BU Med lockar ny talang

Under 2018 har BU Med gjort stora ansträngningar för att locka begåvade studenter till sjöfarten.

Ett av många initiativ är Starfish Project, utformat för maritima studenter. BU Med erbjuder studenter möjlighet att slutföra en sexmånaders praktik ombord på ett av våra fartyg, och efter avslutad bedömning utvärderas praktikanterna av kaptenen.

"De bästa studenterna är utvalda för att fortsätta med Starfish Project. Dessa studenter ges stipendier av BU Med, och utbildas i linje med sina yrken och för självförbättring. När Starfish Project studenterna examinerar, erbjuder vi dem däck eller motor officer positioner i BU Med. Hittills har fyra studenter fått stipendier, säger Seran Yüzbaşıoğlu, HR-direktör.

BU Med-representanter har också träffat studenter på ett antal karriärdagar för att prata om BU Med-strukturen, dess intermodala transporttjänster, praktikmöjligheter och rekryteringsprocesser. Företrädarna var HR-direktör Seran Yüzbaşıoğlu, direktör för offentliga frågor och operationsstöd Murat Özçelikyürek, HR-chefen Hanife Turan, Crewing Supervisor Kıvanç Dikmen och Crewing Superintendent Uğur Demir. De underlättade olika presentationer för att locka till Turkiets mest begåvade studenter.

"Efter karriärdagarna utvärderades praktikansökningarna av BU Med myndigheter, och totalt 70 studenter som framgångsrikt genomfört personlighetsprov och tester i yrkeskompetens och engelska färdigheter erbjöds praktikplatser", säger Kıvanç Dikmen.

5 februari 2019