DFDS investerar i ballastvattenbehandlingssystem för flottan

DFDS har tecknat avtal med Desmi Ocean Guard om att installera ballastvattenbehandlingssystem på flottan. På bilden är Petunia Seaways.

 

För att följa den internationella konventionen för hantering av ballastvatten och stödja den marina miljön, har DFDS nu ingått ett avtal med det danska företaget Desmi Ocean Guard om att installera ballastvattenreningssystem på flottan. Målet är att förhindra spridning av potentiellt invasiva vattenlevande arter genom ballastvattnet från fartyg som trafikerar olika regioner.

Systemen säkerställer att organismer som plockas upp med ballastvattnet neutraliseras och inte kommer att orsaka problem för befintligt marint liv varhelst ballastvattnet töms, som i fallet med havskrabborna och deras oavsiktliga flytt till regioner utan naturliga rovdjur.

Fem fartyg var redan utrustade med behandlingssystem i slutet av 2018.
Poul Woodall, chef för miljö och hållbarhet, säger: ”Vi tänker naturligtvis på vilka effekter våra färjor kan ha på miljön, inklusive marina liv. Vi är på god väg för att följa IMO (International Maritime Organization) -konventionen från 2017 om ballastvattenhantering. ”

10 april 2019