Cemil Bayülgen är nästa i rad för förlängning

Vi fortsätter att öka kapaciteten på vår flotta genom att förlänga fartygens längd. Cemil Bayülgen, ett nygenerationsfartyg från 2008 med verksamhet i BU Med, ligger i Gemak varv i Turkiet den 4 december. Fartyget förlängs genom att lägga till en ny 30-meters mittdel. Denna process kommer att öka fartygets kapacitet med 23%, vilket innebär 55 ytterligare semitrailers på varje resa.

”Cemil Bayülgen kommer att vara det fjärde fartyget som ska förlängas men ett annat unikt projekt kommer att genomföras samtidigt. För att följa den nya IMO-svavelregleringen från och med den 1 januari 2020 kommer en skrubber installeras på fartyget för att minska fartygets svaveloxidutsläpp, säger Peder Gellert, EVP för sjöfart.

Cemil Bayülgen kommer att förlängas, utrustad med en skrubber och omklassificeras med DFDS-färger, och hon kommer tillbaka i tjänst i januari 2019 under sitt nya namn Ephesus Seaways. Cemil Bayülgen är den första av de tidigare FN: s Ro-Ro-fartyg som har en skrubber installerad. Scrubbers kommer att installeras på resten av flottan 2019.

10 december 2018