DFDS skapar kompetenscenter med primeRail

I samarbete med intermodal operatör primeRail kommer DFDS Med att bygga ett intermodalt kompetenscenter i Köln. Här är Peder Gellert och Lars Hoffmann vid dagen för undertecknandet i Hamburg med Patrick Zilles (sammanträdet), VD för primeRail, och Kurt Pelster, styrelseledamot i primeRail.

I dag förvaltas en betydande del av DFDS: s godstransporter mellan Turkiet och Europa från DFDS: s huvudkontor i Medelhavet i Istanbul genom intermodala lösningar via Trieste.

För att växa våra intermodala lösningar kommer vi, utöver vår nuvarande installation, att etablera ett nytt intermodalt kompetenscenter i Kölnområdet där fokus kommer att ligga på att utveckla konkurrenskraftiga lösningar.

DFDS kommer att göra detta i ett joint venture med järnvägsoperatören PrimeRail som tillhandahåller lösningar för att maximera rörligheten genom innovativa och kostnadseffektiva intermodala lösningar.

Lars Hoffmann, vice president och chef för DFDS: s medelhavsenhet, säger ”Med vår delade kunskap och expertis är vi övertygade om att vi kommer att skapa en stark plattform för att utveckla ännu effektivare intermodala lösningar. Detta kommer inte bara att gynna våra kunder, utan det kommer också att stödja arbetet för att minska vår miljöpåverkan. ”

primeRail startade framgångsrikt som en intermodal operatör 2019 och har redan utvecklat effektiva digitala lösningar och kommer nu omedelbart att börja bygga det nya DFDS Competence Center.


Peder Gellert och Patrick Zilles

26 juni 2020