Värdesamma möten i Göteborg om digital utveckling

DFDSs försäljnings- och kundtjänster går alltmer digitalt och om vi och våra kunder ska dra full nytta av detta, måste vi basera våra digitala initiativ på våra kunders utmaningar och smärtor samt våra egna krav. Därför arrangerade Sean Potter, Shipping Division Digital & IT Officer möten och workshops med fraktledare och kollegor över två dagar i Göteborgs terminal och Industrial Sales. Syftet var att granska krav, smärtpunkter och framtida förväntningar. "Vi behöver detta för att utveckla digital medvetenhet och förståelse för de möjligheter som digitala lösningar kan ge, säger Sean.

Mötet i Shipping Division följdes av en annan mellan DFDS Logistics och Seaways Industrial för att utbyta synpunkter på våra nuvarande system som vårt terminalsystem GTMS, Canea och vårt underhålls- och upphandlingssystem Sertica.

jagntegrated supply chain
"Vi diskuterade också nya möjligheter och digital öppenhet, vilket är nyckeln till att dela med sig av bästa praxis. Vi gick med på att länka till den befintliga utbytet av information mellan svenska kollegor och att titta på alternativ från tredje part för en integrerad försörjningskedja över DFDS nätverk som kan göra det möjligt för oss att erbjuda omfattande digitala tjänster som länkar till våra kärnsystem. Flera system är under första undersökningen för att uppfylla våra olika kriterier, och vi börjar från början med Logistics "cross-dock facility" i Göteborg som referenspunkt, säger Sean.

"Jag är väldigt nöjd med att vi nu använder denna kombinerade systemstrategi, vilket kommer att säkerställa att vi hittar en bra lösning för både Shipping and Logistics. Det gör det också lättare att erbjuda kunderna mer integrerade lösningar baserade på kunskaper och kapacitet från divisionerna, säger Jens Antonsen, Digital & IT-ansvarig för Logistik Division.

Villighet att samarbeta
"Sean bjöd in mig för att underlätta verkstäderna där vi upplevde stor vilja att samarbeta om områden som traditionellt skulle kunna blötläggas. Entusiasmen från alla involverade och avsikt att köra mot en DFDS-filosofi över hela arbetsflödet kommer att inspirera våra planer för arkitekturen, så gemensamma problem kommer att se lösningar som kommer ut ur framtida systemutvecklingar, säger Matt Ellis, IT & Digital Architect.

Deltagarna var från Seaways industrigrupp, lokala logistikledningsgrupper tillsammans med bland annat VD för Göteborgs roro Björn Wånge.


DFDS Seaways AB och DFDS Logistics team debatterar lagring och kundens förväntningar på integrerade krav på leverantörskedjan.

18 juni 2018