Grænseoverskridende workshops fortsætter i Sverige: Logistik og færgesamarbejde stærkere end nogensinde

Göteborg den 27. marts: Der blev afholdt et andet vellykket værksted for logistik- og færgeadministrationsteam. Niklas Andersson, direktør og logistikchef for nordiske og kontinentale forretningsenheder, set med en præsentation med Karolina Landin, chef for HR, Nordics & Baltics.

 

Den 27. marts var Göteborg et tværgående og grænseoverskridende værksted med omkring 40 deltagere fra logistik- og færgeforvaltningsholdene. Dette er en del af et initiativ, der blev indledt sidste år for at øge samarbejdet mellem divisioner og at finde og udnytte de store uudnyttede synergier ved at arbejde bedre sammen.

Morgan Olausson, VP, BU North Sea North og Niklas Andersson, VP og logistikchef for nordiske og kontinentale forretningsenheder, er stærke tilhængere af denne retning. "Ved at dele viden og erfaring, arbejde tættere sammen og fungere som en uinddelt DFDS mod flere kunder og markeder, kan vi finde muligheder, vi ikke se før og arbejde meget mere effektivt," siger Niklas.

Alle engagerede sig i energiske diskussioner og videndeling og bidrog til at gøre værkstedet meget vellykket. Næste skridt vil være at sammensætte konkrete aktiviteter eller at starte et fælles projekt. I juni vil der være en konference at følge op og fortsætte det gode arbejde.

"Dette er et løbende samarbejde og jeg er overbevist om, at vi kan udføre meget mere sammen i dette udvidede ledelsesteam," tilføjer Niklas.

5. april 2019