Blog: At lære af ulykker

Af Michael Stig, udpeget person hos DFDS

I har alle utvivlsomt hørt om Titanic-katastrofen i 1912, det er sandsynligvis den mest kendte søulykke i historien. Men den maritime historie har desværre mange andre meget tragiske ulykker.

Titanic-katastrofen førte til SOLAS-konventionen, som er et sæt sikkerhedsregler for skibe. SOLAS er en forkortelse for ”Safety of Life at Sea”. Det er et sæt sikkerhedsregler for skibe, det eksisterer stadig i dag, men det er blevet ændret mange gange, både som reaktion på søulykker og til udviklingen på det maritime område.

Du kan se en kort forklaring på det her

SOLAS-konventionen er på mange måder et tilbagevirkende instrument, den ændres ofte efter en ulykke er sket og ikke før.

ISM-koden blev indført af Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) som et mere proaktivt instrument til at tackle sikkerhed og forhindre ulykker og hændelser, før de skete som et af kodens mål.

Og på en forenklet måde kan man sige, at denne næsten savnede situation blev introduceret til skibsfarten. Og deraf blev ideen om at forhindre en ulykke i at ske ved at tage fat på den, når det "bare" er en næsten savnet situation, og inden skiftet til en ulykke blev introduceret til skibsfartsindustrien.

ISM-koden er meget mere end dette, det er helt sikkert. Men for denne korte artikel har vi netop berørt nær-miss rapportering og lektion lærte aspekter af ISM-koden. Formålet med kodeksen er "at sikre sikkerhed til søs, forebyggelse af menneskelig skade eller tab af menneskeliv og undgåelse af miljøskader, især havmiljøet og ejendom", som kodeksen lyder.

ISM-koden er en forkortelse for "International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention".
Men baggrunden for at indføre ISM-koden var desværre også ret tragisk. En række større maritime katastrofer fører til det. f.eks. Herald of Free Enterprise, Estland og den skandinaviske stjernekatastrofe.

Læs mere om ISM-koden her på IMO-websted

Med hensyn til Scandinavian Star-katastrofen har DR & NRK for nylig lavet en dokumentar om denne katastrofe.
For nylig er der også lavet en dokumentar om Estlands katastrofe på en stor netværkskanal.

Hvis du vil læse de officielle ulykkesundersøgelsesrapporter fra de tre maritime katastrofer, kan du finde dem her:

Estland

Skandinavisk stjerne

Herald of Free Enterprise

Hvis du vil læse mere og lære af ulykkerne i de maritime felter, kan du finde nogle links til nyttige ressourcer nedenfor.

F.eks. Har alle flagstater pligt til at undersøge store ulykker til søs for at finde erfaringerne fra disse ulykker og forhindre fremtidige ulykker igen.

Nedenfor har vi linket til nogle af de maritime efterforskningsgrene for de flag, vi har i DFDS-flåden. Men der er selvfølgelig mange flere.

UK
Danmark
Norge
Frankrig
Litauen
Kalkun

Læse om erfaringer fra IMO her.

Hvis du vil læse næsten-sav rapporter fra andre virksomheder, kører Nautical Institute Mariners Alerting and Reporting Scheme (MARS) hvor alle interesserede kan læse både ulykkes- og næsten-ulykkesrapporter fra andre virksomheder i den maritime industri.

17. december 2020