Samarbete om mobilnät på fartyg

DFDS samarbetar med Telenor och andra partners för att testa användningen av de kraftfulla 5G-mobilnäten som möjliggör mycket snabbare dataöverföring. Ark Dania är testfartyget. MAN, Alfa Laval, DFDS och Telenor diskuterade och utforskade möjligheterna på en workshop på DFDS House.

 

5G mobil täckning är väl på väg i land, men också till sjöss där det inte handlar så mycket om snabbdata för smartphones. Det används snarare en ny infrastruktur som banar väg för nästa generation av digitala verktyg och affärsmodeller, eftersom vi kan kommunicera mycket snabbare än idag och minska latensen i överföringstiden till några millisekunder. Detta möjliggör mycket närmare övervakning av utrustning, vilket i sin tur gör det möjligt för utrustningstillverkare att erbjuda bättre och mer cirkulära lösningar där utrustningen kan uppgraderas och förbättras under hela fartygets livslängd.

Workshop på DFDS House

"Telenor Maritime och DFDS har samarbetat nära i flera år och det är naturligt för oss att tillsammans undersöka möjligheterna i den nya tekniken och verktygen," säger Jakob Steffensen, chef för avdelningen för innovation och partnerskap för DFDS.

”Men Telenor och DFDS är inte de enda företagen som drar nytta av nya digitala möjligheter. Därför hade vi arrangerat en workshop med MAN, Alfa Laval, DFDS och Telenor för att utforska och diskutera hur en effektiv standardiserad mobilinfrastruktur kan stödja arbetet för att förbättra den tekniska driften av fartyg inom olika områden, säger Jakob.

Förstärkt verklighet kan underlätta arbete och samarbete

Vid verkstaden, som ägde rum i DFDS House idag den 21 februari, sa MAN att en god digital infrastruktur kan öppna möjligheter att komplettera tekniska manualer med en ny generation supportverktyg som använder Augmented Reality för att informera ingenjörerna (Augmented Reality är ett verktyg som kan visa en virtuell bild av motorn och dess inre och rörliga delar). Det kan göra telekonferenser för felsökning praktiskt som ett alternativ till att skicka en specialist till fartyget.

Öppen innovation

”Vi diskuterade många andra möjligheter som kommer att vara för mycket att rapportera om här. Jag är oerhört stolt över att det nya mobilnätverket och användningen av det testas på Ark Dania och att vi kan dela våra ambitioner, tankar och kunskap som vi gjorde idag för att förnya och förbättra. Detta är öppen innovation som är det bästa vägen framåt för en mer effektiv och hållbar sjöfart, säger Jakob.

21 februari 2020