Mot grönare energi: Innovation och samarbete är ett måste

”För att säkerställa att vår bransch är en del av en framtid med grönare energi måste vi förnya och samarbeta,” säger Jakob Steffensen, chef för innovation och teknik.

 

DFDS har minskat koldioxidutsläppen från våra fartyg med 17% under de senaste 10 åren, vad gäller koldioxid per bruttotonn per sjömil, och vi förväntar oss att trenden kommer att fortsätta när nya, effektivare fartyg går in i tjänst och våra besättningsmedlemmar fortsätter att komma upp med nya och kreativa sätt att minska bränsleförbrukningen i vår befintliga flottan.

Men med dagens teknik kan vi inte minska vår energiförbrukning tillräckligt för att motverka den globala uppvärmningen i tid. Nya hållbara energikällor måste utvecklas och mognas för maritim användning, produktionen måste skalas upp för att sänka kostnaderna och en ny leveransinfrastruktur måste utvecklas för fartyg.

Vi erkänner vårt ansvar för att bli koldioxidneutrala så snabbt som möjligt och vi tror att det är öppet när det gäller innovation och främja samskapande projekt är nyckeln till att uppnå detta.

”Biobränsle har stor potential för att möjliggöra befintliga fartyg att bli koldioxidneutrala. Men utöver höga kostnader, tekniska och reglerande frågor verkar kärnfrågan vara bristen på storskalig produktion. Här har DFDS ökat med investeringen i MASH Energy, ett företag som startar biobränsle, med avsikt att mogna den hållbara utvecklingen och leveranskedjan av koldioxidneutralt bränsle för fartyg. Det är viktigt att vår bransch stöder initiativ och nystartade företag för att minska tiden för att nya hållbara bränslen blir ett alternativ till dagens fossila bränslen, säger Jakob Steffensen, chef för innovation och teknik.

DFDS undersöker också aktivt nya energikällor för nästa generation nollutsläppsfartyg, tillsammans med universitet, nystartade företag och befintliga leverantörer. Framtida lösningar, som nästa generations batterier och bränsleceller, har en enorm potential för transport, eftersom bränslen som ammoniak och väte kan produceras med sol- och vindkraft. Men utmaningar som höga kostnader och brist på effektiv, storskalig lagring av väte måste övervinnas för att detta ska fungera.

Framtiden kan ge nya och mer effektiva hållbara lösningar, men det finns redan några ganska bra tekniker. En av de största allmänna problemen med dessa nya tekniker är att de inte är mogna eller skalbara för den maritima industrin. Sif Lundsvig, projektledare inom innovation och teknik, som gick med i DFDS tidigare i år, arbetar nära med flera utrustningstillverkare för att överföra sina gröna tekniker från andra branscher till sjöfart och därmed minska tiden som behövs innan lösningarna blir tillgängliga för frakt. Sif säger: "Det har varit ett ögonöppnare för mig att se hur mycket ansträngning DFDS investerar för att se till att framtida lösningar som krävs för att möjliggöra hållbar sjöfart utvecklas."

Jakob Steffensen, chef för innovation och teknik

27 maj 2019