Intervju med Lars Hoffmann

Lyssna på den här intervjun med Lars Hoffmann, vice vd och chef för affärsenheten Mediterranean, och hör honom förklara bakgrunden för det ökade fokuset på DFDS intermodala tjänster (kombinerade järnvägstransporttjänster).

9 november 2020