DFDS och Metal Maritime Union investerar i sjöfolks hälsa och välbefinnande

När Oslo-Köpenhamns besättning följde VM-matchen mellan de danska och norska lagen under sin resa från Oslo till Köpenhamn förra torsdagen, sammanföll den med lanseringen av ett stort välbefinnande projekt på Crown Seaways och Pearl Seaways.

Projektet betalas av Social Arbetsmarknadsfonden, som inrättades av DFDS och fackföreningen Metal Maritime som en del av de kollektiva förhandlingsförhandlingarna för sju år sedan. Projektet kommer att löpa hela 2019 och kommer senare att rulla ut till andra danska flaggade fartyg. Det kommer att erbjuda inspiration och coaching för att öka besättningsmedlemmens psykiska och fysiska välbefinnande genom hälsosammare mat, bättre vanor, motion och gemensamma aktiviteter samt pågående hälsokontroller.

Henrik Holck - som är ordförande för Social Arbetsmarknadsfonden utöver sin roll som People of Ships EVP och chef för Oslo-vägen, är särskilt glad över det holistiska tillvägagångssättet för projektet.

Han säger: "Välbefinnande och välfärd täcker många saker. Sjömän är ofta ombord på skepp och borta från sina familjer och hem under långa perioder och när de är med sina kollegor kan hela tiden inte bara gå ut på en promenad i skogen. Därför är välbefinnande ombord lika mycket kopplat till psykiskt och socialt välbefinnande som det är med fysiskt välbefinnande. "

Projektet kommer att drivas i samarbete med företaget Champions of 2morrow, som också hjälper till med DFDS Moves-projektet, initierat av kollegor på DFDS House för att inspirera människor att äta hälsosamare, flytta mer och hantera stress bättre.

Det nya inbyggda projektet kommer också att baseras på ett nära samarbete med de anställda.

Nya matupplevelser kommer att sättas ihop, så alla är inspirerade att äta hälsosamare. Det kommer att finnas nya möjligheter till gemensam träning, coaching på stress och mat samt stöd för nya och hälsosamma vanor, så att TV-tittar och snacks i fritidsbostäder måste konkurrera med aktiviteter som är både roligare och mer hälsosamma .

Det kommer att finnas möjligheter till mindfulness och coaching i sömn, eftersom en god natts sömn är avgörande för välbefinnande, energi och hälsa. Anställda kommer kontinuerligt att erbjudas hälsokontroller, så att de kan övervaka deras framsteg.

"Ett brett utbud av spännande evenemang under året kommer att se till att initiativen är något våra kollegor ombord ser fram emot, säger Henrik.

Social Arbetsmarknadsfonden:

"Projektet är ett kärnexempel på vad som kan uppnås när arbetsgivaren och facket arbetar tillsammans för det gemensamma bästa för både företag och anställda."

"Bakgrunden till upprättandet av fonden 2012 var en önskan att ta på sig ett ytterligare socialt ansvar och bidra till att de enskilda sjöfolkna i DFDS kan behålla sina jobb och stanna kvar på arbetsmarknaden, även när de slits, ålder och sjukdom tar sin vägtull. Välfärd och välbefinnande är absolut centrala. Därför är det uppenbart att fonden ska stödja detta projekt, säger Ole Philipsen, ordförande för Metal Maritime.

21 januari 2019