Blogg: Vad bryr du dig om mest?

Av Sofie Hebeltoft, chef för CSR

Som du kanske har sett på bron, ordnar människor i hela DFDS händelser att samla in pengar till människor i nöd, för de sjuka, till sjukhus, för barninstitutioner.

Du kan också ha läst om kollegor som bryr sig så mycket för miljön att de frivilligt rensar stränder, eller de tar initiativ för att minska felaktig användning av plast.

DFDS bryr sig också om miljön - och DFDS är oss. DFDS är kaptenen eller chefsingenjören som arbetar för att minska fartygets bränsleförbrukning genom en effektivare rutt- och fartplanering. Det är vår kollega som stänger av värme och ventilation i ett rum när det inte behövs. Det jobbar du på däck och samlar avfall på ett ansvarsfullt sätt. Och det är du på kontoret som visar ljuset och använder en miljövänlig kopp för ditt kaffe istället en plastkopp som bara används en gång.

Det är er alla på ett ställe som stöder lokalsamhället genom sponsring för sport eller välgörenhet.

Det är högsta ledningen som har bestämt att DFDS kommer att sponsra en Euro för kampen mot bröstcancer i var tionde mil DFDSs rosa släpvagn flyttar sig.

Det är vårt engagemang i projektet som hjälper unga med kriminalregister att komma tillbaka till det normala livet via ett jobb på våra färjor.

Det är vårt lokala danska samarbete med en fackförbund för att stödja människor ekonomiskt om de behöver minska arbetsbörden av hälsoskäl.

Det är DFDS investering i mer hållbar teknik.

Det är när Gemma Griffin genom en blogg berättar allt om mental hälsa och hur vi alla kan ta ansvar för att erkänna psykisk sjukdom på samma sätt som vi erkänner fysisk sjukdom - och på så sätt underlätta livet för kollegor som bär denna extra börda på deras axlar.

Som du kan se handlar vi mycket om DFDS. Uppriktigt sagt bryr vi oss så mycket och på så många sätt att ingen har en fullständig översikt över alla våra initiativ

Men nu har vi för första gången i DFDS historia etablerat en dedikerad CSR-avdelning, som jag har utsetts till att leda. Och en av mina första uppgifter kommer att vara att förstå vad vi gör lokalt och generellt, inspirera och främja initiativ.

Bränslet för allt detta är vår medkänsla och personliga engagemang. Så vad är du medkänsla om?

För min del bryr jag mig om hanteringen av avfall. I mitt hus sorterar jag min papperskorgen i 8 olika fraktioner. Jag tycker om tanken att mitt matavfall förvandlas till biobränsle och att plasten slutar återvinnas och inte i naturen som äventyrar djurs hälsa både till sjöss och på land.

Så, återkommer till den här frågan: vad är du medkänsla om? Vänligen meddela oss. Skriv dina egna tankar i en blogg och skicka den till mig eller Rikke Riise.

 

7 november 2018