Bil leasing er strømlinet i hele DFDS

Fra venstre: Danute Dukiene, Sourcing Manager, og Claire Wade, Central Administration Manager 

For nogle få år siden igangsatte Group Procurement en øvelse for at få et overblik over de forskellige leasingselskaber, der anvendes i hele DFDS for personbiler. Øvelsen viste en generel mangel på gennemsigtighed og 27 forskellige leasingleverandører. Dette gav et mål at strømline den måde, hvorpå vi køber vores firmabiler samt et ønske om at øge gennemsigtigheden og oversigten over den komplette flåde på DFDS.

Efter en grundig proces med kig på de største europæiske leasingleverandører endte de med en liste over to virksomheder: Arval og ALD. Begge virksomheder matcher DFDS-fodsporet meget godt, og ved at have to alternativer, går hver bil i et mini-bud, hvilket resulterer i to bud for bilen, hvorfra DFDS kan vælge den billigste løsning.

Frederik Fahrenholtz, direktør for indirekte og ombord indkøb, siger: "DFDS har underskrevet den overordnede rammeaftale med begge virksomheder, og vi er nu i gang med at løse dette ud. Hidtil er vi i drift i Storbritannien og Danmark. Turnen kommer nu til resten af DFDS, først med fokus på Sverige, Holland, Tyrkiet og Tyskland. "

Initiativet er blevet meget godt modtaget. "Vi bruger nu både Arval og ALD til vores firmabiler, mens vi tidligere kun bestilte fra Lex Autolease. Overgangen har været glat, og vi ser fordele for både biladriverne og DFDS på grund af vores øgede forhandlingsstyrke, siger Claire Wade, Central Administration Manager i Immingham.

Projektet er drevet af Danute Dukiene fra Group Procurement.

Frederik siger: "Selvom afslutningen af buddet og de to rammeaftaler har taget lang tid, har Danute haft en positiv holdning og dialog med interne interessenter og leverandører. Jeg vil gerne takke Danute for sin store indsats, og jeg vil også gerne takke Claire for at gøre et fantastisk stykke arbejde for at få processen i gang. "

 

6. juni 2019