Förbättrar sig trots pandemin

Torben Carlsens VD-brev i DFDS: s CSR-rapport för 2020:

Engagemangets kraft 

2020 var ett extraordinärt år som påverkade oss alla. Som transport- och logistikföretag är vi vana vid att bli utsatta för globala händelser och dess inverkan på vår infrastruktur. Koronapandemin påverkade oss emellertid med en sådan intensitet och storlek att jag personligen inte har upplevt något liknande tidigare. När krisen drabbade oss hårdast och krävde att vi stängde vår passagerarverksamhet och 1/3 av våra anställda, lutade vi oss till vårt syfte att flytta för att alla ska växa. Vårt engagemang gjorde att vi fokuserade på att göra vårt yttersta för kunder och anställda. Parallellt introducerade vi vår klimathandlingsplan och förpliktade oss att bli ett klimatneutralt företag 2050.

 

Blir klimatneutral 2050  

Vår klimathandlingsplan säkerställer att vi prioriterar vårt miljöavtryck. I en bransch med ett stort koldioxidavtryck är vi engagerade i att hitta lösningar som så småningom kommer att förändra hur vår bransch fungerar. Planen förbinder sig till klimatneutralitet 2050 genom att gradvis minska vårt fotavtryck. Vi kommer att minska CO²-utsläppen med 45% till 2030.

 

Innovation för gröna bränslen

96% av våra CO²-utsläpp kommer från våra fartyg, vilket gör det till en naturlig kontaktpunkt i vår gröna övergång. Utmaningen är dock tvåfaldig: Fartyg är konstruerade och byggda för dagens drivning, och alternativ för grönt bränsle för fartyg finns för närvarande inte. För att möta den första utmaningen fokuserar vi på flera projekt som syftar till att minska CO²-utsläppen från vår befintliga flotta under de närmaste tio åren, samt att minska CO²-utsläppen från våra lastbilar, resor, bilar och byggnader. För att hitta alternativ för gröna bränslen gick vi med i två partnerskap för hållbar drivning 2020. Ett projekt syftar till att utveckla en anläggning för produktion av vätgas och e-bränsle i Köpenhamn. Den andra syftar till att bygga en 100% vätdriven färja som körs på el från ett vätgasbränslecellsystem som endast släpper ut vatten. Fler partnerskap som dessa kommer att påskynda innovation och hjälpa oss att övergå och upprätthålla vårt företag och vår bransch under de kommande åren.

 

Flytta för anställda att växa

Det är rotat i vårt DNA för att ta hand om vårt folk. Eftersom vi arbetar på logistikplatser, vid terminaler och till sjöss är vårt folks säkerhet ett särskilt fokus för mig. Med pandemins utbrott förblev vårt folks säkerhet högsta prioritet. Vår psykiska hälsa blev ett problem med kontorsanställda som arbetade hemifrån. För våra många kollegor utanför kontoret implementerades ofta tester och skapandet av säkra rutiner för arbetsskift.

 

Mångfald och inkludering

Vi måste utveckla olika och inkluderande team i en bransch med en lång tradition för att vara olika på nationaliteter men mindre på kön. Idag omfattar vår organisation 23%-kvinnor, och det är vår ambition att öka antalet till 30% till 2023. År 2020 lovade seniorledningen i DFDS att göra DFDS ännu mer mångsidig och inkluderande. Vi gjorde mångfald och inkludering till en topprioriterad parameter i kampanjer, rekryteringar och projekt.

Trots ett utmanande år 2020 är jag stolt över de framsteg vi gjort med hållbarhet. Vårt åtagande att flytta för att alla ska växa är djupt inbäddat i vår kultur och gynnar både kunder och människor. Det gör oss till en värdefull partner i samhället.

Avslutningsvis vill jag tacka våra kollegor för deras extraordinära engagemang för vårt företag under utmanande tider. Ett särskilt tack till kunder och våra externa partners, utan vilka vi inte skulle lyckas. Slutligen ett tack till aktieägarna och vår styrelse för deras fortsatta stöd.

 

Torben Carlsen

VD och koncernchef för DFDS Group

 

Gå till CSR-rapporten 2020 

Ytterligare ett starkt kvartal för frakt

Med Q4 och helårsrapporten markerar vi slutet på ett mycket speciellt och svårt år.
Men även om vi hade svårt 2020 med koronakrisen och Brexit fanns det tröst i vissa områden som hjälpte oss att hålla oss starka och motståndskraftiga.

Läs mer om vår Q4 och helårsresultat här

Se resultaten med ytterligare kommentarer för de enskilda BU: erna här:

Färja

Total frakt
Totala Q4-godsvolymerna ökade med 13,3% jämfört med 2019 och ökade med 14,7% justerat för en strukturell ruttförändring i Östersjön.

Totalt antal passagerare
De totala Q4-passagerarvolymerna minskade 81,2% jämfört med 2019 på grund av de strama restriktioner som fanns under kvartalet.

BU Nordsjön
Fraktvolymerna under fjärde kvartalet ökade med 15,9% jämfört med 2019. Den brittiska aktiebyggnaden före Brexit ökade volymerna på rutterna till Storbritannien, särskilt mellan Nederländerna och Storbritannien.

Östersjön
Fraktvolymerna för fjärde kvartalet ökade med 10,4% jämfört med 2019 justerat för en ruttförändring. Volymökningen berodde främst på en kapacitetsökning mellan Estland och Sverige.

kanalisera
Fraktvolymerna för Q4 var 17,3% över 2019 då marknaden förstärktes av den brittiska aktiebyggnaden före Brexit.
Antalet passagerare under fjärde kvartalet minskade med 81.1% då stränga restriktioner upprätthölls under kvartalet.

medelhavs
Fraktvolymerna för fjärde kvartalet ökade med 4.0% som drivs av en generell höjning av handeln mellan Turkiet och Europa samt en förbättrad aktivitetsnivå bland kunderna i regionen kring Mersin-hamnen i södra Turkiet.

Passagerare
Resebegränsningarna var strama under kvartalet vilket ledde till en minskning av passagerarvolymen med 93,5%. Båda färjorna mellan Nederländerna och Storbritannien stod kvar under kvartalet för att stödja godsvolymer. En av två färjor lades upp på rutten mellan Norge och Danmark eftersom godsvolymen är lägre på denna rutt.

logistik
Totala Q4-logistikvolymerna ökade med 2.2% jämfört med 2019.

nordiska
De transporterade enheterna under det fjärde kvartalet ökade med 15,0%, främst på grund av tillägget av volymer från förvärvet av ett finskt företag under fjärde kvartalet 2019. Det ökade volymerna från den brittiska aktiebyggnaden i december men detta motverkades av lägre aktivitet i andra områden under kvartalet.

Kontinent
Under fjärde kvartalet transporterade enheterna ökade 4,8%, främst driven av lagerbyggnadsvolymer från Nederländerna och Tyskland till Storbritannien samt förbättrad prestanda för specialfraktverksamheten. I Belgien var volymerna lägre än förra året på grund av en minskning av volymerna från sektorer som exponerats för Covid-19, inklusive catering och flygbolag.

Storbritannien och Irland
Under fjärde kvartalet transporterade enheter minskade 7,2% på grund av lägre volymer i delar av kylkedjeaktiviteterna, inklusive en minskning av lagervolymerna och lägre skaldjursvolymer till cateringbranschen. Skotska vattenbruksvolymer var över 2019.

 

Färja till Rosslare - Dunkerque

 

Öppet för affärer: När Optima Seaways lämnade Rosslare Europort till Dunkerque på lördag 2 januari, lanserade den officiellt DFDS: s nya fraktfärjerutt mellan Irland och Frankrike. Rutten gör det möjligt för exportörer och speditörer att hålla sina transporter inom EU och undvika de tullformaliteter som gäller för transporter som passerar via den brittiska landbroen. 

14:00, på Den 2 januari avgick fraktfärjan Optima Seaways den irländska hamnen i Rosslare till Dunkerque med mer än 120 lastbilar och ensamkommande släpvagnar och förare ombord. Detta markerade den officiella lanseringen av DFDS nya rutt mellan Rosslare i Irland och Dunkerque i Frankrike. Som bilden ovan, Optima Seaways anlände framgångsrikt till Dunkerque klockan 15 på söndagen den 3 januari. 

Rutten erbjuder exportörer och transportföretag direkt och papperslös lastbilstransport mellan Irland och andra EU-länder, minskade kostnader och mindre väntetid och möjlighet till enogiltigförklarar de tullförfaranden som nu gäller för transport via brittiska landbroen. 

Rutten kommer att betjänas av tre effektiva godsfärjor som rymmer upp till 120 lastbilar och släpvagnar. Förare kommer att rymmas bekvämt i sina egna COVID-19-säkra stugor under överfarten. De två chartrade fartygen Visby och Kerry och DFDS egna Optima Seaways kommer att segla på ett fast schema med sex avgångar varje vecka från varje hamn. Seglingstiden är knappt 24 timmar. 

"Förutom att erbjuda ett viktigt alternativ till den brittiska landbroen för irländsk industri, representerar Dunkerque ett viktigt strategiskt läge med enkel tillgång till Parisregionen och nära den fransk-belgiska gränsen och vidare tillgång till Nederländerna och Tyskland," säger Aidan Coffey, ruttdirektör. 

”Vi är mycket nöjda med det stora intresset vi upplever från kunderna på båda sidor av rutten. Detta innebär att avgångarna redan är fullbokade. Jag vill också uttrycka ett stort tack till Rosslare Europort och hamnen i Dunkerque för deras stora samarbete och stöd som har hjälpt oss att bli redo för drift på mycket kort tid. ” 

Vidare information 

Aidan Coffey, rutt Direktör, e-post:  aicof@dfds.com, direktlinje: + 353  86 068 6495 

Gert Jakobsen, kommunikation, e-post: Gert.Jakobsen@dfds.com,  +45 24 40 00 43 

 

Partnerskap utvecklar autonoma fordon

Europeiska kommissionen har skisserat det växande behovet av automatiserade körsystem för tunga kommersiella fordon, och det finns redan ett antal initiativ för att främja detta. 

Det ena är AWARD-projektet som DFDS deltar aktivt i. Det var nyligen beviljats nästan 20 miljoner euro från Europeiska kommissionen. 

"AWARD-projektet är ett spännande partnerskap med 29 ledande leverantörer inom industrin som syftar till att utveckla och demonstrera system för förarlösa tunga fordon i hamnar, flygplatser och transportnav", säger Mads Bentzen Billesø, Senior projektledare inom innovation & partnerskap.

”Det kommer att bidra till utvecklingen av automatiserade godstransportlösningar i Europa och runt om i världen. DFDS leder demonstrationsdelen och är starkt involverad i utvecklingen av flottastyrning och kontrolltjänster tillsammans med Applied Autonomy, en lösnings- och tjänsteleverantör för hållbar autonom transport, säger Mads 

Tunga fordonstillverkare KAMAG, Kion/ Linde, Terberg och TLD Group kommer under de närmaste åren att utveckla autonoma fordon tillsammans med ledande leverantörer av sensor- och autonom körteknik. Fordon kommer att ha en mycket avancerad sensor- och systeminstallation, vilket gör det möjligt för dem att arbeta under alla väderförhållanden. De kommer att demonstreras i verklig logistikverksamhet med slutanvändare Avinor, DB Schenker, Rotax och DFDS. 

Fördelarna och att vara en del av den autonoma framtiden
De automatiska körsystemen kan förbättra säkerheten och effektiviteten i godstransporter. Optimering av bränsleförbrukning och bättre fordonsanvändning är bara några av de fördelar som kan förväntas när höga automatiserade system används i logistikverksamhet som går från nav till nav i blandad trafik och i trånga områden. 

Matt Ellis, Innovation Lead Autonomous, säger: ”Genom att förstå vad den autonoma framtiden kan medföra och vara del av dess utveckling Vi kan hjälpa till att forma det och ta reda på hur vi använder de bästa delarna av det för vår verksamhet och den inverkan det kan ha på våra människor. Projektet kommer att lanseras från 2021 i tre år och vi är angelägna om att börja testa när det är klart. Vi kommer naturligtvis att hålla dig uppdaterad om detta på bron. ” 

”Detta är ytterligare ett tillfredsställande resultat av vårt engagemang i partnerskap. Teknikutveckling är ett måste för att DFDS ska lyckas även i framtiden, och vi visar för närvarande hur företag med olika kompetensområden tillsammans kan uppnå tekniska framsteg som vi inte skulle kunna uppnå som enskilda företag, säger Torben Carlsen., VD. 

EasyMile, en leverantör av programvara och kompletta lösningar för förarlös mobilitet och godstransporter, samordnar projektet.

OBS: Projektnamnet AWARD är en förkortning för All Weather Autonomous Real logistikverksamhet och demonstrationer. 

DFDS säkerställer väsentliga transporter till Storbritannien

Sju systrar i Newhaven.

Den brittiska regeringen har avtalade avtal värde GBP 77,6 miljoner totalt med fyra färjebolag till ensurfärjekapacitet för transport av vitala varor som medicin och mat under den första få månader efter övergångsperiodens slut.  

”Övergångsperioden är planerad att sluta den 31 december 2020 och om inte EU och Storbritannien kommer att komma överens om ett handelsavtal före detta kommer det att finnas tullförfaranden för all transport över gränserna. Regeringens finansiering är att säkerställa att eventuella flaskhalsar orsakade av detta inte äventyrar leveransen av dessa vitala varor, säger Kell Robdrup, SVP och chef för BU Nordsjön Syd. 

För DFDS betyder det att vi kommer att få finansiering till ensure tillräcklig kapacitet för those vitala varor på Dieppe - Newhaven och Felixstowe - Rotterdam-rutter. 

De rutter som finansieras är de som ligger närmast Dover - Frankrike rutter där regeringen ser störst risk för störningar till trafik. De förväntar sig också att en del av förarenåtföljande transport kommer att ändras till ensamkommande transporter, vilket innebär att ingen förare kommer att följa med släpvagnarna, som är en specialitet hos vår Felixstowe - Rotterdam-rutten. 

"Vi kan Allt vara riktigt stolt över de roll DFDS spelar att hjälpa regeringen med en garanti av de leverans av dessa vitala varorDet gynnar människor i hela Storbritannien.

Palleterade tegelstenar från DK till Storbritannien

16 mars var en speciell dag för Immingham eftersom Shipping Logistics Division för första gången charterade ett bulkfartyg med sidoport lastat med palleterade tegelstenar från Thyboron (Danmark) till Immingham (UK). Efter flera veckors förhandlingar med kunden, UK Brick och leverantören, NRSB, var det givande att bevittna den första och sista pallen som lossades från fartyget, i tid och i sin helhet.

Mike Hughes, kommersiell chef, säger: ”Framgången för denna första tjänst kommer nu att leda till mer regelbundna flöden. Vi räknar med en per månad och cirka 20 000 ton produkt per år. Från vår dedikerade bricklagringsplats i Immingham distribuerar UK Brick produkten till alla delar av Storbritannien. Lagringsanläggningen för tegelsten tillförde kunden ett betydande värde under den plötsliga COVID-19-låsningen, vilket gjorde det möjligt för kunden att kräva en andra tjänst den 27 april, trots att en stor del av den brittiska byggmarknaden inte var operativ. ”

Den gradvisa minskningen av lockdown har gjort det möjligt för byggmarknaden att starta om verksamheten, vilket redan har sett allt lager från det första levererade fartyget och betydande lagernivåer från den andra tjänsten levererades också. Detta har säkerställt att den tredje tjänsten, planerad att anlända den 29 juni, kommer att fortsätta som planerat.

Mike säger: ”Kunden är helt nöjd med tjänsten som tillhandahålls av DFDS och hela erbjudandet från dörr till dörr, som inkluderar fartygets befraktning. Detta är en riktigt stor och viktig vinst, ännu mer under dessa konstiga tider. Ett stort tack till alla som är involverade i att utveckla och leverera denna nya tjänst, och vi ser fram emot att fortsätta med denna nya verksamhet resten av 2020 och därefter. ”

En annan dag på jobbet

Vi fick den här videon från Esbjerg Terminal, och även om den inte drivs av DFDS, ger den en mycket intressant bild av arbetet med en tugmaster-förare. Titta på videon och se funktionen från förarens synvinkel.

Ett stort tack till personalen vid Esbjerg Terminal för att de deltog i videon, och till Michael Stig och Jesper Hartvig Nielsen för att ha tagit bilder och information.

Frankrike: Nya sätt att hantera tull kommer att sänka kostnaderna

Två medelhavsrutter har ändrat sina tulldeklarationsprocesser för import till Frankrike och EU. Detta har lett till effektivare drift och kostnadsbesparingar.

All last för att komma in i EU: s hamnar behöver en sk ”ENS-godkännande” (Entry Summary Declaration), vilket är en säkerhetsbedömning. På linjerna Yalova-Séte och Tunis – Marseille brukade de arbeta med externa leverantörer för administration av ENS-godkännanden, eftersom detta kräver specialkunskap, som DFDS då inte hade.

Eftersom en leverantör tillkännagav att de snart skulle gå i drift, var DFDS tvungen att hitta en alternativ lösning på kort varsel. Lyckligtvis, på grund av Brexit-förberedelserna och vår nya turkiska organisationsintegration, har vi byggt upp mer intern kunskap om att göra ENS-godkännanden direkt. Därför samlades ett projektteam bestående av IT, det lokala företaget samt grupptullar (Indirect Tax) för att komma fram till en lösning på detta.

Samarbete avgörande för ny lösning
Teamet sökte efter ett företag som kunde göra ENS-godkännanden direkt och digitalt baserat på en direktanslutning från DFDS-system. De valde slutligen företaget MGI i Marseille och erbjuder tull- och ICS-deklarationstjänster runt om i Europa via deras partners nätverk. (ICS - Import Control System - är det elektroniska säkerhetsdeklarationssystemet för import till EU.)

"Vi hade redan indirekt erfarenhet av dem i både Marseille och Séte och eftersom deras erbjudande också var konkurrenskraftiga var de det uppenbara valet," säger Stephanie Thomas, chef för tull & skatter och medlem av DFDS-gruppens beskattningsteam.

Parallellt med detta avslutade det turkiska IT-utvecklingscentret arbetet med en ICS-modul som kan samla in och skicka all tullrelaterad information från DFDS till tredje parter. Teamet är också skulptivt för den centrala rollen som tull- och efterlevnadsteamet i vårt finansservicecenter i Poznan liksom vårt turkiska IT-utvecklingscenter. Deras snabba reaktion har varit avgörande för projektet. På grund av allt detta samarbete föddes den slutliga processen och dataflödet, som länkar till French Customs via MGI.

Framgångsrik go-live
”Båda linjerna har sedan framgångsrikt gått i live med den nya lösningen och att” mellanhand ”-leverantörerna förväntas spara cirka 100 000 euro per år när rutterna återgår till full kapacitet efter den nuvarande krisen. Dessutom banar vägen också väg för nästa steg: att sälja tullmäklingsverksamhet till våra kunder i Frankrike, säger Jimmy Marolle, byråns direktör Frankrike.

”Tullen är ofta varken spännande eller lätt. Men i det här fallet är det ett motiverande exempel på förmågan hos vår organisation att samarbeta och utveckla effektiva, kostnadsbesparande produkter och flöden, säger Attila Gulyas, projektledare, DIO Freight Ferry.

”IT-teamet kommer att fortsätta undersöka sätt att ytterligare automatisera och förbättra processen och dataflödet. Dessutom kommer vi att undersöka vad som kan återanvändas från denna lösning i våra Brexit-beredningar, tillägger han.

 

Viktiga tullvillkor
Tullvärlden är full av akronymer och härmed - vi är glada att lära er två av dem att få mening om denna artikel:

ENS är en förkortning för Entry Summary Declaration. ENS krävs av EU: s tull att göra en säkerhetsbedömning av all last som kommer in i EU: s hamnar.
ICS (Import Control System) är det elektroniska säkerhetsdeklarationssystemet för import av varor till Europeiska unionens tullområde.

Utmanande situation i Göteborgsterminalen

Göteborgs Ro-Ro-terminal kommer att drabbas av förlust av affärer under Covid-19-krisen. Eftersom fackföreningen, i motsats till andra anställda i Sverige, vägrar att gå med ledighet baserat på den svenska korttidsarbetsbidraget, har ledningen inget alternativ att starta förhandlingar om personalminskningar för att föra terminalen genom krisen Covid-19.

Göteborgs Ro-Ro-terminal i Sverige drabbas också av en minskning av volymerna från Covid-19. Terminalens ledningsteam står dock inför en utmanande situation eftersom förhandlingarna om korttidsarbetsbidrag misslyckades.

”Både Sverige, terminalen och våra många kunder är i en extremt svår situation. För att mildra konsekvenserna för oss och våra kunder och för att sätta terminalen säkert genom krisen har vi haft en dialog med vårt fackförbund Transportarbetarförbundet för att tillfälligt anpassa personal i terminalen till lägre arbetsbelastning och samtidigt upprätthålla flexibiliteten i bemanningen vi behöver för att betjäna fartyg som beror på väder och vind, säger Björn Wånge, VD för Göteborgs Ro-Ro.

Betalad korttidsledighet enligt svenska korttidsarbetsbidrag har mottagits positivt av anställda i många svenska företag och ses som en möjlighet att gemensamt hjälpa företag och arbetsplatser genom krisen utan att permanent skada företaget och sysselsättningen. Anställda får mer än 90% av sin lön under ledigheten.

Men trots långa förhandlingar lyckades vi inte nå en överenskommelse om tillfällig ledighet för våra arbetare. Därför ser vi inget annat alternativ än att inleda förhandlingar om uppsägning på grund av brist på arbete. Det är en väldigt sorglig situation, som jag ångrar mycket, men vi har helt enkelt kvar utan några alternativ, säger Björn.

Ark Dania i kontakt med kajen

Extreme vindförhållanden orsakade kontakt och skador ovanför vattenlinjen när Ark Dania anlände till Esbjerg. Foto av Peter Therkildsen.

 

Trots bogserbåtstödet kom Ark Dania tyvärr lite för nära kajen vid ankomst till Esbjerg idag under extrema vindförhållanden. Som bilden visar orsakade kontakten viss skada på skrovet ovanför vattenlinjen.

Skadorna har nu bedömts av gården och klassificeringssamhället, och planen är att reparera fartyget i hamn.

”Vi räknar med att hon kommer att kunna lämna fredagen den 14 februari. Lyckligtvis har Fleet Management kunnat befrakta godsfärjan Misida för att ersätta Ark Dania fram till fredag. Misida lämnar Vlaardingen idag och är i Immingham för Ark Danias planerade avresa imorgon. Detta innebär att vi bara kommer att förlora dagens segling från Esbjerg till Immingham, säger Kell Robdrup, SVP, BU North Sea South, som redan har informerat kunderna om förseningen detta kommer att göra att kunderna kommer att lämna Esbjerg idag.


Ark Dania skadades ovanför vattenlinjen när han träffade kajen i Esbjerg.

Kollegor firar milstolpe med DSV Estland

Bild från vänster: Jaan Lepp, VD, DSV Estland; Peeter Ojasaar, RD DFDS; Jaak Roosa, chef för skandinaviska verksamheter, DSV; Liivo Blei, Operations Manager, DSV; Tarmo Bachmann, GM Fraktförsäljning, DFDS.

Trots att jul och nyår avslutades hade våra kollegor som arbetade Paldiski - Kapellskär-rutten också andra saker att fira.

Den största klienten på rutten, DSV Estland, hade nått en imponerande 100.000 lm på rutten för 2019 och det krävde en firande.

Peeter Ojasaar, vägdirektör, säger: "För att fira denna fantastiska milstolpe beslutade vi att beställa skräddarsydd tårta och ta den till vår kund huvudkontor i Tallinn för att visa vår tacksamhet och uppskattning av ett gott och fruktbart samarbete."

Jaan Lepp, VD för DSV Estland, som går i pension från denna tjänst efter 30 år i branschen, tackade för mycket bra och ömsesidigt gynnsamt samarbete under åren och uttryckte sin förhoppning om att detta kommer att fortsätta under många år framöver.

Julbit för godsförare

Fraktförare för kanalsegling åtnjöt gratis julmål ombord

 

Medan många av oss förberedde sig och njöt av julaften med våra familjer, var godschaufförerna fortfarande på vägar och fartyg, och se till att varor anländer och handelsflöden.

Som en liten behandling av förare som korsade kanalen på våra Dover till Calais och Dunkirk-rutter, kunde de njuta av en gratis julmåltid ombord vid segling mellan 21 och 24 december.

Traditionell julkalkon, serverad med grisar i filtar, rostad pastinät i honung, batonger av morötter, Brussel groddar och krispiga rostpotatis i en smakfull jus.

Ett urval av festliga dessertbitar följde, inklusive köttfärspajer och hemlagade klassiska desserter, allt serveras i det exklusiva förarområdet ombord, Road Kings.

Dave Lewis, Food & Beverage manager, säger: ”Lastbilsförare står inför långa och varierande arbetstider, långa sträckor och trånga scheman. Vi känner igen året hur viktig mat och vila är och det är särskilt bra att vi kan erbjuda alla våra godskunder en gratis julmiddag för dem att njuta av den festliga andan ombord på våra fartyg. ”

 

Källa: Chartered Institute of Logistics and Transport

DFDS och Karlshamns hamn förbinder sig till framtiden

Per-Henrik Persson, vägdirektör för Klaipėda - Karlshamn: & #8220; Kontrakt tecknat mellan DFDS och hamnen i Karlshamn formaliserar partnerskap för de kommande tio åren. & #8221;

 

I december tecknades en viktig affär mellan DFDS och Karlshamns hamn för att utveckla vår framtida verksamhet tillsammans.

Underteckningarna formaliserar ett partnerskap för de kommande tio åren i Karlshamn som inkluderar ömsesidigt engagemang för att möjliggöra en fortsatt utveckling och tillväxt av DFDS-färjetjänster i hamnen. Karlshamns hamn kommer nu att lansera investeringar för att tillgodose större fartyg och volymtillväxt.

”Vi är naturligtvis mycket nöjda med att ha detta kontrakt. Vi ser detta som en bekräftelse på ett bra partnerskap och att Karlshamns hamn ses som en strategisk logistiknod för DFDS A / S och utvecklingen av dess nätverk i Baltikum, säger Mats Olsson, VD på Karlshamns hamn.

”Nu kommer vi att lansera investeringar på totalt 150 miljoner SEK - cirka 14 miljoner euro - vilket är den största på många år. Utvidgningsprogrammet inkluderar till exempel en tredje ro-ro-kaj, breddning av en annan, muddring, utvidgning av parkeringsområden och köområden för åtföljande och ensamkommande fordon. Vi kommer att få en del medfinansiering från EU, som signalerar att Karlshamns hamn och DFDS-rutten Karlshamn - Klaipėda anses vara en viktig länk för handeln mellan Sverige och grannländerna i östra Östersjön. ”

Per-Henrik Persson, vägdirektör för Klaipėda - Karlshamn, säger: ”Det omfattande nybyggnadsprogrammet på DFDS inkluderar två ro-pax-fartyg avsedda för Östersjöns rutter, en total investering på cirka 1,75 miljarder danska kronor. Med en längd på 230 meter, en godskapacitet på 4500 banmeter och kapacitet att transportera 600 passagerare kommer dessa fartyg att vara ett mycket välkommet tillskott i Östersjön.

”Port of Karlshamns ansträngning och investeringar är mycket positiva. Det kommer att säkra vår möjlighet för en fortsatt utveckling av en rutt som är av strategisk betydelse för handel och DFDS. Vi har ett mycket bra samarbete med hamnen och vi ser fram emot att utveckla vår ömsesidiga verksamhet under lång tid framöver. ”

 

Källa: Shippax.com

Immingham välkomnar Tableau

Tableau-utbildning i Immingham
Att ha uppdaterad och lättläst information är ett måste i den livliga sjöfartsvärlden som vi alla arbetar i, så teamet i Immingham beslutade att det var dags att hoppa ombord med den senaste tekniken och djuva in i den underbara världen av Tableau (DFDS-data visualiseringsverktyg).

Claire Grange, finansaffärspartner, säger: ”DFDS Seaways PLC välkomnade nyligen Marta Grytka och Iga Kotra från Business Intelligence-teamet för att presentera Tableau-systemet och visa hur lätt det kan vara att integrera dess funktioner i våra dagliga arbetsliv. Under två dagar presenterade Marta och Iga Tableau-systemet för de kommersiella lagen och gav utbildning i hur man skapar våra egna instrumentpaneler, som kan användas för att dela information med alla våra interna och externa kunder, vilket gör att vi kan tillhandahålla data på en snabb, enkel och presentabelt format. ”

Verkställande direktören Andrew Byrne säger: ”Vi driver en mycket komplex verksamhet med många motstridiga prioriteringar, så att korrekt, tillförlitlig och lättläst information är avgörande för vår framgång. Tableau hjälper oss att överföra de stora mängder data vi har till information som vi kan använda internt och externt för att fatta bättre affärsbeslut som hjälper oss att uppnå våra WIN23-mål. Ett stort tack till Marta och Iga för att du hjälpte oss att komma igång med Tableau ”.

Kan ett fartyg faktiskt svälja detta?

Människor som inte arbetar i DFDS, skulle troligen inte tro att denna enorma brodel verkligen kunde laddas på ett fartyg och seglade över vattnet från Vlaardingen till Immingham.

44 meter lång, 2,9 meter bred och vägde 68 bruttoton (inklusive lastbilarna som transporterar lasten) var dessa delar i en viktklass i en helt annan division än den vanliga lasten.

Men våra kollegor vet att det kan, och tog entusiastiskt utmaningen. Efter flera veckors förberedelser transporterades sex speciella transportlaster med Gardenia Seaways på rutten Rotterdam-Immingham på ett parti. Brodelarna används för konstruktion av en bro för korsning 7 på M4 av Huntercombe.

På grund av dimensioner utanför mätaren kunde lastbilar bara köra och komma in i vår Vlaardingen-terminal på kvällstid under eskort.

”Med stor last som denna orsakar manövrering under dagen en hel del praktiska utmaningar i trafiken. Att göra det på kvällen innebär att mindre bilar på vägen påverkas av transporten vilket säkerställer en säkrare och enklare eskort för att leda sin rörelse. Det är också mindre trafik på vår terminal vid den tiden. ”Säger Ger van der Vliet, Shipping Logistics Manager.

”Tack till all personal på terminalerna i Rotterdam och Immingham, byråer och besättningen ombord på Gardenia Seaways för professionellt teamstöd och samarbete. Jobb väl gjort ”.

Ferries försäljningskonferens: Samarbete, samarbete, samarbete

DFDS Win23-strategin sätter upp ambitiösa mål för en årlig operativ vinst på minst 5,5 miljarder år 2023. Denna ambition vilar mycket på våra säljföretag och med detta i åtanke hade Peder Gellert bjudit in 70 säljkollegor från 13 platser till Ferry Sales Conference 2019, som ägde rum under två dagar i Gent i slutet av oktober.

Hur försäljningen skulle göra sin del av jobbet var den viktigaste frågan på konferensen, och efter två intensiva dagar med nätverk, lärande och diskussion var det enkla svaret: "samarbete". Eller mer detaljerat, inspireras av bästa praxis och kollegor, förbättra försäljningen genom samarbete - som Kasper Damgaard, VP för BU Metal & Forest och Client Engagement uttryckte det.

Tyngdpunkten på samarbete formade alla konferensaktiviteter, inklusive en "Future of Selling-workshop" som & #8211; med extern hjälp & #8211; hanterat förändringar i kundbeteende och branscher.

Till och med underhållningen fungerade som tändning för bättre samarbete. Den danska TV-stjärnan Jan Hellesøe utmanar deltagarna med en lektion om hur medvetna vi ska vara när vi kommunicerar med våra kunder och varandra.

Samarbete var också själva anledningen till att bjuda in vår kund Outokumpu till konferensen. Outokumpu är en global tillverkare av rostfritt stål vars Senior Manager för European Transportation talade om hållbarhet och digitalisering och de paradigmer som formar branschens framtid på alla nivåer - en presentation som fick högst betyg bland deltagarna. Outokumpu betonade också vikten av transportens totala säkerhet och - lyckligtvis - drog slutsatsen att DFDS betraktas som en pålitlig partner som kan anpassa sig till kontinuerligt fluktuerande ekonomiska indikatorer.

"Närmare samarbeten med kunderna kommer att vara ett mål för säljkåren i framtiden i vårt mål att bli ännu mer proaktiva och innovativa i samarbetet med kunderna."

”Det var en fruktbar konferens som gav oss en klar uppfattning om det jobb vi har framför oss för att uppfylla våra Win23-mål och hur vi kan göra det. Jag blev imponerad av det engagemang jag kände bland alla, och tackar arrangörerna från huvudkontoret och Sam de Wildes lokalteam för en mycket välorganiserad konferens, säger Peder Gellert.


På Ferries försäljningskonferens 2019 i Gent presenterade Jelle Van Koevorden Smart Gate Terminal i Ghent.

Jelle van Koevorden till VD för Ferry i Belgien

Jelle van Koevorden blir färjedivisionens nya verkställande direktör för Belgien från och med den 1 januari.

Som VD kommer han att vara ansvarig för byrån som betjänar Ghent - Göteborg, Zeebrugge - Göteborg och Zeebrugge - Immingham - Norge godstrafik samt Ghentterminalen. Hans ansvar kommer också att omfatta vår multimodala verksamhet i Belgien med järnvägsförbindelser till Trieste, Barcelona, Lyon och Le Boulou, samt containerbåtservice i Gent - Antwerpen och Gent – Rotterdam.

Terminalen i Gent kommer att fortsätta att hanteras av Raf de Wit, terminaldirektör, som kommer att rapportera till Jelle.

Jelle kommer att rapportera till Morgan Olausson, vd & chef för BU North Sea North.

”Jag är mycket nöjd med att Jelle har accepterat denna utmaning. Han är extremt väl förberedd för jobbet eftersom han var affärsutvecklingschef från 2016 och senare General Manager Commercial i Gent. Dessa jobb har gett honom värdefull erfarenhet av våra kunder och marknader. Jag tror att vi är oerhört tur att vi har kunnat fylla en nyckelposition på så kort varsel med en intern kandidat som också deltar i vårt talangutvecklingsprogram, Horizon,

Jelle van Koevorden (31) föddes i Tiel, Nederländerna och studerade i Antwerpen och Besançon. Han tog examen i logistikhantering och avslutade kurser på masternivå i logistik och transport (sjörätt och leveranskedjan). Efter praktik i sjöfartsbranschen och internationella logistikföretag, gick han in i DFDS som affärsutvecklingschef 2016. Han bor med sin fru och sitt barn i Bazel, Belgien

Morgan Olausson säger: ”Gå med mig och gratulera Jelle till hans nya roll och ansvar. Jelle och Raf kommer att vara ett starkt team som kan säkerställa fortsatt tillväxt av vår verksamhet i Belgien. Jag litar på att ni alla kommer att gå med mig för att välkomna Jelle till ledningen och att ni alla kommer att stödja honom i hans nya roll. ”

Jelle kommer att ersätta Sam de Wilde, som lämnar DFDS i slutet av året för ett nytt ledarjobb i Antwerpen där han bor.

Video som visar RDF-exportprocess

Andusia Recovered Bränslen har producerat en video som förklarar exportprocessen för avfall härledd bränsle (RDF).

Varje vecka, under en 36-veckorsperiod från mitten av slutet av september till maj nästa år, hanterar DFDS Immingham cirka 1000 ton avfallsbaserat bränsle (RDF) för kunden, Andusia. Balarna består av bearbetat hushållsavfall som förbränns i en EfW (Energy from Waste) -anläggning. Överskottsvärmen används för att generera el och fjärrvärme för Oslo i Norge.

& #8220; Tillbaka i juni besökte Andusia Immingham med att filma våra färjor för en video som visar hela leveranskedjan från avfallshantering i Leeds i Storbritannien till leverans vid EfW-anläggningen i Norge. Videon ger en bra introduktion till exportprocessen, säger Mike Hughes, affärsutvecklingschef.

Ny intermodal anslutning från Istanbul till Köln

Vår terminal i Trieste säkerställer att våra kunders varor har en smidig övergång mellan tåg och färja

Vårt samarbete med transportföretaget Ekol visar sig vara mycket bra för vår kundservice. Som ett resultat av vårt avtal med Ekol om transport av trailers i Medelhavet kan DFDS nu ge en direkt förbindelse mellan Istanbul-regionen i Turkiet och Köln i Tyskland. Ekol kommer att fortsätta använda denna anslutning och därmed ge volymerna för att göra startfasen smidig.

Giancarlo De Marco Telese, Intermodal Operations Manager, säger: ”Detta blev möjligt när förbindelsen mellan Trieste och Köln skiftade från 'Ekol endast' till 'öppen' för alla kunder av DFDS och Kombiverkehr (järnvägspartnern i projektet). Med detta kan kunderna nå norra Tyskland snabbt. Det är lättare för våra kunder att planera transport eftersom de bara kommunicerar med DFDS och det reducerar ledtiden jämfört med alternativa lösningar. Tåget kör åtta rundresor per vecka med en veckokapacitet på 512 enheter, och det tar bara 20 timmar att gå mellan Köln och DFDS Trieste terminal i Italien. ”

Tillsammans med München och Ludwigshafen är Köln den tredje direktförbindelsen med Tyskland, vilket bevisar att intermodal transport är en livlig marknad eftersom fler och fler kunder inser mervärdet av att flytta enföljande enheter med tåg.

DFDS testar transport av RDF-balar via järnväg

DFDS tittar alltid på innovativa sätt att flytta gods, men tänk om vi skulle kunna minska vårt koldioxidavtryck samtidigt?

”Det här är vad vi försöker uppnå med RDF-balar som är belägna på platser som normalt är för långt borta i Storbritannien och för dyra för transport för att ta med till Immingham. Men vi testar för närvarande alternativ för att använda rälshuvudena som är anslutna till Immingham Terminal för detta, säger Mike Hughes, affärsutvecklingschef.

"Om vi kan utnyttja dessa volymer kommer det både att öka tonnage som flyttas för kunden och exporttonnage för DFDS eftersom RDF-balarna för närvarande kommer att lämna portar utan DFDS som ligger nära RDF-bearbetningsplatserna."

GB Railfreight levererade sin nymålade "stolthet" -lokomotiv och två järnvägsvagnar medan Westfields Plant & Management Services (belägen på dockan i Immingham) samlade runt för att få en grepp och maskin för att prova lastning / lossning av RDF-balar. Det här testet kanske inte verkar så spektakulärt. Detta sker dock inte någonstans i Storbritannien så DFDS kan vara i framkant när det gäller att erbjuda denna specifika lösning och skapa en enorm vinst för de tre berörda parterna (DFDS, Geminor och GB Railfreight).

”Även om detta bara var ett test kan vi nu räkna ut hur vi går framåt. Mycket tid och ansträngning har gått för att bara komma till detta skede, och det kommer fortfarande att finnas mycket hårt arbete framöver för att hitta den perfekta järnvägsvagnen som kan transportera det maximala antalet balar på ett säkert sätt samtidigt som det är effektivt med lastning och lossning, ”Säger Mike.

”För att uppnå en kostnadseffektiv lösning skulle vi vilja flytta runt 1500 ton per resa, vilket motsvarar cirka 55 lastbilar med RDF. Detta är en riktigt spännande tid för RDF-marknaden när exporttonnaget har varit ganska statiskt under de senaste 12 månaderna och vi tävlar med andra hamnar för att säkra volymer. Att kunna erbjuda en ny lösning som denna kan bara vara svaret på att öka kapaciteten för hamn / terminal och rutter. Jag är mycket säker på de involverade lagen och vi har alla höga ambitioner att få det att fungera. ”


Lastningen utfördes av Westfields Plant & Management Services

Massiv generator och transformator via Kiel till Klaipėda

Ladda om den mindre 133 ton-generatoren med hjälp av två kranar, från pråm till vägtåg. Vägtåget hade en längd på 34,7 m, en bredd på 3,95 m och en totalvikt på 206 ton

Förra veckan hade våra kollegor på rutten Kiel - Klaipėda några tunga lyft att göra. På tisdag arrangerade de transporten av en 133-ton generator från Kiel till Klaipeda ombord på Regina Seaways och dagen efter en 206-ton transformator på Victoria Seaways.

Generatorn levererades från Heldesleben i Tyskland och transformatorn från Turkiet, båda för att användas för en utbyggnad av elnätet i Litauen. De transporterades till Kiel med pråm och laddades om på vägtåg som körde enheterna ombord på färjorna.

På grund av båda enheternas massiva vikt, behövde Port of Kiel beställa en extern kran för att stödja sin egen kran med att lyfta enheterna från pråm till vägtåg, som visas på bilden.

"Det var en fantastisk demonstration av vår förmåga att skicka enheter med onormala dimensioner och vikter," säger Ramona Boradshiew, övervakare, lastförsäljning.

”Ett stort tack till kaptenerna i Regina Seaways och Victoria Seaways, Alvydas Macius och Kristijanas Kiseliovas, såväl som till alla andra inblandade parter - hamnkontor, stevedorer och fartyg - som hjälpte till att slutföra specialtransporten med stort samarbete och engagemang .”


Avlastning av 206-ton transformatorn med det 334 ton och 59 meter långa vägtåget i Klaipėda. Detta vägtåg är imponerande av dess dimensioner, inklusive 4,55 meters bredd

Nordbound Göteborg - Zeebrugge färja använder tomma Stora Enso Container Units

Ett problem blev en vinst eftersom Stora Enso Container Units används båda sätten, öppnar sig för ny nordlig volym.

 

Det är alltid bra att se utmaningar och problem förvandlas till möjligheter och vinner på DFDS. På så sätt uppstod ett problem med returresan för de tomma Stora Enso Container Units (SECU), som är skräddarsydda för att transportera pappersrullar från Göteborg till Zeebrugge, och tidigare lämnades tom till Göteborg.

Men sinnen och händerna var inte lediga. Den nya vägen mellan Zeebrugge och Göteborg ger DFDS och kunder en unik lösning för att ladda de tomma nordbundna SECU-enheterna med alla typer av palladiserad last, papper, stål och annan industriell frakt, två till tre fulla släpvagnar och upp till 80 ton.

"Vi anpassar nu lagret i Göteborg, inte bara för stålspolar, speciallast och RDF-hantering, men också överdockningslast från SECU till släpvagnar och vägtåg", säger David Wallgren, driftschef för Shipping Logistics & Special Cargo i Ferry Division.


"Vi hoppas att den här inställningen kommer att locka nya volymer till rutten. Vi vet att lösningen är väldigt effektiv och det hjälper förare och industrikunder att underlätta obalansen i korridoren, samtidigt som vi undviker att skicka tomma enheter. "

Logistik och färja går med i Tata Steel i Ijmuiden för att dela och lära

Inuti Tatas autonoma stållager

Förra året, några av våra DFDS Metal team kollegor besökte Volvo Cars i Göteborg.

I år träffade DFDS Metal-gruppmedlemmar från både Logistics och Ferry Tata Steel i den nederländska hamnen Ijmuiden.

Tata Steel är Europas näst största stålproducent. De tillverkar stål i Storbritannien och Nederländerna och har tillverkningsanläggningar i hela Europa.

Niclas Bohlin, branschförsäljningsexpert för Europa, säger: ”Under vår en-dagarsession undersöktes vi vad vi ser som utmaningar i våra respektive företag, och vi diskuterade frågor som säkerhet och innovation för att se till att vi fortsätter att erbjuda logistiklösningarna som våra kunder behöver nu och imorgon. ”

Det autonoma stållagret optimerar lagring och minskar lastskador
I mötet ingick också ett besök i Tatas nya autonoma stållager.
”Det är en riktigt säker plats, eftersom operatörer inte får ta sig in i verksamhetsområdet. Tata optimerar lagring via datorplanering och förbereder utgående last under natten för att bättre hantera inkommande gods under dagen. Lageret är anslutet till fabriken via en autonom järnvägsanslutning, och alla dessa processer resulterar i att mindre last skadas och saker går smidigare, säger Niclas.

Vikten av att arbeta med flera nivåer i kundorganisationen
”Att känna till kunderna på fler nivåer än bara logistik innebär att vi får en bättre förståelse för deras utmaningar och är bättre positionerade för att arbeta mer effektivt och säkert. När vi också delar kunskap med våra kunders kollegor inom drift, försäljning och IT, bygger vi förtroende båda sätten, vilket i sin tur gör oss bättre kapabla att utöka våra verksamheter tillsammans, säger Niclas.

Första segling på den nya Sète-Pendik-ruten avslutad

I juni tillkännagav vi tillägget av rutten Sète - Pendik till vårt ruttnätverk Frankrike - Turkiet. Igår slutförde vår fraktfärja, UND Ege, den första seglingen på rutten och anlände till Sète med 170 enheter ombord. Som ni kan se nedan välkomnades hon glatt av Peder Gellert Pedersen, EVP & chef för färjedivisionen, hans fru Carina Pedersen, Kemal Bozkurt, VD för operationer för BU Med, och Jimmy Marolle, vägdirektör.

Kemal säger: ”Vi kommer att ha två seglingar varje vecka mellan Sète och Pendik, med färjorna UND Ege och FN Karadeniz som kör på rutten. Totalt har vi fyra veckoseglingar mellan Turkiet och Frankrike ”

”Den här vägen ger många möjligheter och potential för tillväxt på grund av dess befintliga intermodala anläggningar. Det kommer att göra det möjligt för våra kunder att använda tåg till Centraleuropa och ansluta till vårt DFDS-nätverk i norra Europa och bilda en mer enhetlig transportlösning över hela Europa.

”Det lilla Sète-teamet fick hjälp av tre kollegor från kontoret i Pendik. De gjorde alla ett bra jobb med ett tufft jobb på en hektisk dag, säger Kemal.

 


Dags för en snabb gruppbild med UND Ege i bakgrunden som avslutar sin första segling på rutten. Från vänster: Carina Pedersen, Kemal Bozkurt, Peder Gellert Pedersen och Jimmy Marolle


UND Ege lossade 170 enheter och laddade 110 i Sète

 


Kemal Bozkurt, kapten Ismail Besikci och Peder Gellert Pedersen