Betydelsen av en mångfaldig DFDS

Sofie Hebeltoft, chef för CSR, beskriver det arbete som görs för mångfald inom DFDS.

 

På DFDS har vi lagt mångfald högt på dagordningen.
Vi har kommit långt med att lyfta fram könsklyftan vid DFDS och inom branschen och de relativt få kvinnorna i ledande befattningar.

Vi anser att det är till stor fördel att fortsätta arbeta med detta, men vi kan också dra nytta av att arbeta med andra typer av mångfald, som ålder, etnicitet, religion, utbildning, personlighet och mycket mer.

Kollegor med olika perspektiv kan till exempel vara till hjälp vid problemlösning och beslutsfattande när kunskap och olika synpunkter delas.

Vi står också inför en potentiell brist på kvalificerad personal, och därför är det avgörande att se potentialen hos alla. Annars kommer vi att utesluta oss från en stor pool av potentiella kollegor.

Arbeta mot mål

Under det senaste året har vi arbetat aktivt med mångfald på DFDS, inklusive:

• Workshops över hela verksamheten
• Kärnkommitté med fokus på ämnet
• Aktiviteter för stolthet
• Jobbavkodare med fokus på könsförskjutning i jobbannonser
• Identifiera förebilder och berättelser om bästa praxis från DFDS-platser överallt

I DFDS har vi satt upp ett mål för en könsfördelning på 30/70 på följande nivåer:

• Styrelsen
• Senior management (Executive Management Team and Vice President)
• Chefer
• Anställda i allmänhet

Alla VP: er håller på att sätta mål för sina verksamhetsområden på kort, medellång och lång sikt: ett, tre respektive fem år.

Dessa mål kan gälla såväl könsskillnad som andra former av mångfald, så oavsett vilka specifika omständigheter det är, är det möjligt att sätta ihop en ambitiös plan. En sammanfattning av VP: s planer och mål kommer sedan att presenteras för Executive Management Team, som kommer att hjälpa till med att utforma riktningen för planerna.

Att ändra könsdelningen, till exempel, kommer inte att ske över en natt. I många fall är det lika mycket en kulturförändring som ett ledningsbeslut.

Det är emellertid viktigt, varför vi fortsätter att arbeta på det och förbättras som ett företag för att uppfylla vårt syfte - Vi går för att alla ska växa.


Sofie Hebeltoft, chef för CSR

5 december 2019