DFDS går med i brandsäkerhetsprojekt LASH FIRE

LASH FIRE-projektet sätter sjöfolkens perspektiv i kärnan i lösningar. Från vänster: Sif Lundsvig och Lena Brandt.

 

Bränder på fartyg är oerhört farliga. Våra sjöfolk vet detta bättre än någon annan, och på DFDS arbetar vi aktivt med att förbättra brandsäkerheten ombord på våra fartyg.

DFDS går nu också med i LASH FIRE-projektet (Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment) som syftar till att utveckla maritima brandsäkerhetslösningar med innovativ teknik, drift och applikationer.

”En stor del av LASH FIRE är att fokusera på sjöfolkens perspektiv. Det är därför vi har en specialist, Lena Brandt, som tillfälligt kommer att gå med i besättningar för att lära av dem, säger Sif Lundsvig, projektledare inom innovation & partnerskap.

Lena är en erfaren navigatör och kommer under de kommande månaderna att fungera som seglingsprojektledare och däckchef ombord på några av våra fartyg när hon samarbetar med sjömän om verkligheten med brandrisker, rutiner och system ombord.

Lena säger: ”Sjömän har många idéer för förbättringar och de vet vilka strategier som är realistiska att genomföra och vilka som kan komma i konflikt med verkligheten och den dagliga verksamheten. Syftet med projektet är att ta en helhetssyn på brandsäkerhet ombord på våra fartyg och hantera alla inblandade faktorer. Detta kräver en öppen och anonym dialog med våra sjöfolk och tar sig tid att ta upp lite av den kunskap som härrör från deras erfarenhet till sjöss. ”

LASH FIRE har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 814975.

Ny företagsstruktur i Immingham

Per Lund Jensen med Storbritanniens ledarskapsteam. Från vänster: Alan Finch, Jon Bailey, Per Jensen, Andrew Byrne, Emma Leam-Saville och Lee Bayliss

Fredagen den 31 januari var inte bara dagen då Storbritannien lämnade EU, det var också dagen då Per Lund Jensen lämnade DFDS för att gå i pension.

Som Andrew Byrne, VD, rådde i decemberPer ledde till några förändringar av företagsstrukturen i Immingham. Från och med den 1 februari är de nya rapporteringsraderna följande:

Fredag eftermiddag hade Immingham-kontoret förberett en väldigt speciell farvelhändelse för Per, som lämnade DFDS i en glans av härlighet efter 35 års dedikerad och lojal tjänst.

Andrew säger: ”Vi höll en mottagning för Per, som deltog i cirka 50 personer, inklusive personal från DFDS Logistics i Immingham. Per presenterades med gåvor och kort, som inkluderade en upplevelse att köra ångtåg och en tågförarehatt med sitt namn på, eftersom järnvägar är hans hobby. Vi önskar Per en lång och lycklig pension och allt gott för framtiden. ”

Julbit för godsförare

Fraktförare för kanalsegling åtnjöt gratis julmål ombord

 

Medan många av oss förberedde sig och njöt av julaften med våra familjer, var godschaufförerna fortfarande på vägar och fartyg, och se till att varor anländer och handelsflöden.

Som en liten behandling av förare som korsade kanalen på våra Dover till Calais och Dunkirk-rutter, kunde de njuta av en gratis julmåltid ombord vid segling mellan 21 och 24 december.

Traditionell julkalkon, serverad med grisar i filtar, rostad pastinät i honung, batonger av morötter, Brussel groddar och krispiga rostpotatis i en smakfull jus.

Ett urval av festliga dessertbitar följde, inklusive köttfärspajer och hemlagade klassiska desserter, allt serveras i det exklusiva förarområdet ombord, Road Kings.

Dave Lewis, Food & Beverage manager, säger: ”Lastbilsförare står inför långa och varierande arbetstider, långa sträckor och trånga scheman. Vi känner igen året hur viktig mat och vila är och det är särskilt bra att vi kan erbjuda alla våra godskunder en gratis julmiddag för dem att njuta av den festliga andan ombord på våra fartyg. ”

 

Källa: Chartered Institute of Logistics and Transport

Organisationsförändringar i Immingham

Andrew Byrne, VD för Ferry Division i Immingham

Från och med den 1 januari 2020 kommer följande förändringar att ske till Ferry Division's organisation i Immingham.

Per Lund Jensen går i pension

Per Lund Jensen, vår chefredovisare och företagssekreterare, har beslutat att gå i pension fredagen den 31 januari 2020. Per har varit i DFDS sedan november 1985 och har en enorm mängd kunskap och erfarenhet. Per går i pension för att tillbringa mer tid med sin familj och ta semester som Barbara, hans fru, redan har bokat. Vi granskar för närvarande de lagstadgade uppgifterna för Per: s roll och kommer att ge råd tidigt på det nya året hur dessa kommer att utföras i framtiden. Vi önskar naturligtvis Per en lång och lycklig pension och allt gott för hans framtid.

Per Lund Jensen

 

Jon Bailey tillträder tjänsten som kommersiell direktör

Ändringarna kommer också att påverka vår kommersiella funktion. Från och med den 6 januari kommer Jon Bailey att börja som affärsdirektör, ansvarig för alla kommersiella aspekter av såväl enhetsbelastningen som industriportföljer. Denna förändring har gjorts för att anpassa den brittiska kommersiella strukturen till de flesta av våra partnerländer för att säkerställa att vi har en samarbetsstruktur och sammanhållen struktur som hjälper Ferry Divison i Immingham att leverera sin del i WIN 23-strategin. Vi har en betydande roll att spela i den strategin, att vara en strategisk nyckel till Nordsjönätverket och utöver för både linjeförsäljningstjänster och lasten som kommer att omfattas av de nya affärsvertikalerna.

Jon Bailey

 

Claire Brown blir ny marknads- och fordonschef (Storbritannien och Irland)

En annan förändring som hjälper oss att leverera WIN23-strategin är införandet av den nya rollen som marknadsförings- och fordonschef (Storbritannien och Irland), som Claire Brown har utsetts till. Detta är en spännande och avgörande roll för att säkerställa att alla delar av den nya affärsstrukturen i Ferry och Logistics arbetar tillsammans för att få det bästa totala resultatet för DFDS-gruppen och marknadsföra våra samarbetsstyrkor på de kärnmarknader vi är inriktade på tillväxt. Claire kommer att arbeta som en del av ett team av personer som utses till liknande roller i DFDS-nätverket för att säkerställa en konsekvent och effektiv planering och genomförande av våra strategiska mål.

Claire Brown

 

Emma Leam-Saville expanderar sin roll till Route Agency och gränsövervakningsdirektör
Emma Leam-Savilles roll har utvidgats under hela 2019, eftersom hon framgångsrikt representerade DFDS Seaways i Brexit-förberedelserna och hjälpte till att utforma politik och påverka beslut som kan påverka DFDS och resten av sjöfartsbranschen. Detta har bidragit till att placera DFDS i en mycket mer framträdande branschposition och vi kommer att fortsätta att bygga vidare på detta under hela 2020. För att bättre reflektera Emmas ansvar kommer hennes titel att bli Route Agency och Border Compliance Director.

Emma Leam-Saville

 

Dessa förändringar är nyckelroller i organisationen, och jag vill gratulera alla och önskar dem lycka till i dessa roller i framtiden.

Andrew Byrne, VD för Ferry Division i Immingham.

Emma Leam-Saville på listan över stigande stjärnor

Emma Leam-Saville, byråns direktör

Det är allmänt känt vid DFDS att Emma Leam-Saville är en stjärna, och nu är det allmän allmän kunskap också. Emma, som nyligen gifte sig och lade Saville till sitt namn, har gjort ett fantastiskt jobb på uppdrag av inte bara DFDS utan hela transportbranschen. Nu har hon erkänts som en av de 20 ljusaste lysande stjärnorna i den bredare branschen.

Erkännandet kommer inte från bara någon, utan från den mycket inflytelserika transportföreningen, FTA, som publicerade ett tillägg om branschens stigande stjärnor den 27 november.

David Wells, VD för FTA, säger: ”Den brittiska logistikbranschen står inför en era av enastående förändring, med tryck som Brexit ... I denna turbulenta miljö är det viktigt att vi erkänner de individer som har bidragit positivt till sektorn och som enligt FTA: s uppfattning är beredda att driva sektorn till nya höjder 2020. Genom att erkänna och belöna enskilda bidrag på detta sätt kan vi utmana andra att höja sitt spel och hjälpa till att förbättra professionella standarder i hela branschen. ”

Andrew Byrne, Ferry Division: s VD i Immingham, säger: ”FTA: s erkännande av Emmas inflytande i år är en stor återspegling av allt hårt arbete som Emma har lagt ned för att få sig själv och DFDS i en mer framstående branschposition. DFDS har nu en riktig röst när det gäller att utforma beslut och påverka transportpolitiken i Storbritannien, och i kombination med sin roll som ordförande för den nya Chamber of Shipping Customs Working Group fortsätter Emma att driva gränserna för sitt individuella inflytande och DFDS 'position i den brittiska transportsektorn. Bra gjort Emma! ”

Redaktörerna kunde inte hålla mer med. Vi gratulerar Emma, berömmer henne för att hon är jättebra att arbeta med och njuta av den glans hon kastar på oss.

Se artikeln här

Se hela listan nedan. Det finns en stark kvinnlig representation inom listan 20 för 20: 40% av kandidaterna är kvinnor.

· Doug Bannister, VD, Port of Dover
· Rachel Bullen, Fleet Operations Manager, Cadent Gas och ordförande för FTA: s Van Policy Group
· Mark Cracknell, teknikchef Zenzic
· Leon Daniels OBE, ordförande för ITT Hub 2020
· Geraint Davies, Chief Operating Officer, John Raymond Transport Ltd och ordförande för Road Council
· Pamela Dennison, WS Dennison och ordförande för Northern Ireland Freight Council
· Florence Eshalomi, ordförande för London Assembly Transport Committee
· Steve Granite, VD, Abbey Logistics
· Professor Philip Greening, Center for Sustainable Road Freight
· Stephen Halleran, regional distribution ManaMilling och ordförande för Scotland Freight Council
· Lucy Hudson, Lead Officer Freight and Logistics, Transport for the North
· Allison Kemp, VD, AIM Commercial Services och vice ordförande för Road Council
· Emma Leam-Saville, byråns direktör, DFDS Seaways plc
· Philip Martin, chef för godspolitik, avdelningen för transport
· Millie Pardoe, affärsutvecklingsassistent, Pivot Power
· Leigh Pomlett, ordförande för FTA: s strategiska råd
· Dave Rowlands, teknisk chef, Wincanton och ordförande för West Midlands Freight Council
· Neil Sime, VD, Victa Railfreight
· Sagar Singamsetty, Senior Manager, Transport EU Public Policy, Amazon
· Amanda Zambon, Public Affairs Manager - Logistics, DHL UK & Ireland

 

Hollandia namngivna i Göteborg

”Jag namnger dig Hollandia Seaways”. Det var ett härligt ögonblick, ovanpå ett fantastiskt evenemang, när gudmor Ragna Alm, hustru till Roger Alm, president för Volvo Lastvagnar, officiellt utsåg till vårt nyaste tillägg till flottan, Hollandia Seaways.

Strax före frisläppandet av den traditionella flaskan hade Peder Gellert, EVP och chef för färjedivisionen och Morgan Olausson, VP och chef för BU North Sea North, haft tal som välkomnade gäster som kom för att fira Hollandia och tacka Ragna för att ha gjort denna namnceremoni till mycket stolt ögonblick i DFDS 'historia.

Och som Peder Gellert påpekade i sitt tal betyder namnet inte bara avslutningen av år av planering och byggarbete, det betyder också en ny början där Hollandia kan skapa värde och tillväxt för DFDS, våra kunder och i och runt Göteborg och Ghent .

Vid följande traditionella lunch, som med vänlig hjälp av Volvo ägde rum i det närliggande Volvomuseet, överlämnade Ragna Alm myntet, som placerades i nybyggets köl när byggandet startade, till kaptenerna Robin Gustafsson och Bjarne Sunesen för att ta med tur till alla som går ombord på färjan i framtiden. Efter lunchen blev gästerna inbjudna på en rundtur runt megafraktfärjan och som ni ser på bilderna fanns det gott om plats för alla.

DFDS ingår rymdcharteravtal med CLdN på Göteborg-Zeebrugge

Peder Gellert Pedersen

I juni 2019 öppnade DFDS en fraktfärgrutt mellan Göteborg, Sverige och Zeebrugge, Belgien, som för närvarande drar in tre godsfärjor med fem avgångar varje vecka i varje riktning.

För att optimera kapacitetsutnyttjandet och minska miljöpåverkan har DFDS emellertid ingått två ömsesidiga rymdcharteravtal med CLdN som också driver en fraktfärgrutt mellan Göteborg och Zeebrugge.

Rymdcharteravtalen innebär att kapacitet delas mellan ruttoperatörer medan all kommersiell verksamhet förblir helt och hållet under kontroll av varje operatör.

”Vi är mycket glada över att kunna meddela våra nya rymdcharteravtal. Flexibiliteten i avtalen innebär att vi minskar miljöavtrycket samtidigt som vi erbjuder totalt tio veckoravgångar i varje riktning på våra två rutter mellan Sverige och Belgien för att stödja handeln och tillväxten av våra kunder, säger Peder Gellert Pedersen, verkställande direktör , DFDS Group och chef för Ferry Division.

Rymdcharteravtalen förväntas starta den 1 januari 2020. När avtalen genomförs fullt ut förväntas DFDS och CLdN var och en sätta in en godsfärja på sina respektive rutter mellan Göteborg och Zeebrugge. DFDS driver dessutom en rutt mellan Göteborg och Gent i Belgien.

DFDS räknar med att det andra kvartalet 2020 kommer att ersätta de tre godsfärjor som för närvarande distribueras på Göteborg-Zeebrugge med en megagrädsfärja nybyggnad som kan bära 6 700 lane meter gods per avgång. Färjorna som byts ut förväntas distribueras någon annanstans i DFDS: s europeiska ruttnätverk.

Immingham och Felixstowe använder bästa praxis inom hälsa och säkerhet

Lee Bayliss, chef för hälsa, säkerhet och säkerhet

Många faktorer utgör ett framgångsrikt företag, men en av de viktigaste måste vara vår kollegas hälsa och säkerhet eftersom det kan påverka hela organisationen. Arbetshälso- och säkerhetsstyrningssystemen kontrollerar och anpassar rutiner och policyer för att minimera risken för skador, olyckor och sjukdom på arbetsplatsen, vilket säkerställer en miljö där våra kollegor kan känna sig säkra.

I Immingham och Felixstowe har de gått över från det tidigare ledningssystemet för internationell arbetsmiljöstandard, OHSAS18001, till det nya systemet, ISO45001.

De externa revisorerna för kvalitetsstandarder, DNV, genomförde nyligen en gapanalys på övergången och beviljade DFDS Ferry i Immingham och Felixstowe ackreditering. Endast ett fåtal organisationer har uppnått detta före tidsfristen i mars 2021, då organisationer måste övergå från OHSAS18001 till ISO45001.

Det styrande organet för internationella kvalitetsnormer, International Organization for Standardization, enades om att även om OHSAS18001 fokuserade på att kontrollera faror på arbetsplatsen, satte den inte tillräckligt fokus på att identifiera och kontrollera risker. ISO45001 gör detta och säkerställer full kontroll över mer proaktiva, flexibla och förebyggande åtgärder mot risken för ett bredare spektrum av problem innan de inträffar.

”Stephanie Harrison, revisions- och efterlevnadsansvarig för DFDS Ferry i Immingham och Felixstowe, har arbetat med alla avdelningar för att säkerställa att alla viktiga delar av kriterierna täcks i hela verksamheten. Våra reviderade revisionsstandarder och protokoll är nu bästa praxis och vi kommer att fortsätta på samma väg, säger Lee Bayliss, chef för hälsa, säkerhet och säkerhet.

DNV kommer att vara tillbaka i slutet av månaden för att genomföra sin första fullständiga revision i syfte att ytterligare två års ackreditering enligt vårt schema, med utgångspunkt i den redan erkända bästa praxis.

DFDS testar aluminium segelkoncept

En intressant vindkraft från Econowind har nu installerats på Lysbris Seaways för testning.

 

Ett metall segel i en låda är ett nytt koncept, men det kan vara en lösning för att spara bränsle och utsläpp för sjöfart genom att använda vindkraften som nästan alla fartyg en gång förlitade sig på.

Prototypen som ses i videon ovan installerades på däck av Lysbris Seaways onsdag 13 november i Amsterdam. Det holländska företaget Econowind har skapat är ett hopfällbart aluminium segelkoncept som sitter på ett fartygs däck. Den levereras i en 40-fots behållare och ligger långt ifrån historiska segelutformningar, eftersom två metalliska 10-metersfolier eller vingar fälls ut med en knapptryckning.

Konstruktionen och programvaran låter vingarna röra sig för att optimalt fånga vinden och hjälpa till att driva fartyget framåt. Bara förra veckan fick företaget Dutch Maritime Innovation-priset för Econowind-enheten, vilket visar löfte från tidigare tester.

Poul Woodall, miljödirektör, och Vidar Karlsen, verkställande direktör i Norge, undertecknade avtalet i september för samarbetet med Econowind och Green Shipping Program (Grønt Skipsfartsprogram eller GSP), ett norskt program för forskning om och utveckling av grön sjöfart lösningar. GSP levererar en teoretisk modellering av historisk väderdata, konsumtion, rutter och mer som vi använder för testning.

Vidar säger: ”Lysbris Seaways är perfekt för att testa ett sådant koncept. I teorin ser det ut som en bra idé, men vi måste se om de uppskattade bränslebesparingarna är realistiska för denna typ av fartyg. Vi kommer att mäta bränsleförbrukningen med seglet och få en bild av effektiviteten som erhållits över tid jämfört med de vanliga siffrorna. ”

”Den slutgiltiga konstruktionen fungerar automatiskt, vilket innebär att du kan öppna containern från bron och öppna seglet, men för prototypen är det lite mer praktiskt med manuella kontroller och en servicetekniker närvarande för att driva systemet. Efter en framgångsrik installation ser vi nu fram emot att se resultatet av de två testmånaderna, ”tillägger Vidar.

Sofie Hebeltoft, chef för CSR, säger: ”Med projekt som detta tar vi ansvar för att utveckla nya energikällor och framdrivningsmetoder som kan ta oss mot renare fartyg och så småningom nollutsläppsfartyg. Vi är därför oerhört tacksamma för initiativ som detta tagits av Vidar och hans team. ”

Avtalet med Moby avbrutits

Våra passagerarfärjor på Amsterdam & #8211; Newcastle-rutten erbjuder utmärkt kundservice och kommer att fortsätta göra det tills en ny lösning finns på plats.

Den 6 september 2019 ingick DFDS ett avtal med det italienska färjeföretaget Moby om att förvärva två färjor, Moby Wonder och Moby Aki, för distribution på rutten Amsterdam-Newcastle.

Moby skulle i sin tur förvärva de två passagerarfärjorna som för närvarande trafikerar Amsterdam-Newcastle, King Seaways och Princess Seaways.

Avtalet förväntades vara slutfört under andra halvan av oktober 2019 men Moby har tyvärr inte kunnat uppfylla leveransvillkoren för avtalet. Avtalet har därför avbrutits.

”Vi kommer att fortsätta utforska lösningar för en förnyelse av färjorna på rutten Amsterdam-Newcastle i linje med våra kunders önskemål och våra strategiska ambitioner för rutten och för DFDS.

De två nuvarande färjorna erbjuder en bra service idag, och de kommer att fortsätta göra det tills en ny lösning med nya färjor finns på plats. Därför kommer detta inte att förändra våra planer för att utveckla rutten, det kommer bara att försena den, säger Peder Gellert, EVP och chef för DFDS 'färjedivision.

Jutlandia Seaways transporterar den två miljoner BMW

Två miljoner BMW. Det låter som början på alla bilentusiasters dröm, och kanske drömde DFDS och Cuxport om just detta när de började samarbeta med BMW Group för att hantera frakten av sina bilar för 15 år sedan.

Men det är nu mer än bara en dröm när vår färja, Jutlandia Seaways, deltog i en enorm milstolpehändelse när hon transporterade den två miljoner BMW från Cuxhaven till Immingham för Cuxport den 27 augusti.

Ortolf Barth, vägdirektör för Cuxhaven - Immingham, säger: ”Vi är mycket stolta över att BMW är en av våra nöjda kunder. Vårt avtal med BMW Group håller oss mycket upptagna när vi transporterar bilar till Immingham fem till sex gånger i veckan. Jag vill tacka våra kollegor från byråerna i Immingham och Cuxhaven för att ha gjort en utmärkt jobbplanering såväl som besättningen ombord och stevedores för att alltid se till att lastnings- och lossningsarbetet är kort och effektivt. Ni bidrar alla till en stark, pågående relation med Cuxport ”.

En ceremoni markerade tillfället, där gästerna inkluderade borgmästaren i Cuxhaven, Dr Ulrich Getsch och Enak Ferlemann, parlamentarisk statssekreterare vid det federala transportministeriet och digital infrastruktur. Representanter från United European Car Carriers (UECC) och DFDS, såväl som DB Cargo Logistics järnvägstjänstleverantör och Hödlmayr International var också närvarande vid firandet.

DFDS stöder kampanj för att locka fler kvinnor till den maritima industrin

Det blå Danmark - en term som används för redare, rederier och många andra företag inom den maritima industrin - har ägnat september till kvinnor som arbetar inom sjöfart.

Kampanjen, kallad GirlPower, syftar till att locka fler kvinnor till den maritima industrin. Det är en mansdominerad värld där till exempel bara 3% av danska sjöfolk är kvinnor.

Sofie Hebeltoft, chef för CSR, säger: ”Vi kommer verkligen bakom detta initiativ. Vi har massor av spännande karriäralternativ på DFDS och vi skulle vilja se en mer enhetlig könsbalans. Det är något vi redan aktivt arbetar med och som har en viktig plats i vår CSR-strategi. ”

"Om några år kommer hela den maritima sektorn att uppleva en brist på arbetskraft, så det är ännu viktigare att vi får fler kvinnor att överväga de många möjligheter vi kan erbjuda till sjöss och i land."

Under kampanjen kommer Blå Danmark att lyfta fram ett antal begåvade och fokuserade unga kvinnor som alla har valt en maritim karriär, inklusive DFDS egen Saira Haider, produktägare i logistik.

Se GirlPower kampanjesida här - läs porträtten och få information om maritim utbildning och karriärmöjligheter (på danska).

Prototypning trådlös dataöverföring för fartyg

Jacob Mygind Pedersen har utvecklat ett trådlöst sensordatasystem för användning på fartyg. Den kommunicerar med en inbyggd enhet utvecklad av Smart Data-teamet som samlar in användbar data och sedan skickar den till teamet när du är på kajen.

 

En ny prototyp för trådlös dataöverföring ombord har just installerats för testning på Ark Dania, och den har ett unikt jobb att göra.

Att dra signalkablar för stora fartyg är mycket arbete och kan vara kostsamt, och konventionell radiodataöverföring fungerar inte i den radiofiendtliga miljön i ett fartyg. Så hur gör du uppgiften med dataöverföring både enklare och billigare för våra färjor? Svaret kan mycket väl ligga i kombinationen av långdistansradio (LoRa), Internet of Things (IoT) -teknologi och kantberäkning.

Jacob Mygind Pedersen, chef för projekt och implementering, teknisk organisation och Smart Data-teamet har utvecklat prototypen. Jacob säger: ”Detta är mycket mer än” bara ”världens första maritima LoRa-baserade sensordatasystem; Vi inkluderar fartygen i den digitala strategin. Det gör det enkelt och kostnadseffektivt att hämta in data från alla typer av system ombord, visualisera dessa för besättningen, skicka data mellan system och logga in data för senare analys på land. Vi kan optimera verksamheten och utforska möjligheterna att automatisera rapporteringskraven och därmed begränsa de växande administrativa kraven från våra fartyg. ”

Smart Data-teamet har utvecklat en datalogger som ansluter till sensordatinfrastrukturen och tar emot den trådlösa överföringen. En snabb och stabil internetuppkoppling är utom räckhåll för det mesta av en skepps resa, vilket gör direkt strömning av data för analys omöjligt att göra.

Martin Morset, dataingenjör inom smarta data, säger: ”Vi har distribuerat en IoT-enhet (Internet of Things) som använder datorprogramvaran på Dania med installationen av Jacob. Tanken är att ha en enhet ombord på fartyget som kan spara användbar data under resor och skicka den trådlöst till ett molnbaserat lagringssystem när fartyget befinner sig vid kajen. Tanken är att samma mjukvara kan återanvändas över flera fartyg och distribueras samtidigt utan att någon fysiskt behöver gå ombord på fartyget. ”

Han tillägger: ”Smart Data-teamet utvärderar och genomför kontinuerligt optimerings- och automatiseringsanvändningsfall genom användning av artificiell intelligens (AI) i verksamheten. Genom att digitalisera våra fysiska tillgångar gör vi det möjligt att också använda vår expertis för att driva optimeringsprojekt på våra fartyg. ”

Färdsavdelningen: Stärka organisationen

Av Peder Gellert Pedersen, EVP för Ferry Division

Den framtida Ferry Division. Teknisk organisation och nybyggnationer och större ombyggnader är en del av färjan på interimsbasis.

 

Kära kollegor,
I linje med DFDS: s nya gruppstruktur stärker vi organisationen för Ferry Division som med stöd av ditt hårda arbete, färdigheter och engagemang har vuxit avsevärt de senaste åren och idag innehåller ett omfattande nätverk, även i Medelhavet.

Den nya strukturen återspeglar vår nya Win23-strategi och säkerställer att vi har rätt team på plats för att använda vår nuvarande plattform för att säkerställa framgång och tillväxt fram mot 2023.

Med detta mål introducerar vi följande förändringar.

Nytt BU: Forest & Metal och Client Engagement
Vi kommer att etablera ett nytt BU Forest & Metal och Client Engagement under ledning av VP Kasper Damgaard (50) som för närvarande är VD för Group HR. Kasper har en solid kommersiell bakgrund från olika branscher och från sitt tidigare djupa engagemang i våra kundfokus och säljutbildningsinitiativ. Han har också värdefull insikt i våra säljsystem, organisation och utmaningar. Jag välkomnar Kasper varmt till Ferry Division där han kommer att vara ett starkt komplement till vårt ledningsgrupp

Skog & metall 
I enlighet med vår ambition att växa inom utvalda branscher kommer den nya BU att ansvara för odling av skogs- och metallsektorn, som vi redan känner till och har kapacitet att betjäna.

Som en följd av detta kommer sidohavnsrederinätet som huvudsakligen betjänar norska skogs- och metallindustrikunder att överföra från logistikavdelningen till färjedivisionen och gå med i det nya BU. Detta innebär att

Direktör Per Møller och hans logistikpersonal kommer att överföra till Logistics BU Nordic.

Brevikterminalen med General Manager Steinar Heia och hans personal kommer att överföra till Ferry Division's BU North Sea North och rapportera till VP Morgan Olausson

VD Vidar Karlsen och resten av hans logistikorganisation i Oslo kommer att gå med BU Forest & Metal och Client Engagement i Ferry Division och rapportera till VP Kasper Damgaard.

Kasper kommer nu med sina team att utveckla marknadsföringsstrategin för BU och se till att vi har rätt organisation på plats för att genomföra strategin.

Kundengagemang
Den nya BU kommer också att hantera de funktioner som för närvarande organiseras som strategisk försäljning under ledning av Jens Juel, som nu kommer att rapportera till Kasper. Detta inkluderar alla våra Customer Focus-aktiviteter, hantering av våra divisionsföretag och strategiska konton inom speditions- och transportverksamhet samt CRM-systemhantering.

Ytterligare Client Engagement kommer att täcka aktiviteter som fokuserar på analoga och digitala försäljnings- och serviceverktyg och system som bokningssystem och verktyg som hanteras av vår Digital & IT-chef Sean Potter. Sean kommer också att rapportera till Kasper.

Client Engagement-funktionen kommer att vara en betydande förstärkning av våra kundengagemangsaktiviteter, och både våra kunder och våra lokala försäljningskontor kommer att dra nytta av förbättrade försäljningsprocesser och system utvecklade på grundval av både lokala och allmänna erfarenheter. Det är viktigt för mig att betona att detta inte är ett steg bort från vår decentraliserade försäljningsstruktur, i själva verket kommer det att finnas mer snarare än mindre lokalt bemyndigad försäljning som ett resultat av detta.

 

Ny ledning i BU Med
På bara ett år har vi kommit långt med integrationen av FN RoRo i DFDS, och jag vill tacka alla inblandade kollegor för ditt fantastiska arbete och samarbete under integrationsprocessen.

Den första integrationsprocessen följs nu av en andra integrationsvåg som tar längre tid och kräver ännu mer engagemang från individer. Det kommer också att kräva djup insikt i kulturen, historien och sättet att arbeta i DFDS. Framgången för denna ytterligare integrationsprocess är avgörande för att fortsätta växa vår verksamhet och investera i framtida tillväxtinitiativ. I den här situationen har vi beslutat om en ny ledningskonstellation som kommer att vara väl lämpad för att uppnå detta.

Det innebär att Lars Hoffmann har utsetts till ny VD och chef för BU Mediterranean och VD för vårt turkiska företag.

Lars Hoffmann (47) har en stark bakgrund. Han är för närvarande chef för all dansk godsfärjeaktivitet och terminaler och ansvarig för förvaltningen av vår baltiska byrå i Kiel. Han gick med i DFDS 2015 med omfattande handels- och leveranserfarenhet, senast från en tjänst som VD för handelsföretaget Endofa i Dubai. Innan detta var han VD och styrelseledamot i olika sjöfartsrelaterade företag.

Tack till Selçuk Boztepe
FN: s Ro-Ro och Selcuk Boztepe har inlett förhandlingar om uppsägning av hans anställning som VD. Jag vill tacka Selçuk för utmärkt samarbete och för hans starka bidrag under det senaste året till integrationen av BU Med i DFDS. Jag önskar honom allt gott för framtiden.

Lars har accepterat en bokningsperiod på 2½ år, och jag är övertygad om att han och våra skickliga och engagerade kollegor i BU Med kommer att lyckas växa affärsresultat och resultat för BU Med till förmån för våra turkiska kunder och kollegor. Han kommer att ta ansvar med omedelbar verkan. Lars och hans familj flyttar till Turkiet. Gå med mig och önskar Lars all framgång med sina nya och spännande uppgifter.

Det finns inga ytterligare planer för ändringar av BU Med-organisationen.

Lars nuvarande roller i Danmark och Tyskland kommer att ledas av Anders Refsgaard med avseende på BU Östersjön och av Kell Robdrup med avseende på BU North Sea South och DFDS Terminalen i Köpenhamn.

frågor
Om du har några frågor, vänligen kontakta Kasper Damgaard, Lars Hoffmann eller mig. Du är också välkommen att posta frågor i kommentarfältet nedanför detta tillkännagivande.

Peder Gellert Pedersen, EVP och chef för Ferry Division

Nya rutter och fraktfartyg som tagits över

Gothia Seaways, en av de tre fraktfärjorna som kommer att fungera på den nya vägen

Gothia Seaways, en av de tre fraktfärjorna som kommer att fungera på den nya vägen

DFDS växer och vi lägger till kapacitet över hela nätverket. Vi har just namngett vår andra fraktfärja från Jinling Troy Seaways, och snart kommer hon att arbeta i Medelhavet. Idag lägger vi till en ny rutt och två nykomlingar till DFDS-flottan.

I början av maj ingick vi ett femårigt avtal med pappersproducenten Stora Enso för att transportera cirka 700 000 ton pappers- och kartongprodukter årligen. För att rymma avtalets volymer meddelade vi att en ny rutt öppnades mellan Göteborg och Zeebrugge, och idag har vi lanserat den nya rutten med en av färjorna som avgår kl 15.00.

Operationsdirektör Andrej Zamkovoj säger: "De två 2.450 -lanefartsfärjorna Schieborg och Slingeborg som vi förvärvade från tredje parts ägare kommer att fungera på den nya vägen. För att ge de två färjorna ett riktigt DFDS välkommen och för att se till att de känner sig riktigt hemma, har MV Schieborg blivit bytt namn till Belgiens sjöar och MV Slingeborg är nu Gothia Seaways. "

Han fortsätter: "Ett stort tack till de som arbetat hårt för att förbereda affären och övertagandet i land och ombord. Bra lagarbete och ett bra jobbat jobb! De största utmaningarna ligger fortfarande framför oss, nämligen att få färjorna att fungera smidigt och säkert! Lycka till kaptenerna Andrej Oresko och Julius Nagaitis och deras besättningar. "

Förutom Belgien och Gothia kommer Fionia Seaways att överföras från Göteborg-Gent-vägen till den nya vägen och delta i de 8-12 veckovisa avgångarna.


Belgia Seaways som byggdes 2000 på Flender Shipyard i Tyskland tillsammans med hennes systerskap, Gothia Seaways


Idag välkomnade även Belgia Seaways och Gothia Seaways sina nya kaptener som hissade de litauiska flaggorna på båda färjorna under den stora soliga himlen som visat på bilden

Ny nummerlogg tillgänglig för färjedivisionen

Bart van Rosmalen, produktägare, och Robin Sedgwick, godsträffskoordinator

Under en tid har Logistics använt Canea som sitt problemloggverktyg, och nu har Ferry också ersatt sitt gamla problemloggverktyg med Canea. Ett problemloggverktyg är ett rapporteringsverktyg som belyser till exempel återkommande problem, registrerar riskfrågor och inga program och hjälper till att identifiera sätt att förbättra kundservicen.

Bart van Rosmalen, produktägare, säger: ”Projektgruppen valde Canea som det nya nummerloggverktyget eftersom det erbjuder många fördelar för divisionen som användbarhet på flera plattformar, inklusive PC, telefon och surfplatta. Dessutom kan data som hämtas från rapporterade problem användas på ett smart sätt och Canea ansluter till andra DFDS-applikationer som Tableau och Microsoft CRM, där säljrepresentanter har den senaste informationen visuellt allt på ett ställe. ”

Över 200 kollegor är nu registrerade på Canea Teams webbplats, och feedbacken från de nya Ferry Division-användarna är mycket positiv.

”Vi har velat ha en mer flexibel frågan logg länge och jag är verkligen glad över att Canea nu är lanserat. Jag tror att detta kommer att vara ett bra verktyg för oss som arbetar med ständiga förbättringar, säger Jenny Tilldal, Business IT & Digital Executive.

Cheryl Hawes, kundtjänst för godstransporter, håller med om: ”På kanalen har vi haft stor nytta av det faktum att Robin Sedgwick arbetade med installationen för den nya numret. Robin har varit i nära kontakt med operationsteamen i Calais, Dunkerque och Dover och har tillsammans identifierat de många rapporteringskrav vi har för tillfället. Dessa är standardavgiftsloggen, avslag på faror och fartygets ruttlogg, som alla nu omfattas av Caneas rapporteringsverktyg. Vi känner också att vi i framtiden kan utvidga hur vi använder Canea. ”

Observera att den aktuella frågan loggar kommer att stängas i slutet av denna vecka. Om du har problem med att komma till Canea, kontakta Canea supportteam på canea.support@dfds.com.

DFDS ingår långsiktigt avtal med Stora Enso och öppnar ny rutt

DFDS transporterar 700.000 ton papper årligen för papperstillverkaren Stora Enso på en ny väg mellan Göteborg och Zeebrugge. DFDS förvärvar två fraktfärjor för tjänsten. Kontraktet löper i minst fem år. DFDS ökar veckovisa avgångar mellan Sverige och Belgien från 8 till 12.

DFDS och Stora Enso har idag ingått ett femårigt avtal om att årligen bära runt 700 000 ton pappers- och kartongprodukter mellan Göteborg och Zeebrugge. Stora Enso har möjlighet att förlänga avtalet med tre år.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träkonstruktioner och papper. Stora Enso har årlig försäljning av
10,5 miljarder euro och 26 000 anställda.

"Vi är mycket glada att utöka vårt samarbete med Stora Enso och ser fram emot att stödja sin tillväxt genom en effektiv och flexibel ruttoperation. Vi ser också fram emot att erbjuda transportmarknaden ytterligare kapacitet och tjänster mellan Sverige och Belgien ", säger Peder Gellert Pedersen, VD för DFDS Group och chef för Ferry Division.

För att tillgodose avtalsvolymerna öppnar DFDS en rutt mellan Göteborg och Zeebrugge, vilket ökar servicefrekvensen mellan Sverige och Belgien från 8 till 12 veckovisa avgångar.

Den nya linjen kommer att drivas av tre fraktfärjor. Två fraktfärjor - Slingeborg och Schieborg - kommer att förvärvas från tredjepartsägare till 270 miljoner kronor, och en kommer att överföras från Göteborg-Gent-vägen, som för närvarande använder fyra fraktfärjor.

Rutten väntas öppnas i mitten av juni

DFDS i samarbete med bunkers rating plattform

Vi förväntar oss att BunkerTrust kommer att hjälpa oss att skapa den välbehövliga insynen i bunkersindustrin och ge värdefull insikt om hur DFDS kan förbättra sin övergripande bunkringsprocess, säger Thomas Mørk (höger), VD och chef för teknisk organisation. Till vänster är Nicolai Andersen, chef för DFDS Technical Organization.

 

DFDS är som alla redare beroende på pålitlig leverans av bränsle till fartygen. Detta bränsle - eller bunkrar som det kallas i branschen - levereras med bunkerspråmar när fartyg är i hamn. Och som i alla branscher och serviceområden finns det bra och inte så bra leverantörer av bunkertjänsterna. Men där användare har kunnat dela erfarenheter och betygsätta tjänsterna i många andra områden, som välkända plattformar i resebranschen, hade kunder från bunkersföretag inte denna möjlighet. Men i november 2017 skapade företaget BunkerTrust en plattform där användarföretag som får leveranser av bunkersbränsle kunde betygsätta sina erfarenheter med företagen och pråmar som levererar bränslet.

"BunkerTrust gör det möjligt för fartygen att betygsätta leverantören, bunkerspråket och hela bunkerleveransen på parametrar som servicenivå, driftsprestanda, kvantitet och kvalitet, varje gång en bunkersleverans äger rum," säger Nicolai Andersen, chef för DFDS Technical Organization .

”Idag betygsätter cirka 250 fartyg sina bunkersleveranser regelbundet via BunkerTrust, och DFDS är bland de 23 redare som använder plattformen. Fartygets chefstekniker värderar leveransen baserat på den subjektiva totalupplevelsen efter bunkersdrift, t.ex. servicenivå och kommunikation, samt baserat på kvantitativa åtgärder som kvalitet, kvantitet, tidtagning, pråmfördröjning etc., säger Nicolai. Dessutom utvecklar vi kontinuerligt plattformen i samarbete med BunkerTrust.

BunkerTrust samlar in mycket mycket viktig information om bunkrar och bunkersutbud, som användarna kan dra nytta av. "Vi förväntar oss att BunkerTrust kommer att hjälpa oss att skapa den välbehövliga transparensen i bunkersindustrin och ge värdefull insikt om hur DFDS kan förbättra sin övergripande bunkringsprocess," säger Thomas Mørk, VP och chef för Technical Organization.

Färja och logistik delta på ledande branschutställning TransRussia i Moskva

DFDS var väl representerat på TransRussia den internationella utställningen för transport och logistiktjänster och teknik 15-17 april. Från vänster: Aleksej Slipenciuk, Anatoly Adrianov, Kaspars Ponemeckis, Igor Polischuk, Vilma Binginiene, Alisa Paivina och Aigars Urtans.

 

Den 15-17 april deltog DFDS-representanter i TransRussia, den största utställnings- och industriplattformen för transport- och logistiktjänster och teknik i Ryssland, och en viktig årlig händelse för industrin i den breda regionen för att optimera transportprocesserna och hitta lönsamma affärspartners och tjänsteleverantörer .

Intressanta framtidsutsikter samlades från deltagande av DFDS-representanter. Bland dem finns möjligheter som kommer från det växande asiatiska inflytandet, särskilt det stora kinesiska järnvägsnätet och naven i Moskva och Minsk, samt det fortsatta intresset för ryska gods från de baltiska staterna, trots handelstvister och andra utmaningar.


Utställningen växer år efter år och var värd för 398 företag från 29 länder 2019. Det deltog i 18 915 specialister från industriella och kommersiella företag, transport- och logistikföretag. Enbart den andra dagen tog cirka 300 industribesökare till DFDS-standen.

DFDS är mycket engagerat i Östersjön, och alla tre baltiska staterna representerades av vägtransportföretag, hamnar och järnvägar. Våra representanter noterade också att DFDS är välkänt i Ryssland och utöver för både kvalitetslogistik och färjetjänster.

Aleksej Slipenciuk, Klaipėda - Kiel Route Director, säger: "Utställningen var i alla fall en framgång, efter att ha lockat många leads som kommer att ge nya volymer till hela DFDS-nätverket."

Peder Gellert valda styrelseledamot i bunkerföretaget

Peder Gellert Pedersen är ny styrelseledamot i det globala bunkersföretaget Monjasa

Vi berömmer vanligtvis inte andra företag för deras visdom, men vi måste erkänna att Danmarks största bunkerföretag, Monjasa, tog ett mycket smart beslut när de bad vår egen Peder Gellert Pedersen att gå med i deras styrelse. ”Världen förväntar sig mer och mer från bunkersindustrin, och Peders stora förståelse för sjöfart och logistik från hans nuvarande roll på DFDS är en betydande styrka för Monjasa. Utöver detta får vi en riktig lagspelare med goda folkfärdigheter ombord, säger Monjasa i ett meddelande. Vi kunde inte komma överens mer, och vi gratulerar Peder till hans nya roll.

Styrelseordförande på Monjasa är Christian Merrild, och många kommer att minnas honom från sin tidigare roll som CFO på DFDS.

Monjasa-gruppens kärnverksamhet inkluderar återförsäljning och fysisk leverans av marina bränslen, oljeterminalverksamhet och global fartygsverksamhet samt offshore-tjänster. Företaget har kontor i Europa, Mellanöstern, Sydostasien, Afrika och Amerika.

Monjasa är inte bland DFDS: s leverantörer.

 

Gränsöverskridande verkstäder fortsätter i Sverige: Logistik och färjesamarbete starkare än någonsin

Göteborg 27 mars: En annan framgångsrik workshop hölls för logistik- och färghanteringsteam. Niklas Andersson, vd och chef för logistik för nordiska och kontinentala affärsenheter, sett en presentation med Karolina Landin, chef för HR, Nordics & Baltics.

 

Den 27 mars var Göteborg värd för en gränsöverskridande verkstad och gränsöverskridande verkstad med cirka 40 deltagare från logistik- och färghanteringsteamen. Detta är en del av ett initiativ som inleddes förra året för att öka samarbetet mellan divisionerna och hitta och utnyttja de stora outnyttjade synergierna genom att arbeta bättre tillsammans.

Morgan Olausson, vd, BU North Sea North och Niklas Andersson, vd och chef för logistik för nordiska och kontinentala affärsenheter, är starka anhängare av denna riktning. "Genom att dela kunskap och erfarenhet, arbeta närmare varandra och agera som en odelad DFDS gentemot fler kunder och marknader kan vi hitta möjligheter som vi inte såg tidigare och arbeta mycket mer effektivt", säger Niklas.

Alla engagerade sig i energiska diskussioner och kunskapsdelning och bidrog till att göra verkstaden mycket framgångsrik. Nästa steg är att sätta ihop konkreta aktiviteter eller starta ett gemensamt projekt. I juni kommer det att finnas en konferens för att följa upp och fortsätta det goda arbetet.

"Detta är ett pågående lagarbete och jag är övertygad om att vi kan åstadkomma mycket mer tillsammans i det här utökade ledningsgruppen," tillägger Niklas.

Peder Gellert vid färjetransporter toppmötet i Amsterdam

Peder Gellert var en nyckelhögtalare vid Ferry Shipping Summit i Amsterdam där han presenterade tre viktiga områden där vi borde se trenderna för att förbereda färjanäringen för framtiden

Vad har framtiden för färjebolagen? En av de bästa platserna att hitta svar på detta var vid förra veckans två-dagars Ferry Shipping Summit i Amsterdam, där VD och ledare på hög nivå utbytte tankar och åsikter om branschens viktigaste utmaningar och framtida inriktning.

En nyckelhögtalare var vår egen Peder Gellert, som sa att medvetenhet om förändringar var en viktig skyldighet för färjechefer och hamnledare. ”Jag anser att vi bör vara särskilt uppmärksamma på nya lösningar inom områden som transportlogistik, där vi kan behöva erbjuda mer än transport från hamn till hamn; våra kunders förändrade preferenser och nya affärsmodeller. Vi måste vara beredda på att göra investeringar inom dessa områden som kanske inte nödvändigtvis ger någon avkastning på investeringar på kort sikt.

Han fick senare en chans att vidareutveckla detta eftersom han tillsammans med Björn Blomqvist, VD för Eckerö line, Achille Onorato, VD Moby Line, och Piotr Redmerski, VD för Polferries, också deltog i en färjedebattdebatt om möjligheter i industrin under de kommande tre åren.

Av de 170 delegaterna var 23 färjechefer och 20 hamnoperatörer, och från DFDS åtföljdes Peder av ett antal personer från färjedivisionen, inklusive Teun Wim Leene och Declan Walsh.

Konferensen äger rum under två dagar varje år i Amsterdam och organiseras och drivs av Lennart Thorbjörnsson, som många av er kanske känner från hans tid som chef för DFDS: s passagerarverksamhet, och av Frans Baud, tidigare VD för KVSA. Tillsammans med redaktören Mike Louagie publicerar de också gratis nyhetsbrevet www.ferryshippingnews.com

Nästa år kommer Ferry Shipping Summit att äga rum den 27-28 maj, återigen i Amsterdam.


Tillsammans med Björn Blomqvist, VD för Eckerö line, Achille Onorato, VD för Moby Line och Piotr Redmerski, VD för Polferries, deltog Peder också i en färjedebattdebatt om möjligheterna i branschen.  

Ny volymrekord på rutten Immingham skapade skeppssammanträde i Vlaardingen

En sällsynt syn i vecka 11 - Fyra DFDS-färjor går samman i Vlaardingen och samlas för att lindra trycket från ett extraordinärt antal väntande trailers. På bilden finns Tulipa, Finlandia, Anglia och Britannia.

 

Rekordet från vecka 9 varade inte så länge, eftersom anställda vid de nederländska och Storbritanniens terminaler och kontor lyckades organisera och ladda en häpnadsväckande 52 328 banmeter i vecka 11 och slog det föregående rekordet med 2 012 banmeter. Detta innebar också att fyra DFDS-fartyg vid två tillfällen var i hamn tillsammans.

Detta var bara möjligt på grund av kapaciteten och flexibiliteten hos vår flotta och våra kollegor, både i Vlaardingen och i Storbritannien. Efterfrågan på extra kapacitet till Storbritannien är förmodligen resultatet av lagring på grund av en potentiell Brexit i slutet av mars. Finlandia Seaways hjälpte på Felixstowe-rutten i helgen, och både Gardenia och Tulipa Seaways gjorde ytterligare rundturer till och från Immingham på söndag, vilket resulterade i höga volymer vid båda terminalerna.

Förseningar under terminaloperationer och fartygsavgångar var oundvikliga, men tack vare alla inblandade ansträngningar i alla hamnar lyckades vi förvandla detta till en framgång och flyga högre än någonsin tidigare. Återigen ett stort tack för ditt hårda arbete och engagemang.

Krediten för fotona går till Peter Brusendal Sørensen, Chief Officer på Britannia, och Paul Lammers, ruttoperationschef, North Sea South.

En fantastisk utsikt och en enorm insats från alla involverade till sjöss och vid stranden. På bilden är Gardenia, Finlandia, Suecia och Britannia.

Vecka 11 såg en volymrekord vid Nordsjöterminalerna möjliggjort av vår flexibla flottan och våra anställdas enastående arbete.

 

 

Digitala dörrlås installerade på dörrar för besättning och personalområden på Pearl Seaways

Jacob Grønnegaard, chef för Pearl Seaways, vänster, och Martin Lange, affärsanalytiker i IT Pax, höger

Under hennes senaste vistelse i kajen installerades nya digitala dörrlås i besättnings- och personalområdena på Pearl Seaways. Pearl är alltså det första fartyget i DFDS-passagerarflottan som använder RFID (radiofrekvensidentifiering) -teknologi.

Det nya dörrlåssystemet kommer att rullas ut till alla framtida nybyggnader för passagerare och byte av dörrlås, och våra nya ro-pax-fartyg som byggs på GSI-varvet kommer att ha den nya RFID-tekniken och systemet installerat. Systemet övervägs också för passagerarhytter ombord på Crown Seaways och Pearl Seaways, men som förlitar sig på att utveckla en mobil lösning för att öppna dörrar och lägga till förbetalda catering.

Personalen på Pearl Seaways har nu haft sina första erfarenheter av det nya Visionline-systemet och de rapporterar att många procedurer nu är mycket lättare att hantera, och det är lättare att få en översikt och få rapporter om låsarna.

Martin Lange, affärsanalytiker i IT Pax, säger: ”Denna teknik är ett steg i riktningen mot ännu mer digitala interaktioner med våra gäster. Med tanke på en nära framtid kommer vi att kunna stödja våra gäster med ett helt digitalt boardingflöde, där nyckelkort kan tillhandahållas i en mobilapplikation. ”

Projektet genomförs i nära samarbete mellan IT Pax, teknisk organisation och personal på Crown Seaways och Pearl Seaways.

Jacob Grønnegaard, chef för Pearl Seaways, säger: ”Det nuvarande dörrlåssystemet på Crown och Pearl kommer mot slutet av sitt liv och är svårt att stödja och underhålla. Ett nytt dörrlåssystem behövs mycket, eftersom det gamla systems tillförlitlighet är mycket dålig, vilket orsakar många problem och resulterar i bortkastade resurser. Den nya tekniken möjliggör ett modernt sätt att hantera nycklar ombord och ger en mer intelligent hantering av åtkomstvillkoren. Dessutom är det ett gigantiskt steg som talar ISPS (International Ship and Port Facility Security). ”

De nya digitala dörren låses