Morgondagens digitala infrastruktur

Validering av Sea Traffic Management (STM) är ett EU-finansierat projekt som förbinder och uppdaterar sjöfarten med information i realtid.

Det innebär att data utbyts mellan fartyg, rederier och tjänsteleverantörer och gör det möjligt för personer ombord och i land att agera i realtidsinformation. Detta kommer att minska den administrativa bördan, ge mer exakta ankomster, rätt ånghastighet och minska riskerna med mänskliga faktorer.

STM är redan delvis distribuerad, och när konceptet är fullt implementerat år 2030, förväntas det uppnås

  • 50% minskning av olyckor.
  • 10% minskning av resekostnader och 30% minskning av väntetiden för berthing.
  • 7% lägre bränsleförbrukning och 7% lägre utsläpp av växthusgaser.

Projektet omfattar mer än 50 partners från 13 europeiska länder och konceptet kommer att valideras i European Maritime Simulator Network och i 13 hamnar, fyra shore centers och 300 fartyg testbäddar i Norden och Medelhavsområdet - och - inom en snar framtid inkluderar även DFDS-fartyg.

"Detta är världens största e-navigationsprojekt och utvecklingen kommer att bli ännu mer användarvänlig när fraktlinjer påverkar de operativa aspekterna och därför är vi väldigt glada att DFDS går med i teamet som associerad partner och ser fram emot ett nära samarbete , Säger Magnus Sundström, projektledare för STM Validation Project.

DFDS-fartyg kommer att vara utrustade med testutrustning, eller befintlig utrustning kommer att uppdateras för att möjliggöra en enkel utbyte av data mellan fartyg och landsmyndigheter.

"Detta stöder vår digitala omvandling. Vi behöver smart och effektiv användning av data för att kunna minska administrationen ombord. Genom att ta en aktiv roll i sådana projekt. Vi får ett uttalande när det gäller att utforma framtida krav och en bättre förståelse för hur informationsflödet mellan maritima intressenter kan optimeras. Det är avgörande att våra interna koncept, som t.ex. det nya Master Voyage System, trivs bra med de externa rapporteringsformat och krav, säger Jakob E Steffensen, projektledare inom teknisk organisation.

STM Validation Project kommer att löpa fram till slutet av 2018.

Läs mer om STM Validation Project här: http://stmvalidation.eu/about-stm/ eller kontakta Mads Bentzen Billesø, projektledare, teknisk organisation.

 

1 december 2017