speeches

DFDS er vært for konference for nul-brændstoffer

Power-to-X i maritim sammenhæng: Hvor er synergierne, hvad er efterspørgslen og hvordan får vi omkostningerne nede?

 

DFDS er på rette vej til at levere CO2-reduktioner. Vi implementerer nye og meget effektive skibe, og vi har et team dedikeret til at opskalere produktionen af vores CO2-negative biobrændstof. Udskiftning af nuværende brændstof med klimavenligt brændstof er et problem, som vi og hele skibssektoren har brug for at finde en permanent og skalerbar løsning til.

Derfor arrangerer DFDS en Power-to-X-konference den 30. januar ombord på Pearl Seaways, hvor den danske energi- og skibsfartsektor vil diskutere, hvordan vi bedst implementerer den nye generation af nul-emission brændstoffer ombord på den nye generation af skibe.

Jakob Steffensen, leder af innovation & partnerskaber, siger: ”At udjævne prisforskellen mellem fossile brændstoffer og den nye generation af brændstoffer vil være nøglen til at skabe vedtagelse og gøre det muligt for os at bygge virkelig nulemissionskibe. Dette kan gøres ved at indføre en global skat på CO2 og ved at jage teknologier og synergier, der kan hjælpe med at nedbringe omkostningerne for for eksempel grøn ammoniak. ”

Konferencen vil være vært for diskussionsemner som hvordan vi kan opskalere dansk og EU-produktion og udtagning af vedvarende energi, hvor nye teknologier har brug for mere forskning for at modnes, og hvilken infrastruktur vi har brug for for at få synergier, der fungerer inden for skibsfart og det større samfund.

”Efter konferencen håber vi, at deltagerne ser mulighederne i et fælles flagskibsprojekt, der kan hjælpe med til at fremskynde den grønne transformation, og at de måske kan blive inspireret til, hvilken slags nye bæredygtige forretningsmodeller og vækst vi kan skabe,” tilføjer Jakob.

Innovation & partnerskaber på Power-to-gas-konference i december

”I begyndelsen af december deltog vi på Power-to-gas-konferencen på Energinet i Frederica, som vores venner i Alfa Laval venligt formåede at presse os ind i sidste øjeblik. Det var meget inspirerende at diskutere implementering og infrastrukturbegrænsninger i stor skala med de vigtigste danske specialister, ”fortsætter Jakob.

At få det fremtidige nulemissionsbrændstof til forsendelsesret er af enorm strategisk betydning for både DFDS og Blue Denmark og kræver en ny generation af skibe. I mange aspekter vil nulemissionskibene være meget forskellige fra det, vi har i dag. Ud over at være meget automatiseret, vil maskinrummet være fyldt med udstyr, som vi i dag har meget lidt praktisk erfaring med.

Blå Danmark, os selv og mange andre partnere arbejder på at få en bedre forståelse af, hvordan omkostningerne ved den fremtidige nul-emission brændstof kan komme ned, og når de nye teknologier er tilstrækkeligt modne til at vi kan implementere i vores flåde.

DFDS på konference om maritim innovation

Jakob Steffensen, leder af innovation og partnerskaber, repræsenterede DFDS på en konference om, hvordan samarbejde mellem industrier, virksomheder og offentlige institutioner kan hjælpe os med at skabe den teknologiske innovation, vi har brug for til vores rejse mod en grønnere, fossilfri fremtid. Foto af Anders Hviid fra Det danske parlament & #8217; s hjemmeside.

 

Mandag den 18. november bidrog DFDS til en meget interessant maritim konference på det danske parlament.

Konferencen, der blev arrangeret af den maritime fagforening CO-Industri, dansk søfart og dansk skibsfart, havde maritim innovation og den grønne overgang af skibsfarten på dagsordenen.

Jacob Meldgaard, formand for Danish Shipping, sagde i sin velkomsttale, at "det er vigtigt, at vi ikke mindsker vores ambitioner om at styrke den maritime forskning og udvikle et stærkt offentlig-privat samarbejde."

Dette var meget i tråd med de oplysninger, Jakob Steffensen, chef for innovation og partnerskaber hos DFDS gav om vores samarbejde med opstartfirmaet Upteko om at udvikle et enkelt, fleksibelt og autonomt dronesystem, der kan hjælpe skibe til at havne i havn, til at opdage brande, for at foretage inspektioner og i man-over-board situationer.

”Samarbejde var virkelig på dagsordenen, og vi blev krediteret for vores engagement i sådanne samarbejder. Et andet sådant eksempel er vores investering i Mash Biofuel, som er et godt eksempel på, hvordan vi kan bidrage til at udvikle sådanne brændstoftyper ved at samarbejde med nystartede virksomheder og hjælpe dem med at få adgang til markedet, finansiering og testmuligheder, ”siger Jakob.

”Det var en rigtig godt besøgt konference, og jeg er især glad for, at den omfattede mennesker fra vores egen maritime verden, fra det pulserende startmiljø, Søfartsstyrelsen - og endda politikere, der var ivrige efter at lære om initiativerne og muligheder for at samarbejde om, hvordan vi kan fremskynde vores udvikling mod en grønnere fremtid, som vi alle ønsker. ”

DFDS tester aluminiumsejlkoncept

En interessant vindkraft fra Econowind er nu installeret på Lysbris Seaways til test.

 

Et metalsejl i en kasse er et nyt koncept, men det kan være en løsning at spare brændstof og emissioner til skibsfart ved at udnytte vindkraften, som næsten alle skibe engang stolede på.

Prototypen set i videoen ovenfor blev installeret på dækket af Lysbris Seaways onsdag den 13. november i Amsterdam. Hvad hollandske firma Econowind har skabt, er et sammenklappeligt aluminiumsejlkoncept, der sidder på dækket af et skib. Den leveres i en 40 fods container og er langt fra det historiske sejldesign, da to metalliske 10-meter-folier eller vinger foldes ud med et tryk på en knap.

Designet og softwaren lader vingerne bevæge sig for at optimalt fange vinden og hjælpe med at drive fartøjet fremad. Bare i sidste uge modtog virksomheden den hollandske maritime innovationspris for Econowind-enheden, som viser løfte fra tidligere test.

Poul Woodall, miljødirektør, og Vidar Karlsen, administrerende direktør i Norge, underskrev aftalen i september om samarbejde med Econowind og Green Shipping Program (Grønt Skipsfartsprogram eller GSP), et norsk program til forskning i og udvikling af, grøn skibsfart løsninger. GSP leverer en teoretisk modellering af historiske vejrdata, forbrug, ruter og mere, som vi bruger til test.

Vidar siger: ”Lysbris Seaways er perfekt til at teste et sådant koncept. I teorien ser det ud som en god idé, men vi er nødt til at se, om den anslåede brændstofbesparelse er realistisk for denne type fartøj. Vi vil måle brændstofforbruget med sejlet og få et billede af effektiviteten opnået over tid i forhold til de normale numre. ”

”Det færdige design fungerer automatisk, hvilket betyder, at du kan åbne containeren fra broen og åbne sejlet, men for prototypen er det lidt mere praktisk med manuelle kontroller og en servicetekniker til stede for at betjene systemet. Efter en vellykket installation ser vi nu frem til at se resultatet af de to måneders testning, ”tilføjer Vidar.

Sofie Hebeltoft, leder af CSR, siger: ”Med projekter som dette tager vi ansvaret for at udvikle nye energikilder og fremdrivningsmetoder, der kan føre os mod renere skibe og til sidst nul emissionstransport. Vi er derfor meget taknemmelige for initiativer som dette, der er taget af Vidar og hans team. ”

DFDS i samarbejde med bunkers rating platform

Vi forventer, at BunkerTrust vil hjælpe os med at skabe den tiltrængte gennemsigtighed i bunkersbranchen og give værdifuld indsigt i, hvordan DFDS kan forbedre sin samlede bunkeringsproces, siger Thomas Mørk (højre), VP og chef for Teknisk Organisation. Til venstre er Nicolai Andersen, Superintendent for DFDS Technical Organization.

 

DFDS er som alle redere afhængigt af pålidelig levering af brændstof til skibene. Denne brændstof - eller bunkere som det kaldes i branchen - leveres af bunkerflåder, når skibe er i havn. Og som i alle brancher og serviceområder er der gode og ikke så gode udbydere af bunkertjenesterne. Men hvor brugerne har været i stand til at dele erfaringer og vurdere tjenesterne på mange andre områder, såsom kendte platforme i rejsebranchen, havde bunkerselskabernes kunder ikke denne mulighed. Men i november 2017 skabte firmaet BunkerTrust en platform, hvor brugervirksomheder, der fik bunkers brændstofleverancer, kunne vurdere deres erfaringer med de virksomheder og pramme, der leverer brændstoffet.

"BunkerTrust gør det muligt for skibene at vurdere leverandør, bunker pram og hele bunker levering på parametre som serviceniveau, driftspræstation, mængde og kvalitet, hver gang en bunkerleverance finder sted", siger Nicolai Andersen, superintendent for DFDS Technical Organization .

"I dag vurderer ca. 250 skibe deres bunkersleverancer regelmæssigt via BunkerTrust, og DFDS er blandt de 23 rederier, der bruger platformen. Skibets maskinchef vurderer leveringen baseret på den subjektive samlede oplevelse efter bunkeroperationen, f.eks. Serviceniveau og kommunikation samt baseret på kvantitative foranstaltninger som kvalitet, kvantitet, timing, pramforsinkelse mv. "Nicolai siger. Desuden udvikler vi løbende platformen i samarbejde med BunkerTrust.

BunkerTrust samler mange meget vigtige data om bunkers og bunkers forsyning, som brugerne kan drage fordel af. "Vi forventer, at BunkerTrust vil hjælpe os med at skabe den tiltrængte gennemsigtighed i bunkersindustrien og give værdifuld indsigt i, hvordan DFDS kan forbedre sin overordnede bunkeringsproces", siger Thomas Mørk, VP og chef for Teknisk Organisation.

Transportafdelingen hedder nu færgeafdelingen. Og vi driver færger

Denne tidligere ro-ro-fartøj er nu en fragtfærge

Et rederi kan operere alle slags skibe. Vi driver dog ikke bulkskibe eller olietankskibe, der flytter gods mellem kontinenter. Vi driver snarere et netværk af færgeruter, der kan sammenlignes med infrastruktur som veje, jernbaner og broer, og det er svært for folk, der ikke kender vores industri, at forstå vores forretnings natur mere præcist, hvis vi beskrives af generel betegnelse »forsendelse«.

Derfor har vi besluttet at ændre navnet på Shipping Division til færdselsafdelingen.

Dette sætter os i den rigtige kurv, når vi taler med passagerer, fragtkunder, medier, investorer, aktionærer og alle andre. Det vil understrege vores vigtige rolle for rejser og handel og endda for nationer, som når den britiske regering er afhængig af vores netværk for at sikre levering af kritiske varer i tilfælde af en ikke-brugt Brexit. Det vil tydeligere vise, hvordan vi bevæger os for at alle skal vokse.

Det giver dog ingen mening at bruge navnet Færge division medmindre vi henviser til vores skibe som færger. Det betyder, at vi nu skal bruge termen færge til vores skibe.
I færgeafdelingen opererer vi

fragtfærger, som kun transporterer gods som påhængskøretøjer og andet gods - f.eks. på Göteborg-Gent-ruten,

passager- og fragtfærger, der bærer både passagerer og lastbiler / trailere - for eksempel på Dover-Calais og Klaipeda-Karlshamn ruterne,

krydstogt færger som er flere passagerfokuserede fartøjer, fx på københavn-Oslo-ruten.

Vi vil gradvist vedtage det nye navn. Det betyder, at vi vil begynde at bruge det nye navn, men vil ikke ændre vores dokumenter eller hjemmesider alt sammen, men kun når vi ændrer websteder eller strukturer eller opdaterer tekster og dokumenter.

Peder Gellert,
Direktør og leder af færgeafdelingen

Tyrkiet: Direktionen mødtes Ekol. Ekstra kapacitet sikret

Fionia Seaways har bidraget til at imødekomme øgede mængder mellem Tyrkiet og EU efter aftalen med Ekol Logistics. Hun vender tilbage til service på Nordsøen, når den første Jinling nybygning ankommer

Som du ved, underskrev DFDS for nylig en kundeaftale med det store tyrkiske logistikfirma Ekol, hvilket afspejler en betydelig volumenvækst på vores ruter mellem Tyrkiet og EU.
For at sikre en smidig start for den øgede service, mødte Peder Gellert, Selçuk Boztepe og hans lokale ledelse med Ekol Logistics for at sikre, at implementeringen af deres kundeforhold løber jævnt.

Peder Gellert siger: "Vi har haft nogle udfordringer, men fra begge sider har mennesker arbejdet dag og nat for at sikre, at vi lever op til vores serviceforpligtelser over for Ekol og vores andre kunder. Vi har medtaget to nye færger i servicen for at imødekomme de ekstra mængder, som i sig selv har krævet meget ledelsesmæssig opmærksomhed. Den ene er Fionia Seaways, som vender tilbage til service på Nordsøen, når den første Jinling nybygning ankommer. Som et yderligere initiativ med henblik på at imødekomme de stigende mængder har vi besluttet at udskyde de planlagte skrubberinstallationer i tre måneder indtil juni, når den anden Jinling skal ankomme. "

LS Retail-opgradering forbedrer salgsstyring om bord på baltiske skibe

Ineta Nausėdaitė, Vladimiras Olšanskis og Irena Kryževičiutė nyder et opgraderet LS Retail-system til at styre omsætningen ombord på vores baltiske fartøjer

På bare seks uger har vores kolleger i Østersøen lykkedes at opgradere LS Retail-systemet, som bruges til at styre salg i butikker, barer og restauranter samt bestande om bord. "Med den nye version kan vi endda styre pengebeløbet i pengeskabet," siger Linas Lesauskas, projektleder på BU Baltic-ruter.

Det gamle system, der blev installeret for fem år siden, var blevet langsomt og opfyldte ikke nye sikkerhedsstandarder. Så behovet for en opgradering var indlysende. Alle seks BU Baltic-fartøjer har nu ny hardware og en opdateret version af softwaren, og ombordpersonalet har fået den nødvendige uddannelse i at bruge systemet.

"Dette reducerer signifikant den tid, der kræves for support, og systemet er automatiseret, hurtigere og sikkert. Det giver os også en række nye spændende muligheder, såsom nye mobile lageroptællingsapparater, som vil reducere mængden af manuel arbejde, der kræves til lagerstyring. I øjeblikket undersøger vi også muligheden for at implementere elektroniske hyldeetiketter, der er integreret med LS Retail, "siger Linas.

Den næste opgradering forventes at være i slutningen af 2019, og vil indeholde en chip-and-pin integreret betalingsfunktion og evnen til at udstede papirkurvkuponer.

tak skal du have
"Vi er glade for at have et glattere og mere automatiseret salgssystem. Et nyt system medfører imidlertid altid ændringer i it og forretningsprocesser. Så tak til POS-teamet Michael Bergmann, Torben Odegaard, Niclas Madsen, Jean Aarup, for altid at være der for at støtte os. Særlig tak også gå til vores catering besætninger om bord for deres tålmodighed og dedikation til at gøre tingene til at fungere; og også tak til Rokas Budrevičius, som tog sig af mange implementeringsopgaver og efterbehandling, og hvem vil fortsætte med at køre LS Retail i BU Baltics fremad, "siger Linas.

DFDS udvider kapaciteten i Port of Felixstowe

DFDS og havnen i Felixstowe har underskrevet en ny langsigtet kontrakt. Aftalen omfatter en ny rampe og plads til ekstra 161 trailere.

I de senere år er transportmængden vokset betydeligt på DFDS 'rute mellem Felixstowe og Rotterdam. DFDS og havnen i Felixstowe har nu underskrevet en ny langsigtet kontrakt i mindst 15 år med havnen. Aftalen indeholder en ny rampe og betydeligt mere plads til trailere.

Mark Wood Wood, agenturchef, BU North Sea South i Felixstowe, siger: "Vi har investeret i en ny ro-ro-rampe, der vil fungere i foråret 2020, og som giver større ro / ro-fartøjer til kaj i Felixstowe. Vi vil også øge terminalkapaciteten med en ekstra 161 trailer slots i juni 2019 og yderligere 155 trailere slots som krævet, når den nye kaj er blevet placeret. Dette vil lette det nødvendige rum til at servicere den ekstra kapacitet, som de større fartøjer tilbyder.

"Vi er meget glade for at fortsætte vores fremragende forhold til Felixstowes havn og deres ro-ro personale. DFDS er den eneste ro-ro-operatør i Felixstowe, så vi er meget glade for denne investering, der giver os mulighed for yderligere at forbedre det høje kundeservice, som vores kunder forventes, "siger han.

"Dette er også et yderligere skridt i vores bestræbelser på at yde den nødvendige kapacitet til fortsat at støtte vores kunders handel og forretning, selv i en mulig post-Brexit-verden. ”

Og for at sætte tingene i et historisk perspektiv: DFDS tog et stort spring fremad for kort søtransport 53 år siden, da skibene Sussex og Suffolk ringede til Felixstowe med lastbil øl fra København, lastet på flatbed trailere, der kunne rulles til og fra skib. Dette introducerede Ro-ro fragt til Nordsøen - eller rettere til verden - og gjorde DFDS stort i Nordsøen. DFDS var fraværende i havnen i en periode, da virksomheden gradvist flyttede til Grimsby og Immingham, men da Norfolkline åbnede en rute ud af Felixstowe i 1992, er DFDS stadig i havnen, der har så historisk betydning for os - og en god fremtid med en ny rampe og ny kapacitet.

DFDS Giv gave til en magisk jul

For at gøre en god jul til alle børn inviterede DFDS en gruppe dårligt stillede børn til White Cliffs Christmas marked i Dover fredag den 21. december.

"Vi oprettede et eksklusivt møde med ægte Julemanden, der overraskede dem med vidunderlige gaver, arrangerede et spin på isbanen med modig Jack the Pirate og hans elve i slæb, organiseret for at de kunne få en viskning rundt på rides og opleve julens magi, når de ellers måske ikke havde Været i stand til. Med særlig tak til Port of Dover for at være så imødekommende, "siger Aimee Parnham, Brand og PR Specialist.

DFDS tildelte Brexit kontrakt af britisk regering

Maria Anagnostou, Fleet Management, vil være ansvarlig for håndtering af DFDS 'kontrakt om yderligere færge kapacitet i Nordsøen med UK Department of Transport

Lige inden jul meddelte det britiske transportministerium, at det havde underskrevet en kontrakt med DFDS for at give yderligere færgerkapacitet til at forberede sig på "muligheden for alvorlig overbelastning i og omkring britiske havne fra 29.3.2019 som følge af øget grænsekontrol fra EU Medlemslande".

Som et ikke-brugt Brexit scenario kunne forårsage forstyrrelser i Dover-Calais overgangen til levering af vitale varer, har Transportministeriet tildelt DFDS en kontrakt på 47 millioner euro. Planen omfatter yderligere to virksomheder og en samlet kontraktværdi for alle tre virksomheder på 103 mio. GBP.

DFDS har aftalt at yde ekstra kapacitet på Immingham - Cuxhaven, Immingham - Rotterdam og Felixstowe - Rotterdam.

"Da dette er et spørgsmål for, at Det Forenede Kongeriges Transportdepartement skulle annoncere, kunne vi ikke sige noget om dette før de havde gjort det, og vi skal også overlade dem til at give yderligere oplysninger," siger Henrik Tidblad, Commercial Fleet Direktør. Sammen med et team af interne og eksterne ressourcer forhandlede han kontrakten.

Kontrakten og DFDS 'arbejde for at sikre ekstra kapacitet - primært ved at flytte skibe i vores netværk og udføre ekstra rundrejser - bliver taget hånd om af Maria Anagnostou fra Fleet & Chartering, som vil være ansvarlig for at sikre, at DFDS lever op til vores serviceforpligtelser over for kunden.

DFDS udvider samarbejdet med tyrkiske Ekol Logistics

To af vores mega-RoRos fra Jinling vil blive tildelt Istanbul-Italien for at imødekomme de ekstra mængder

DFDS og Ekol Logistics, en førende tyrkisk transportvirksomhed på markedet mellem Tyrkiet og Europa, har i dag accepteret at udvide deres samarbejde væsentligt.

Aftalen omfatter søtransport af trailere mellem Istanbul i Tyrkiet og Trieste i Italien, og DFDS forventer, at det vil øge mængden af fragtenheder i Middelhavet med næsten 30%.

For at imødekomme disse ekstra mængder udvider DFDS terminalkapaciteten.

"Jeg er meget glad for at oplyse, at vi har underskrevet en kontrakt om brugen af en nybygget RoRo-terminal i Yalova sydøst for Istanbul. Dette er et meget vigtigt skridt til effektivt at reducere begrænsninger i terminalkapacitet, så vi kan sikre en mere friktionsløs strøm til vores kunder. Tilføjelse af opkald til Yalova giver også en bredere geografisk dækning for vores mange kunder i og omkring Istanbul, "siger Peder Gellert, administrerende direktør og chef for DFDS 'Shipping Division.

DFDS vil også øge skibskapaciteten ved at tildele yderligere skibe til dette marked, herunder to nye fragtfærger, der skal leveres fra et kinesisk værft i begyndelsen af 2019. Skibene vil være den største nogensinde i DFDS 'flåde og tilbyde plads til 450 trailere hver.

"Jeg er virkelig glad for, at vi kan udvide vores service til transportvirksomheder og logistikudbydere, som handler mellem Tyrkiet og EU. Vi har en stærk tro på potentialet i denne handel, der forbinder nogle af verdens største og mest dynamiske industriområder, og vi vil fortsat investere i at levere en endnu mere robust og pålidelig forsyningskæde, der understøtter vækst og beskæftigelse på begge sider også i fremtiden, siger Peder Gellert.

Selcuk Boztepe, Senior Vice President og chef for DFDS 'Business Unit Mediterranean, tilføjer: "Siden DFDS' investering i det tyrkiske selskab UN Ro-Ro i juni 2018 har vi allerede investeret i forlængelse af skibene for at give kunderne mere kapacitet til vores kunder og i miljøudstyr til at tilpasse flåden til ny 2020-lovgivning. DFDS har også etableret et nyt it-udviklingscenter i Istanbul, der tilføjer nye kolleger til DFDS i Tyrkiet. Med denne nye kundeaftale og øget kapacitet i flåden og havnene vil DFDS fortsat støtte den tyrkiske eksport- og transportindustri, "siger han.

Tillykke med vores dygtige quiz-vindere!

Imge Caydamar og Paul Lammers

Mere end 450 kolleger gennemførte quiz, som vi indrømmer, var ikke let, og 20 kolleger svarede alle spørgsmål korrekt. Vi har trukket to vindere blandt dem.

Og vinderen af quizet om BU Med er (trommer og trompeter høres):
Paul Lammers, Route Operations Manager, Vlaardingen.

Vinderen af quizet om resten af DFDS er (trommer og trompeter igen):
Imge Caydamar, Sales Support Specialist, BU Med.

Paul kan nu se frem til en weekend tur for to til Istanbul med fly og hotel inkluderet, og selvfølgelig et besøg på BU Med hovedkvarter.

Imge vil blive hilst velkommen på DFDS House før cruising til Oslo fra København på en to-dages mini krydstogt med morgenmad, aftensmad og et besøg på broen inkluderet.

Paul Lammers siger: "Det var en fornøjelse at besvare spørgsmålene i quizzen, som jeg tror var et rigtig godt initiativ for jer at lære om mine nye kolleger i Middelhavet. Kære Imge, jeg vil også gerne lykønske dig og håber du har haft quiz så meget som jeg gjorde. "

At hun gjorde: "Jeg er så glad for at jeg har vundet quiz og få en sådan mulighed. Jeg er stolt af at være en del af DFDS. Jeg ønsker jer alle et godt nytår og kære hr. Lammers, jeg vil også gerne lykønske jer og jeg håber du nyder din rejse, siger imge.

"Tak til alle, der tog sig tid til at afslutte quizerne, som vi håber har givet jer kendskab til dine nye kolleger og deres arbejde", siger Peder Gellert og Selcuk Boztepe.

Du gjorde alt godt, og hvis du ikke er en af dem med alle svarene, kan du finde dem her:

Læs alle spørgsmål og svar om BU Med

Læs alle spørgsmål og svar om resten af DFDS 

Prinsesse at hjælpe på Karlshamn-Klaipeda i seks uger

Det vil være et usædvanligt syn for folk i Karlshamn og Klaipeda, når Princess Seaways kommer til ruten, da hun ser meget anderledes ud end de sædvanlige ro-pax-færger, der opererer på ruten.

Årsagen til prinsessenes ankomst til Østersøen er et samarbejde på tværs af BU'er for at finde den bedste måde at kompensere for manglende tonnage under dockingsperioder. Derfor starter prinsesse Seaways på ruten Karlshamn-Klaipeda den 7. februar i en periode på seks uger for at erstatte skibe, der er anbragt i denne periode.

"Jeg er meget glad for, at vi har kunnet organisere dette, så vi kan fortsætte med at servicere vores kunder på den rute, hvor vi har brug for kapaciteten i løbet af denne årstid, og da hun optager sin midlertidige service direkte i fortsættelse af vedligeholdelsesdocking, hun var et godt valg til dette ", siger Per-Henrik Persson, rute direktør, Karlshamn.

Det betyder, at hun vil være væk fra sin sædvanlige Newcastle-IJmuiden-rute i to måneder fra begyndelsen af februar.

"Der er mindre behov for passagerkapacitet i løbet af denne årstid. Vi vil imidlertid have en stor opgave at sikre, at vi servicerer både vores passagerer og fragtkunder det bedste, vi kan for at afbøde effekten af mindre kapacitet på den rute, der kun vil blive betjent af King Seaways under Princess 'fravær ", siger Kasper Moos .

Per-Henrik Persson, rute direktør, Karlshamn

Forstå og styre forandring

Kasper Damgaard, direktør for HR, uddannelse og udvikling, havde arrangeret to sessioner med sofistikerede salgsspil, der afslører vigtigheden af at styre forandring, strategisk tænkning og - vigtigere - samarbejde. Dette kom ud over en grundig præsentation han gav af typer personligheder, og hvordan de forskellige profiler fungerer

DFDS er et meget succesfuldt selskab, der har været i stand til at producere et rekordresultat efter det andet. Alligevel er det her, når du virkelig har brug for din følelse af uopsættelighed.

Dette var kernemeddelelsen fra Peder Gellert, som opsummerede situationen kraftigt i sin åbningsadresse til de 76 salgschefer og specialister, der var samlet på Crown Seaways for en fuld to-dages salgskonference for Shipping Division: Der er ikke plads til at læne sig tilbage eller for at vente på ændringerne - vi skal forstå ændringerne, der finder sted og styre dem:

• Vi vil snart modtage den første af ni nye skibe, som vil øge vores kapacitet betydeligt på alle markeder og skabe en konkurrencedygtig prisbase - men kun hvis de er fuldt lastet.

• Det er en yderligere udfordring at skabe og opretholde denne vækst, når Storbritannien er på vej til Brexit, og valutaværdier udfordres på nøglemarkeder.

• Vi har med succes vokset vores forretning gennem opkøb som UN Ro-Ro, men vi skal også tage markedsandele på tværs af vores nuværende forretning.

• Der foregår en digital transformation med potentiale for at forstyrre vores forretningsmodel.

• Vi ser mange nye branchetendenser og teknologiske udviklinger, som har potentiale til at ændre vores forretning.

Administrere ændringerne

Salgspersonale var kommet fra alle dele af DFDS 'store netværk. Men disse ændringer, som vi skal forudse og forberede os på, er de samme for alle, og det er også grunden til vores nuværende succes og vejen frem.

Ifølge Peder handler det om at gøre ting i henhold til DFDS Way. Det er vigtigere end nogensinde, som det erkendes, at vi på ingen måde er i målstregen: Vi har brug for forbedringer for at fortsætte, og vi kan være endnu mere kundedrevne. Der er også stadig store muligheder for virkelig at dele bedste praksis.

I en senere session, der opsummerede kernediskussionen på 2018 Management Conference, pegede Peder på vigtige vækstværktøjer, der findes i DFDS 'nye strategi. De handler om at udvikle forretninger i dybden i udvalgte brancher, hvor vi har speciel indsigt og i vores strategi baseret på DFDS 'pris- og udbyttetiltag. Sidstnævnte omfatter en mere sofistikeret prisstruktur, som afspejler den reelle værdi af den service eller transport, der tilbydes, afhængigt af hvornår den finder sted, supplerende eller særlige tjenester og andre parametre.

Det handler også om at omfatte digitalisering og forenkling, såsom at stræbe efter at reducere administrativ kompleksitet gennem en mere standardiseret tilgang til salget.

Og det handler om at få handlingsplaner og strukturer lige i vores lokationer.

Gæstetaler
Markedsandelsperspektivet var i fokus, da ekstern talker Kristian Kaas Mortensen, partner på vejtransportselskabet Girteka, delte indblik i, hvordan Girteka havde lykkedes at vokse sin forretningsmæssige år med imponerende tal. Deres succes er baseret på en mager struktur og ledelse, og ligesom DFDS ejer de mange af deres aktiver, i dette tilfælde lastbiler og trailere.

Jens Juel, leder af strategisk salg, gav deltagerne en rundvisning i forsendelsesudviklingen, herunder kundetilfredshedsundersøgelsen. Det er en påmindelse for os alle, at vi er godt placeret - men vi er ikke, hvor vi vil være, selv om billedet varierer fra rute til rute. Vi synes også at have den rigtige værdi proposition, men vi kan stadig forbedre brugen af salgsværktøjer og processer i vores stræben efter kommerciel ekspertise.

Gennemsigtighed giver muligheder
Michael Sandberg fokuserede på vores værktøjer, som de muligheder vi ser i yderligere standardisering og forenkling af strukturer og tjenester. Den såkaldte prisberegner, som han har ført til udvikling af, er i stand til hurtigt at beregne en pris for kunden baseret på disse standardiserede tjenester. For det første testes dette virtuelle værktøj for kanalen og Vlaardingen.

Ny bunker tillægsmodel
Standardisering og gennemsigtighed er også årsagen til en ny BAF-beregning (bunker-tillæg), som er langt lettere at forstå end den nuværende. Den nye forenklede model resulterer i et simpelt bord, der blev præsenteret af Hans-Henrik Pedersen fra Shipping Division.

Forstå dig selv
Kasper Damgaard, direktør for HR, uddannelse og udvikling, havde arrangeret to sessioner med sofistikerede salgsspil, der afslører vigtigheden af at styre forandring, strategisk tænkning og - vigtigere - samarbejde. Dette kom ud over en grundig præsentation, han gav af typer af personligheder, og hvordan de forskellige profiler arbejder sammen - giver dybere indsigt i vores egen mentalitet og måder at handle og arbejde på.

"Jeg er meget tilfreds med alles engagement i konferencen, herunder de sidste sessioner, hvor vi diskuterede og præsenterede vores største udfordringer og største muligheder for fremtiden - og stemte om dem. Dette vil blive arbejdet på og præsenteret på et senere tidspunkt. Tak til Michael Sandberg, Jens Juel og Kasper Damgaard for at have arrangeret en fremragende og vellykket konference. Tak også til vores kollegaer på Crown for en god ramme og til vores kolleger i uddannelse og udvikling, som som sædvanlig hjalp os massivt, siger Peder Gellert.

Evaluering
Efter konferencen blev en undersøgelse distribueret til alle deltagere, så Shipping Management får et konkret grundlag for opfølgning og forbedring på næste års konference. Mere end 90% af deltagerne mente det var vigtigt, informativt og værdigt.

Cemil Bayülgen er næste på linie for forlængelse

Vi fortsætter med at øge kapaciteten i vores flåde ved at udvide skibets længde. Cemil Bayülgen, et nyt generationskøretøj fra 2008, der opererer i BU Med, var på plads på Gemak-værftet i Tyrkiet den 4. december. Fartøjet forlænges ved at tilføje en ny 30 meter midtersektion. Denne proces vil øge skibets kapacitet med 23%, hvilket betyder 55 yderligere sættevogne på hver rejse.

"Cemil Bayülgen bliver det fjerde fartøj, der forlænges, men et andet unikt projekt vil blive udført på samme tid. For at overholde den nye IMO-svovlregulering, der er effektiv fra 1. januar 2020, vil der blive installeret en skrubber på fartøjet for at reducere skibets svovloxidemissioner ", siger Peder Gellert, Shipping of EVP.

Cemil Bayülgen vil blive forlænget, udstyret med en skrubber og rebranded med DFDS farver, og hun vil være i brug igen i januar 2019 under hendes nye navn Ephesus Seaways. Cemil Bayülgen er den første af de tidligere FN Ro-Ro-fartøjer, der har installeret en skrubber. Scrubbers vil blive installeret på resten af ​​flåden i 2019.

Trafalgar Square juletræ på vej til London

DFDS stevedores håndterer dette års imponerende juletræ på vej til Trafalgar Square. Fra venstre: Mark Haworth, Jamie Cutler, Sean Copley, Sam Edson og Karon Hawker

Hvert år siden 1947 har Norge givet et juletræ til Storbritanniens folk til ære for deres hjælp og støtte under anden verdenskrig. Ligeledes donerer DFDS hvert år søtransporten af ​​den store trailer, der bærer træet fra skoven i Norge via Immingham til London.

Årets træ er ret speciel med sin storslåede 80-årige alder, hvilket gør den til en af ​​de ældste indtil nu, og den voksede faktisk under den tyske besættelse af Norge.

Det blev plukket ud fra et udvalg af træer, som alle er blevet 'forkælet' i de senere stadier af deres udvikling, og jorden omkring dem er blevet ryddet for at hjælpe træerne vokse.

Transport af træet til Det Forenede Kongerige er ret en begivenhed hvert år. Den er 20 meter høj og passer perfekt på en trailer. Og mens det er sikkert og omhyggeligt drevet ombord på Ficaria for natten over havet, ligger det under dæk for at beskytte det fra havsaltet og ledsages af hundreder af nye Volvo-overskrifter til nye boliger i Storbritannien.

Hvis du er i London den 6. december, anbefaler vi stærkt, at du ser lyset tændt. Lysene er placeret på træet i den lodrette norske stil, hvilket giver det, i det mindste i Storbritannien, et meget karakteristisk udseende.

Vi vil offentliggøre en video af hele rejsen fra Norge til Trafalgar Square senere.

 

Fra Samsø til Det Forenede Kongerige med en ferieånd

Vi kan ikke bære tanken om vores venner i Det Forenede Kongerige tilbringe jul uden et rigtigt træ, og det vil vi selvfølgelig ikke lade det ske, da årets transport af juletræer til Storbritannien er startet.

I de kommende uger transporterer DFDS 200 trailere med hver trailer, der transporterer 800 til 1200 træer fra hele Samsø og Jylland.

Nyd disse fantastiske billeder af Jens Toustrup taget under lastning på Samsø.

Migration af salgs- og markedsføringssystemer i BU Med

Fra venstre: Irmak Goksu, Agnieszka Galant, Sinan Asil, Dorte Lützhøft Knudsen, Ayberk Eskin

Samarbejde i salgsorganisationen på tværs af ruter, lande og forretningsenheder bliver mere og mere vigtigt for at give vores kunder den bedste service og erfaring. Brug af de samme it-systemer er en forudsætning for optimal teamwork. Et sæt systemer skaber gennemsigtighed og giver salgsteamene et sted at dele kundeoplysninger.

I sidste uge mødtes salget i Istanbul med CRM-teamet fra København for at forberede migrationen af ​​de nuværende BU Med salgs- og markedsføringssystemer. Målet er at migrere sms-meddelelsen til e-mail-meddelelsen til Iterable inden årets udgang og migrere Salesforce til Microsoft CRM inden udgangen af ​​januar 2019.

"Vores salgsteam bruger allerede CRM-værktøjer, men med det nye system vil vi kunne introducere nye funktioner. Desuden er det en stor fordel at have intern støtte og få støtte fra folk, der allerede kender virksomheden. Det er ret spændende for os alle sammen, "siger Sinan Asil, chef for forretningsudvikling.

"Det var en meget produktiv uge i Istanbul og en fornøjelse at arbejde sammen med Irmak Goksu, Ayberk Eskin og Sinan Asil. Dette lille hold af lokale nøglemedarbejdere har let hentet de nye systemer, så vi er meget optimistiske over forandringen. Projekter som dette viser, hvor hurtigt vi kan bevæge os, når vores specialister samles og arbejder hen imod et fælles mål. Agnieszka Galant, CRM Specialist, har gjort et godt arbejde på at træne vores tyrkiske kolleger, og den støtte, vi får fra Aivaras Bliudzius (CRM-holdet), Rajeshwaran Kalaiselvan (Integrationshold) og Marta Grytka (BI-team) er fremragende, siger Dorte Lützhøft Knudsen, chef for CRM Center of Excellence.

BU Baltic organiserer kulinarisk træning

På DFDS er vi altid på udkig efter nye måder at forbedre og nogle gange er vi heldige at få ekstern hjælp. Med støtte fra EU-midler var BU Baltic for nylig i stand til at organisere kulinarisk træning for det indbyggede cateringpersonale. Mere end 20 kolleger deltog.

Workshops om gluten, mad uden allergener og laktosetolerance blev arrangeret i samarbejde med Čiop Čiop kulinariske studie og ernæringskonsulent Ugne Radzeviciene.

"Vi er meget glade for at arbejde sammen med dette anerkendte fødevarestudio og arrangementshåndværksfirma på et projekt, der har til formål at give vores gæster sundere spisemuligheder. Denne træning er den første af sin art, og flere vil følge i 2019, "siger Vaidas Krumas, BU Baltic Food & Beverage Manager.

"Det er gennem dedikeret arbejde og løbende forbedringer, at vi kan holde vores kunder tilfredse og behageligt overrasket hver gang de rejser med DFDS."

Derudover besøgte Baltic Sales Sales Team det lokale kødforarbejdningsanlæg Klaipėdos mėsinė, der producerer mere end 200 kogte, varme og kolde røget kødprodukter. Nyinstallerede produktionsmaskiner og overlegne produktionsteknologier gør det muligt for dette firma at lave produkter af højeste kvalitet - præcis hvad DFDS forventer af sine leverandører.

"Jeg tror, ​​at dette besøg kan resultere i udvidede partnerskabsmuligheder, der kan forbedre fødevareområdet ombord på vores ro-pax-skibe, der sejler i Østersøen," siger Vaidas.

 

 

 

Cuxhaven - Immingham lukker transportgab mellem Kina og Det Forenede Kongerige

Kinas megaprojekt, New Silk Road, har til formål at intensivere samhandelen mellem Asien og Europa gennem forbedret infrastruktur som jernbane. Dette giver nye muligheder for vores rute mellem Cuxhaven og Det Forenede Kongerige.

Varer fra Kina ankommer til Hamburg med jernbane, og DFDS organiserer og udfører vejtransporten fra Hamburg og søtransporten fra Cuxhaven til Immingham på Jutlandia Seaways og Stena Foreteller - de to skibe, der i øjeblikket opererer på ruten.

Linket tilbyder 5-6 ugentlige afgange, med en transittid fra Hamburg til Immingham på 20-22 timer. Varerne kommer hovedsageligt fra Zhengzhou-regionen i det centrale Kina, og til en vis grad også fra Det Forenede Kongerige, der er bundet til Kina.
"Forbindelsen og det faktum, at der kun er ét kontaktpunkt for hele rejsen fra Hamburg til levering i England, er blevet meget godt modtaget af kunderne", siger Marcus Braue, Branch Manager, Cuxhaven.

Kina-Europas jernbaneforbindelse blev indviet i 2008, og i 2018 estimerer de tyske jernbaner, at det transporterer 90.000 containere årligt. Det er omkring 100 gange volumenerne i 2011. "Vi forventer, at volumenene vil fortsætte med at vokse, og vi er overbeviste om, at vi kan vokse mængder gennem vores korte transittid og højfrekvens", siger Marcus.

Marcus Braue, Branch Manager, Cuxhaven

Shipping management i Istanbul

DFDS 'Shipping Management på dækket af UN Marmara, som de besøgte i forbindelse med det regulære Shipping Management møde, som denne gang fandt sted i BU Med's hovedkvarter. 

Den 5. og 6. november mødte Shippingforvaltningen i Istanbul i BU Med's hovedkvarter for deres regelmæssige Shipping Management Meeting.

Direktørerne for BU Med, Jan B. Devrim, Fuat Pamukcu, Cenk Altun og Kemal Bozkurt kom til mødet for at give en introduktion til deres respektive områder, hvor en masse ting er ændret siden integrationen af ​​BU Med startede. For eksempel er Jan nu sammen med Group IT arbejdet med at oprette det nye IT Development Center i Istanbul.

Nyd Tyrkiet og Istanbul var også på dagsordenen, da de alle blev behandlet med middag langs den smukke og livlige Bosporus-Straat om aftenen.

Kemal Bozkurt, Emil Hausgaard, Integrationskoordinator og Levent Sinel, Pendik Terminal MD, deltog i mødet for at give en introduktion til BU Med-operationerne og møde de mennesker, der arbejder i vores agentur.
Dette omfattede en rundvisning i terminalen, herunder en førstehåndsvisning af det berømte hønsehus (mere herom i en senere artikel!), Og et besøg i UN Marmara for et kig rundt og en hurtig frokost.

Takket være Emil Hausgaard for nyheder og billeder.

Øget kundetilfredshed i Shipping og Logistik

Resultaterne fra 2018 fra den årlige kundefokusundersøgelse er nu tilgængelige, og DFDS bevæger sig igen på kurven. Undersøgelsen måler temperaturen ved hjælp af kundetilfredshed (CSAT) og Net Promotor Score (NPS) og indeholder spørgsmål som "Hvad går det godt med os?", "Hvad er mere eller mindre vigtigt for kunden?" etc.

Jens Juel, direktør og chef for strategisk salg siger: "Scoring 40 på NPS og 8.1 på CSAT er begge forbedringer i forhold til 2017-resultaterne, og vi bevæger os tættere på den langsigtede ambition om at nå en NPS på 50 og en CSAT af 8,5. Faktisk har vores kolleger i Shipping BU Baltic for tredje år i træk overgået den ovennævnte DFDS-koncernens ambition. "

Lokale resultater deles af de lokale ledelsesteam i første halvdel af november.

Jens siger: "Tilbagemeldinger vil blive givet til kunderne, og der vil blive udarbejdet lokale handlingsplaner for at understøtte de løbende forbedringer og forbedre vores kundecentricitet. Tilfredse kunder er mere tilbøjelige til at være loyale over for dig, mere tilbøjelige til at anbefale dine lokale tjenester til andre og potentielt købe flere af dine tjenester. "

Peder Gellert, EVP for Shipping, og Eddie Green, EVP of Logistics, vil gerne takke alle jer, der har leveret god service i 2018, og som har kørt spørgeskemaet op til en fantastisk 33%. Mere end 2.500 kunder reagerede på undersøgelsen og gav værdifuld feedback, der gjorde det muligt for DFDS at blive endnu bedre i fremtiden.

Niels Smedegaard, CEO, siger: "Øget kundeloyalitet og kundetilfredshed er direkte forbundet med DFDS 'strategiske 2023 mål. Vi sigter mod at øge vores forretning gennem bundling af tjenester og fokusere på hele forsyningskæden. Vi stræber efter at være den betroede og foretrukne logistik- og shippingpartner hos vores kunder, og denne kundefokusundersøgelse viser, at vi er godt på vej. "

 

BU Channel - Fragtstrategikonference

Deltagelse i konferencen var (fra venstre mod højre) Ana Maximo, Hubert Saussereau, Mark Hazard, Pascal Grand, Cheryl Hawes, Laszlo Tanka, Wayne Bullen, Allan Jones, Phil Garrett, Massacappitelli, Clive Allon, Thierry Hardebolle, Declan Cleary og Robert Hughes.

I sidste uge afholdt de kommercielle salgsfolk fra både østlige og vestlige Kanal en meget succesrig strategikonference i to dage i Ashford.

Mødet blev arrangeret af Wayne Bullen, fraktsalgsdirektør BU Channel, og gav den perfekte mulighed for salgschef fra Storbritannien, Irland, Frankrig, Spanien, Tyskland og Portugal for at møde ansigt til ansigt og diskutere årets ydeevne og faktisk strategi frem til 2019.

Wayne Bullen præsenterede en oversigt og feedback fra den nylige ledelseskonference, som blev godt modtaget af alle. Derudover blev mange spændende nye digitale udviklinger diskuteret, herunder en demonstration af den nye "Quay 2 Quay" online salgsplatform, som er planlagt til at gå live den 1. november, og vil i høj grad forbedre den service, vi tilbyder vores fragtkunder.

Wayne Bullen siger: "Dette var et perfekt forum til at dele ideer, diskutere bedste praksis og udvide udfordringerne inden for hvert område. Detaljerede præsentationer blev leveret af Mark Hazard, Financial Planning & Analysis Manager, Pascal Grand, Commercial Manager og Hubert Saussereau, Business Analyst. "

"Fremtidens strategi, mål og mål for det kommende år blev drøftet, hvor alle involverede deltager fuldt ud i de konstruktive diskussioner og ivrige efter at imødegå de udfordringer, der står foran."

Der blev også taget en chance for at sige farvel og tak til Phil Garrett, UK Freight Sales Manager, som går i pension i slutningen af ​​november. Wayne takkede Phil for sin loyalitet og dedikeret arbejde i de sidste 14 år med DFDS, præsenterede Phil med forskellige gaver fra holdet og ønskede ham enhver lykke til fremtiden.

 

Ny container service på Kiel - St Petersburg ruten

Efterspørgslen efter containertjeneste på Kiel-St Petersburg-ruten opstod for nogen tid siden, og nu er servicen blevet gennemført takket være et stærkt samarbejde mellem Shipping and Logistics-kontorer i Baltikum.

Anatoly Adrianov, generaldirektør, siger: "I begyndelsen af ​​oktober blev de første fire DFDS-mærkebeholdere bragt fra Rotterdam til brug som linieudstyr på Kiel-St Petersburg-ruten. Mere vil komme og i alt er 10 containere planlagt til at være i brug i testperioden. Kunderne vil kunne bruge dem til transport af varer ikke kun på Kiel - St. Petersborg, men også på de øvrige baltiske ruter. Vi er overbeviste om, at leveringen af ​​ro-ro-service med containere vil styrke DFDS 'position i Rusland. "