Nu är det dags att fokusera på Brexit

Kära alla inom avdelningarna för färjor och logistik,

Det är omöjligt att exakt förutsäga risken för en Brexit utan avtal den 31 oktober, men det är rättvist att säga att risken inte har minskat på sistone - i själva verket snarare tvärtom! Därför måste vi se till att DFDS är redo och att er av er som arbetar i våra brittiska relaterade företag måste hålla uppmärksamhet på att genomföra våra egna förberedelser och hjälpa våra kunder att slutföra sina.

Det är angeläget. Som det nu är kommer det fria flödet av varor att påverkas av tullformaliteter på bara 48 dagar.

Vi har kommit långt, men det finns fortfarande utbildning att göra och processer för att anpassa oss så att vi effektivt kan utföra tullklarering för de av våra kunder som ber oss göra det för dem.

Det är mycket att testa för att säkerställa att de flödeskoncept som planeras i samarbete med tullmyndigheter, hamnar och DFDS fungerar som avsett.

Support och förståelse behövs för våra kollegor inom IT, som arbetar outtröttligt för att göra alla system redo för tullklarering och kommunikation med tullar och hamnar.

Det kommer fortfarande att finnas kunder till färjor och logistik som inte har slutfört de registreringar och certifieringar som krävs för tullformaliteterna. Du måste nå ut till dessa kunder med mötesinbjudningar och annan kommunikation.

Samtidigt som vi ger information om de krav som vi och våra kunder måste följa måste vi också visa förtroende för vår förmåga att hantera Brexit-utmaningarna. Vissa av de scenarier som presenteras för allmänheten är mycket mer negativa än vi anser att de är. Om vi gör det rätt kan vi och våra kunder övervinna svårigheterna, begränsa förseningar och återupprätta flödet inom några veckor.

Vi tillhandahåller infrastrukturen och transporten, som våra kunder borde kunna lita på. Därför har vi en skyldighet att vara redo. Använd kunskapen från Brexit-teamet och stöd dem i deras arbete och förhandlingar med myndigheterna. Använd vår Brexit-webbplats som kommer att uppdateras med de senaste nyheterna nästa vecka. Och framför allt, fortsätt det fantastiska arbete du hittills gjort på alla platser.

Peder Gellert Niklas Andersson

EVP, chef för färjeavdelningen EVP, chef för logistikavdelningen

13 september 2019