Covid-19: Headquarter anpassar arbetskraften till pandemi

Den tillfälliga minskningen av passagerar- och godsaktiviteter minskar vissa huvudkontoraktiviteter och därför kommer vissa kollegor att skickas på betald tillfällig ledighet.

Resebegränsningar och andra åtgärder som syftar till att minska spridningen av Covid-19-viruset har dramatiskt minskat våra passagerartjänster och börjar också påverka vår fraktverksamhet.

På grund av avstängda rutter och minskade tjänster ombord har kollegor till sjöss och i land skickats eller skickats på betald tillfällig ledighet.

Detta är möjligt på grund av de nationella stödpaketen som syftar till att säkerställa att företag som DFDS bättre kan anpassa sina kostnader till situationen, upprätthålla sysselsättningen och vara redo att återvinna aktiviteter och välkomna människor tillbaka så snart Covid-19-restriktionerna upphävs.

Uppenbarligen påverkar även den lägre aktivitetsnivån våra huvudkontorsfunktioner. Därför kommer vi från och med imorgon också att skicka huvudkontorpersonal med betald tillfällig ledighet.

Om du är bland de 50 kollegor som ingår, kommer du att få information om det idag av din chef, och det är mycket viktigt för mig att understryka det uppenbara: Det har inget att göra med din prestanda. Tvärtom, i Executive Management Team och styrelsen är vi extremt imponerade av ditt arbete och beteende under hela krisen. Det är enbart en åtgärd för att minska våra kostnader i de drabbade områdena så att vi kan komma igenom krisen i god form och fortsätta som en utmärkt plats att arbeta. Vi kan faktiskt inte vänta med att välkomna dig tillbaka och få affärer tillbaka till hastighet igen.

I linje med EMT-åtgärder

I allmänhet kommer vi att följa de åtgärder som vi informerade om förra veckan.

Det innebär att vi kommer att minska funktioner som har påverkats kraftigt av den minskade operativa aktivitetsnivån men fortsätter att fokusera på att leverera strategiska projekt som är långsiktiga affärskritiska. Detta inkluderar projekt som ERP-projektet, DFDS Direct, klimatutmaningen, CSR och andra strategiska initiativ.

Vi följer noga situationen och tror att vi med dessa åtgärder och din hjälp kommer att få DFDS väl genom denna kris - och vi kommer att behålla våra fantastiska team som är vår bästa garanti för att snabbt återfå vår styrka och affär.

På uppdrag av Executive Management Team

Torben Carlsen

25 mars 2020