Fusionerede færgefrakter DIO og IT-udfyldningsafdelinger strømline processer

Fusionerede færgefrakter DIO og IT-udfyldningsafdelinger reducerer komplicerede og overlappende roller. Når nogle roller forsvinder, leder vi efter løsninger til fem kolleger.

 

I løbet af september 2019 blev Freo-DIO-kontoret og IT-opfyldelsesadministrationsteamet i Færgerafdelingen fusioneret til en enkelt afdeling under ledelse af Michael Herbæk.

”Selvom alle har gjort et stort stykke arbejde og arbejdet hårdt for at levere resultater, gjorde den tidligere komplicerede struktur det vanskeligt at forbedre processerne. Derfor var formålet med fusionen at reducere kompliceringen til at forbedre vores digitale processer og evnen til at levere bedre løsninger hurtigere, ”siger Michael Herbæk, leder af den fusionerede fragt DIO og IT-opfyldelsesafdeling.

”Vi har nu haft tid til at evaluere den optimale struktur for afdelingen og har identificeret en række overlappende funktioner og muligheder for at strømline vores processer. Som et resultat vil vi etablere en ny struktur, der følger den, der blev introduceret i Logistik. Denne nye struktur styrker produktejerens rolle og dedikerer produktejere til at understøtte specifikke mål og muligheder. Vi er overbeviste om, at disse ændringer vil hjælpe os med at nå målene for fusionen af afdelingerne, ”siger Michael.

”Desværre vil de mere strømlinede processer betyde, at nogle roller forsvinder, og det vil desværre reducere behovet for personale på afdelingen med et par stillinger.”

”De berørte mennesker er alle meget gode kolleger, der har gjort et godt stykke arbejde, og vi gør derfor vores bedste for at se efter andre muligheder i organisationen. Der er stadig fem personer tilbage uden en rolle i organisationen, og vi er nu i dialog med dem og deres fagforeningsrepræsentanter for at se efter andre løsninger. De berørte kolleger arbejder i England og Holland, og naturligvis vil vi støtte dem efter bedste evne i den fremtidige proces, hvis der ikke findes nogen løsning på DFDS, ”siger Michael.

9. januar 2020