Forbedring på trods af pandemien

Torben Carlsens CEO-brev i DFDS 'CSR-rapport for 2020:

Kraften i engagement 

2020 var et ekstraordinært år, der påvirkede os alle. Som transport- og logistikvirksomhed er vi vant til at blive udsat for globale begivenheder og dens indvirkning på vores infrastruktur. Imidlertid påvirkede koronapandemien os med en sådan intensitet og styrke, at jeg personligt ikke har oplevet noget lignende før. Da krisen ramte os hårdest og krævede, at vi lukkede vores passagerforretning og 1/3 af vores medarbejdere, støttede vi os til vores formål at bevæge os for at alle kunne vokse. Vores engagement holdt os fokuseret på at gøre vores yderste for kunder og medarbejdere. Parallelt med dette introducerede vi vores klimahandlingsplan, hvor vi forpligtede os til at blive en klimaneutral virksomhed inden 2050.

 

Bliver klimaneutral inden 2050  

Vores klimahandlingsplan sikrer, at vi prioriterer vores miljømæssige fodaftryk. I en branche med et stort CO2-fodaftryk er vi forpligtet til at finde løsninger, der i sidste ende vil ændre, hvordan vores branche fungerer. Planen forpligter sig til klimaneutralitet inden 2050 ved gradvist at reducere vores fodaftryk. Vi reducerer CO²-udledningen med 45% inden 2030.

 

Innovation til grønne brændstoffer

96% af vores CO²-emissioner kommer fra vores skibe, hvilket gør det til et naturligt omdrejningspunkt i vores grønne overgang. Udfordringen er dog todelt: Fartøjer er designet og bygget til dagens brændstofpåfyldning, og der findes i øjeblikket ikke grønne brændstofalternativer til skibe. For at tackle den første udfordring fokuserer vi på flere projekter, der sigter mod at reducere CO²-emissioner fra vores eksisterende flåde i løbet af de næste ti år samt reducere CO²-emissioner fra vores lastbiler, rejser, biler og bygninger. For at finde alternativer til grønt brændstof tilsluttede vi os to bæredygtige brændstofpartnerskaber i 2020. Et projekt sigter mod at udvikle et produktionsanlæg for brint og e-brændstof i København. Den anden sigter mod at bygge en 100% brintdrevet færge, der kører på elektricitet fra et brintbrændselscellesystem, der kun udsender vand. Flere partnerskaber som disse vil fremskynde innovation og hjælpe os med at overgå og opretholde vores virksomhed og industri i de kommende år.

 

Bevæger sig for medarbejderne at vokse

Det er rodfæstet i vores DNA for at passe vores folk. Da vi opererer på logistiksteder, på terminaler og til søs, er vores folks sikkerhed et særligt fokus for mig. Med udbruddet af pandemien forblev vores folks sikkerhed en topprioritet. Vores mentale sundhed blev et problem med kontoransatte, der arbejdede hjemmefra. For vores mange kolleger uden for kontoret blev hyppig test og oprettelse af sikre arbejdsskiftrutiner hurtigt implementeret.

 

Mangfoldighed og inklusion

Vi skal udvikle forskellige og inkluderende hold i en branche med en lang tradition for at være forskellig på nationaliteter, men mindre på køn. I dag inkluderer vores organisation 23% kvinder, og det er vores ambition at øge antallet til 30% inden 2023. I 2020 lovede seniorledelse i DFDS at gøre DFDS endnu mere forskelligartet og inkluderende. Vi gjorde mangfoldighed og inkludering til et topprioritetsparameter i forfremmelser, rekrutteringer og projekter.

På trods af et udfordrende 2020 er jeg stolt af de fremskridt, vi har gjort inden for bæredygtighed. Vores forpligtelse til at bevæge sig for alle skal vokse er dybt indlejret i vores kultur og gavner både kunder og mennesker. Det hjælper med at gøre os til en værdifuld partner i samfundet.

Til sidst vil jeg gerne takke vores kolleger for deres ekstraordinære engagement i vores virksomhed i udfordrende tider. En særlig tak til kunder og vores eksterne partnere, uden hvem vi ikke ville lykkes. Endelig en tak til aktionærerne og vores bestyrelse for deres fortsatte støtte.

 

Torben Carlsen

President og CEO for DFDS Group

 

Gå til 2020 CSR-rapport 

23. februar 2021