Selandia Seaways mäter nu plankton i Nordsjön

Planktoninspelaren lanserades från Selandia utanför Rotterdam den 10 juli, där den nu kommer att hjälpa till att mäta den allt viktiga plankton i havet.

 

Flera av våra färjor har ett litet extra jobb att göra på sina rutter, eftersom de ingår i undersökningen Continuous Plankton Recorder (CPR) av Marine Biologic Association. Anglia Seaways var en av de färjer som drar transektioner, som DFDS gör på linjerna Göteborg - Ghent, Göteborg - Immingham och Rotterdam - Felixstowe. Efter försäljningen av Anglia faller ansvaret nu till Selandia Seaways och hennes besättning.

CPR-projektet är en storskalig global undersökning som ger ett långsiktigt mått på den marina planktons ekologiska hälsa och är bara ett av DFDS: s partnerskap för marin miljö.


Om inte för draglinjen skulle man inte ha någon aning om att inspelaren var under ytan och hjälpte det vetenskapliga samfundet att hålla reda på våra små, gröna, syreproducerande vänner.

Tony Tranekjer Smidt, kapten i Selandia, säger: ”Besättningen på Selandia Seaways är glada över att vara en del av denna undersökning. Nästan hälften av syre som vi andas produceras av plankton i haven. Dessa små organismer upprätthåller vårt liv på denna planet. Genom att släppa inspelaren varje månad kan vi ge ett litet bidrag till att övervaka deras hälsa. ”

12 juli 2019