DFDS undertecknar charter om jämställdhet

Transport och sjöfart är mansdominerade branscher och även om det har förbättrats under de senaste åren finns det fortfarande en betydande brist på kvinnliga anställda och ledare.

DFDS kommer närmare med 29% kvinnor i positioner i land och 18% till sjöss. Det finns dock fortfarande en betydande brist på kvinnor i ledande befattningar, även om Executive Management Team har blivit mer balanserat nyligen.

Det finns en stark vilja att öka andelen kvinnor. Därför undertecknade DFDS tillsammans med andra danska rederier en stadga som förpliktar företagen att aktivt fokusera på jämställdhet. Och det är inte för att det ser snyggt ut på papper:

”Vi måste göra något åt detta för att bli ett bättre företag som fattar bättre beslut. Alla forskningsdokument som du behöver för att nå en nivå där det underrepresenterade könet utgör en tredjedel av teamet innan du får lika och balanserade diskussioner, säger Torben Carlsen.

”Vi måste locka fler kvinnliga talanger från andra branscher. I dag väljer de vanligtvis inte en maritim karriär, säger han.

”Jag är mycket glad över stadgan. Jag tror att vi gör mycket på DFDS. Mångfald är en hörnsten i vår CSR-strategi som stöds av koncernledningen och styrelsen. Hur man kan förbättra könet var en nyckelfråga vid den senaste årliga ledningskonferensen och VP-seminarierna, och nyligen har alla VP: s utvecklat tre års plan för hur man kan förbättra mångfalden i allmänhet i sina organisationer. Det förändras inte över en natt, men när hela sjöfartsgemenskapen trycker på agendan kommer det säkert att påskynda utvecklingen, säger Sofie Hebeltoft, chef för vår CSR-avdelning

”Stadgan är mycket goda nyheter. Jag tror att med jämställdhet högst upp på sjöfartsgemenskapens agenda kommer det att skicka en stark signal och inbjudan till kvinnliga talanger att de är eftertraktade i vår verksamhet och att vi kan erbjuda dem en fantastisk arbetsmiljö och välmående karriärmöjligheter, säger Anne-Christine Ahrenkiel, Chief People Officer, EVP.

Se Danish Shippings video om jämställdhet här.

Se danska sjöfartsstadgan här.

 

23 januari 2020