Vanliga frågor om klimat nu på DFDS.com

Poul Woodall, DFDS: s miljödirektör, svarar på dina frågor om våra ansträngningar för minskning av växthusgaser med en FAQ på DFDS.com

 

Medan vår del av världen står inför en tillfällig avmattning kvarstår de långsiktiga frågorna för vår industri. Ett avgörande element här är den ansträngning vi gör för att bekämpa klimatförändringar genom ansträngningar för minskning av växthusgaser.

Vi har sett en ökad medvetenhet bland våra företag och fritidskunder om klimatgasfrågor och flödet av frågor har ökat.

För att förbättra våra kommunikationsinsatser på detta område har vi nu lanserat en "FAQ om växthusgas" i CSR-avsnittet på DFDS.com. Hitta det här.

På denna sida hittar man DFDS-positionen för några vanliga frågor. Vi kommer naturligtvis att hålla denna sida uppdaterad och försöka se till att de mest relevanta frågorna besvaras här.

Vi förväntar oss att inom kort också kommer att inkludera en 'CO2-kalkylator' som ger möjlighet att uppskatta CO2-fotavtrycket för en transport i DFDS-nätet.

All feedback och inte minst förslag för att förbättra listan, säkerställa att den har det bästa värdet kommer att uppskattas.

Nå ut till CSR-teamet med dina idéer.

 

Poul Woodall, DFDS: s miljödirektör

19 mars 2020