Brexit: Inga ändringar av DFDS 2020

Torben Carlsen

När den 31 januari slutar i dag kommer Storbritannien inte längre att vara medlem i EU.
Detta är sorgligt för många av oss. Det kommer dock att finnas en övergångsperiod fram till slutet av 2020, under vilken Storbritannien kommer att följa EU: s regler. Därför kommer inga handelsförändringar att ske under 2020. På DFDS kommer vi att fortsätta arbeta som vanligt resten av året.

Förberedelserna fortsätter
Vi vet inte vad som kommer att hända när övergångsperioden är slut.

Under övergångsperioden kommer EU och Storbritannien att förhandla fram ett handelsavtal. Förhoppningsvis kommer de att nå ett avtal som gör att fri handel och fritt flöde av varor kan fortsätta.
Vi har dock ingen garanti för att detta kommer att vara fallet och därför fortsätter vi att förbereda oss för de tullförfaranden som vi riskerar att se från början av 2021.

Vi har kommit långt i våra förberedelser och vi har uppnått den viktiga certifierade ekonomiska operatören på nästan alla relevanta platser. Vi fortsätter nu att finjustera våra IT-system och hyra och utbilda tullexperter så att vi kan erbjuda tulltjänster till våra kunder. Viktigast av allt kommer vi att fortsätta vårt arbete för att informera och hjälpa de kunder som ännu inte har haft en chans att förbereda sig.

Övergångsperioden kan förlängas
Den brittiska regeringen har fram till juli att begära en förlängning av övergångsperioden. Vi antar dock inte detta och planerar att vara redo för tullkontroll från och med den 1 januari 2021.

Storbritannien lämnar inte DFDS
DFDS kommer att vara densamma efter Brexit. Storbritannien kommer att fortsätta att vara en viktig del av vårt nätverk som det har varit sedan 1866, och våra brittiska kollegor kommer att vara lika integrerade i DFDS-organisationen som de är i dag.

Det finns ingen anledning att förneka att det har varit en frustrerande process och att det är otillfredsställande att osäkerheten om framtiden fortsätter tills vi har en handelsavtal eller transitperioden upphör utan någon. Men jag är stolt över hur du hanterar Brexit-förberedelserna och av ditt åtagande att göra det bästa för DFDS. Jag har också stort förtroende för Storbritanniens förmåga att återfå tillväxt när det återigen är säkerhet om framtiden. Därför sover jag bra trots att jag såg våra kära vänner i Storbritannien lämna EU.

Torben Carlsen

31 januari 2020