DFDS Jubilee Fund stöder kollegor i behov

1916 firade DFDS sina 50th årsdagen genom att inrätta DFDS Jubilee Fund som ekonomiskt stödjer anställda i DFDS, tidigare anställda eller de anhöriga till avlidna anställda.

Stödet kan också beviljas interna föreningar som stöder kollegor i behov eller andra föreningar med relevans för DFDS.

Maximalt stöd är 50 000 DKK, och alla i vårt nätverk med en relation till DFDS, som beskrivs ovan, kan ansöka om support.

Online-applikation
Ansökningarna kommer att behandlas två gånger per år av en styrelse bestående av medlemmar i ledningsgruppen.

Som något nytt kan du hitta ansökningsformuläret och all relevant information, inklusive kriterier för ansökan, tidsfrister och mer www.dfds.com under 'About DFDS' - eller via den här länken: DFDS Jubilee Fund-sida

Om du har några frågor till DFDS Jubilee Fund eller gör en ansökan, kontakta jubileefund@dfds.com.

19 maj 2020