Avancerad GDPR-kurs färdigställd i Klaipeda

Sedan den 25 maj 2018 har GDPR orsakat mycket osäkerhet om hur man behandlar personuppgifter. För att hantera informationsflödet och för att få en tydlig känsla av vad som behöver vidtas för att förhindra ett brott mot den allmänna databeskyttningsförordningen, anordnade Klaipeda-kontoret nyligen en professionell GDPR-utbildning. Den 29 november gick 24 anställda från olika avdelningar på kursen och fick slutföringsbevis.

Kursen bestod av två delar: en teoretisk del och en praktisk del. Under den teoretiska delen gav advokaten Raimonda Joskaudienė en presentation om skydd av personuppgifter och ansvaret vid en överträdelse av GDPR. DFDS advokat Jurga Repšyte underlättade den praktiska delen med diskussioner om den dagliga verksamheten.

"Det är väldigt viktigt att alla kollegor förstår de förändringar som GDPR medför för vår dagliga verksamhet i terminalen och vad de måste göra för att se till att deras arbete överensstämmer med den nya förordningen. Efter GDPR-introduktionskursen som organiserades av DFDS lämnades vi med många frågor som var specifika för vår plats och dessa måste klargöras. Tidpunkten var perfekt, och jag tror att vi täckte de flesta av frågorna under den här utbildningen, säger Kristijanas Kiseliovas, terminalansvarig.

4 december 2018