Andreas Björnsson anställd som ny Senior Project Manager inom Strategy & Consulting

Andreas Björnsson, 28, kommer att stödja Innovation & Technology med autonom transport och hur det påverkar DFDS, liksom andra strategiska projekt.

 

Från en liknande roll i McKinsey & Company har Andreas Björnsson nu startat sin anställning i DFDS som Senior Project Manager i Strategy & Consulting.

Andreas stöder Innovation & Technology för att skapa en färdplan mot autonoma lastbilar, fartyg och terminaler samt Energy 2.0, en term för nya framdrivningsmetoder som ersätter fossila bränslen.

28 mars 2019