Bra teaminsats trots motgångar

Av Wayne Bullen, fraktförsäljningschef.

Som framhållits av Søren och Peder var det fantastiskt att se stark fraktprestanda inom alla delar av vår verksamhet under december, främst till följd av lagring då Brexit-övergångsperioden upphörde. Utöver detta och när jag ser tillbaka på ett mycket turbulent år (med utmaningar som vi alltför känner till) är jag mycket stolt över att säga att vi på Kanalen slutade året med totalt 1,2 miljoner fraktfordon, vilket var 6000 enheter före vår 2019-prestanda.

Liksom många kollegor inom DFDS och trots de olika utmaningarna kommer jag inte ihåg en enda dag där vårt fokus och beslutsamhet var något mindre än 100% och nu kan vi tydligt se slutresultaten av våra kombinerade insatser. Jag ansåg det lämpligt att ta tillfället i akt och tacka fraktförsäljning, kundtjänst, drift och inbyggda team för deras väsentliga bidrag till denna prestation.

Det säger sig självt att denna framgång inte kompenserar för fallet av passagerare vilket naturligtvis var en olycklig följd av Covid-19 men med samma nivå av engagemang, passion och ansträngning kommer vi att uppnå optimala resultat under 2021 och kombinera detta med det hoppfulla återhämtning av den viktiga passagerarhandeln för att komma tillbaka dit vi alla förtjänar att vara.

21 januari 2021