Video, der viser RDF-eksportproces

Andusia Recovered Brændstoffer har produceret en video, der forklarer eksportprocessen for affald afledt brændstof (RDF).

Hver uge, i en 36-ugers periode fra midten af slutningen af september til maj det næste år, håndterer DFDS Immingham omkring 1000 tons affaldsafledt brændstof (balfet affald) til kunden, Andusia. Balerne består af forarbejdet husholdningsaffald, der forbrændes på et EfW (Energy from Waste) -anlæg. Den overskydende varme bruges til at generere elektricitet og fjernvarme til Oslo i Norge.

”Tilbage i juni besøgte Andusia Immingham med at filme vores færger til en video, der viser hele forsyningskæden fra affaldsindsamling i Leeds i Storbritannien til levering på EfW-anlægget i Norge. Videoen giver en god introduktion til eksportprocessen ”siger Mike Hughes, forretningsudviklingschef.

14. oktober 2019