Nauja įmonės struktūra Imminghame

Per Lund Jensen su JK vyresniosios vadovybės komanda. Iš kairės: Alan Finch, Jon Bailey, Per Jensen, Andrew Byrne, Emma Leam-Saville ir Lee Bayliss

Sausio 31 d., Penktadienis, JK pasitraukimas iš ES buvo ne tik diena, bet ir Per Lund Jensen iš DFDS pasitraukė.

Kaip Andrew Byrne, vykdantysis direktorius, patarė gruodį„Per“ pasitraukimas iš dalies pakeitė įmonės struktūrą Imminghame. Nuo vasario 1 d. Naujos ataskaitų teikimo eilutės yra šios:

Penktadienio popietę Imminghamo biuras paruošė labai ypatingą atsisveikinimo renginį Perui, kuris paliko DFDS šlovės spinduliuose po 35 metų atsidavimo ir ištikimybės.

Andrew sako: „Mes surengėme„ Per “priėmimą, kuriame dalyvavo apie 50 žmonių, įskaitant„ DFDS Logistics “darbuotojus Imminghame. Perui buvo įteiktos dovanos ir atvirukai, kuriuose buvo patirtis vairuoti garvežį ir traukinio mašinisto skrybėlę su jo vardu, nes geležinkeliai yra jo hobis. Linkime ilgai ir laimingai išeiti į pensiją ir viso ko geriausio ateičiai. “

2020 m. vasario 3 d