Snabb COVID-19-testning i Amsterdam

A besättningsmedlem testas av en sjuksköterska från SOS holländska agent, Eurocross. 

COVID-19-test har snabbt blivit en nödvändig del av vårt dagliga liv och samtidigt som vi säkerställer säkerheten för våra kollegor och kunder, väntar på en testresultat kan fortfarande vara en lång process. Det i sin tur kan orsaka problems för daglig drifts  

I Amsterdam har våra nederländska kollegor tagit testning till kontoret. Rianne Pels, Operation & Compliance Manager, Cruise Route Management, förklarar: ”Inledningsvis startade vi COVID-19 testning via Coronalab i Amsterdam, whjag är en av de kommersiella leverantörerna av COVID-19 tester i than Nederländerna. Men om testet vid Coronalab utfördes på morgonen fick vi ibland vänta till 22:00 timmarours samma dag för resultatet. Den där innebar att vi var tvungna att boka hotellboende för besättningsmedlemmen som fartyget avgår kl. 17:30 timmarours. Det är dessutom inte möjligt att göra några tester via lokal health ensamhällen (GGD) om du inte visar några symtom.  

”För att övervinna denna utmaning inledde vår bemanningsavdelning ett samarbete med SOS International och introducerade hastighetstestningen, så besättningsmedlemmarna är svabbtestat och skaffa sig testresultaten på 15 minuter. Alla tester utförs på vårt kontor i IJmuiden (ovanför passagerarterminalen) och som ni kan föreställa er detta mycket effektivare, båda i form av kostas och tid! ” 

27 oktober 2020