Nieuw contract met Deense defensie

Op dinsdag 24 november 2020 hebben luitenant-kolonel Morten Kranker en directeur Bo T. Nielsen voor de Deense Defensie en EVP Peder Gellert en directeur Fleet Management Henrik Tidblad voor DFDS een overeenkomst getekend. Het betekent dat DFDS op verzoek van de Deense Defensie schepen beschikbaar moet stellen voor maritiem transport van militair materieel. Op de foto (van links) Jesper Hartvig Nielsen, Henrik Tidblad, Peder Gellert, Morten Kranker en Bo T. Nielsen.

Wanneer het Deense of Duitse leger deelneemt aan de NAVO of iets anders Internationale militaire oefeningen en operaties zal DFDS schepen ter beschikking stellen voor het transport van militairen apparatuur. EENn overeenkomst op dit was vandaag ondertekend, Dinsdag 24 november 2020, door luitenant-kolonel Morten Kranker en Bo T. Nielsen voor het leger en Peder Gellert en Henrik Tidblad voor DFDS. 

Morten Kranker is hoofd van de Deense defensie's Joint Movement and Transportation Organization (JMTO), die strategisch transport verzorgt voor de Deense Defensie. Bo T. Nielsen is directeur van het ARK-project, een DeenDuitse samenwerking die zorgt voor Deense en Duitse militaire toegang tot, en beschikbaarheid van, capaciteit voor zeevervoer in overeenstemming met de naties' eigen verplichtingen jegens de NAVO.

De overeenkomst, die is aangegaan na een openbare aanbesteding voor de taak, vervangt een eerdere overeenkomst tussen de Deense Defensie en DFDS en heeft een looptijd van in totaal zes jaar.

De overeenkomst betreft in totaal zeven roll-on roll-off (ro-ro) schepen. Thij schepen zullen met goederen varen Oop dagelijkse basis op DFDS' veerbootroutes en zullen ter beschikking worden gesteld van het leger wanneer en voor zover door de Deense Defensie wordt verzocht. Toen de schepen bedienen voor de Deense Defensie zullen ze worden onderworpen aan het ARK-project in de JMTO. 

Morten Kranker is zeer verheugd met het vooruitzicht van een voortdurende goede samenwerking bij het leveren van de vereiste capaciteit voor zowel Deense en Duitse troepen als de NAVO. De Deense defensie uitvoeren een aantal taken met de schepen. F.of bijvoorbeeld tijdens de grote NAVO-oefening Trident Juncture in 2018, Denemarken was verantwoordelijk voor de coördinatie, planning en levering van een aantal bondgenoten' strategisch zeetransport van uitrusting van en naar de oefening. Dit was in samenwerking met Nederland en met gebruikmaking van een deel van de schepen.

Peder Gellert, CEO van DFDS' Ferry Division en lid van de groepsleiding, zegt: 'Ik ben zowel blij als trots om onze succesvolle samenwerking met de Deense Defensie voort te zetten' ARK-eenheid en de rol die de overeenkomst DFDS geeft in een concurrerend publiekprivaat vennootschap dat zorgt ervoor dat schepen en middelen zijn utilisred optimaal. 

“Als gevolg van deze samenwerking heeft de Deense Defensie have nam deel aan een groot aantal internationale oefeningen, en militaire en humanitaire operaties met DFDS-schepen, waaronder de door Denemarken geleide VN-missie naar vervoer- chemicaliën uit Syrië en Libië, de VN ebola inspanningen in Oost-Afrika, waarvoor Denemarken grote erkenning heeft gekregen, evenals een aantal andere belangrijke taken.

'Ik moet ook zeggen dat onze bemanningen op de schepen en Fleet Management de taak hebben gemaakt om een overeenkomst te sluiten met het leger aanzienlijk gemakkelijker voor ons. Uw service en zeemanschap aan boord en door Fleet Management op het land - have van zo'n kwaliteit dat het leger, zoals u weet, heeft geëerd de bemanning van Ark Futura met medailles voor hun inspanningen met betrekking tot Syrië. Daar mogen we bij DFDS allemaal trots op zijn.


Ark Dania
 is een van de zeven schepen die zijn opgenomen in de overeenkomst tussen DFDS en de leger. De andere schepen zijn: Ark Germania, Suecia Seaways, Magnolia Seaways, Britannia Seaways en Finlandia Seaways. Het laatste schip in de overeenkomst zal een van meerdere schepen zijn van de DFDS-vloot, naar worden geselecteerd op basis van behoefte.

24 november 2020