Passager: chef for feltsalg og chef for salgsdrift nu udnævnt

Janet Donaldson og Richard Stone

I oktober 2017 blev Passagerorganisationen omdannet til en global funktionel struktur med det formål at vokse specialisering og imødekomme fremtidige forventninger og krav fra kunder i en mere og mere digitaliseret og kompleks verden.

I 2019 fusionerede Global Sales og Customer Care til en organisation og blev den global funktionsstruktur annonceret tidligere på året. Dette skabte nye ledelsespositioner, hvoraf to nu udfyldes efter en omfattende og grundig ansættelsesproces.

Janet Donaldson, i øjeblikket salgs- og projektleder i England, tager fra 2. januar ansvaret for salgsoperationsfunktionen på alle markeder. Hun vil samarbejde med teamet om at skabe specialisering og ekspertise til gavn for vores kunder. Nogle af de vigtigste opgaver vil være at justere og optimere håndtering af kundeanmodninger, back-office processer, procedurer og systemer og kopiere bedste praksis mellem geografiske områder.

Hun vil sikre et tæt samarbejde for at realisere kommercielle synergier i vores måde at arbejde på. Janet blev ansat i DFDS i 2003 og har siden da haft en række stillinger, hvilket giver hende et indgående kendskab til, hvordan vi arbejder, herunder styrker, svagheder og muligheder i processer og systemer. Janet vil fortsat være baseret i Newcastle.

Richard Stone tiltræder DFDS som chef for feltsalg
Richard Stone tiltræder DFDS mandag den 13. januar 2020 for at overtage stillingen som chef for feltsalg. I de sidste 10 år har Richard haft stillingen som direktør for Intl. Fritidssalg på Scandic Hotels, Nordens største hotelkæde med i alt 280 hoteller. Han har tidligere arbejdet i Gullivers, Tumlare, Borealis Destination Management og har derfor relevant viden fra kundesiden.

For 10 år siden tiltrådte Richard Scandic Hotels for at tage virksomheden fra en decentral salgsmetode til at opbygge en global funktionel struktur med det formål at opbygge ekspertise og tilpasse salgsprocesser på tværs af hoteller og markeder. Richard har omfattende viden om fritidssegmentet, markedet, kunderne og bringer også ekstern oplevelse og bedste praksis for, hvordan man implementerer en funktionel salgsstruktur i en forbrugermæssig virksomhed.

Richard er britisk og bor i København med sin familie. Han taler og forstår dansk og vil være baseret på DFDS House.

Global Sales & Customer Care Director Casper Puggaard siger: ”Janet og Richard er den perfekte kombination og match til de to roller, chef for salgsdrift og chef for feltsalg. De har den nødvendige erfaring for at vi kan få succes med en global funktionel salgsorganisation i Passenger. De danner et unikt team med omfattende DFDS-viden og relevant ekstern inspiration og bedste praksis fra en beslægtet branche. Jeg er meget spændt over at få dem ombord og fortsætte vores rejse 'fra god til stor', hvilket vil gavne både kunder, ruter og dermed DFDS. ”

”Richard og Janet tilslutter sig det nye team for ledelse af Global Sales & Customer Care, som pr. Januar 2020 består af Thomas Møller, Lynsey Chappell, Viktorija Kaminskiene, Catharina Hallberg, Janet Donaldson og Richard Stone. Vær venlig med mig at ønske Janet og Richard hjertelig velkomst og held og lykke i deres nye positioner. ”

5. december 2019