Udfordrende situation i Göteborgsterminalen

Ro-Ro-terminalen i Göteborg vil blive ramt af tab af forretning under Covid-19-krisen. Da fagforeningen, i modsætning til andre ansatte i Sverige, nægter at tage orlov baseret på den svenske korttidsarbejdstilladelse, har ledelsen intet alternativ til at starte forhandlinger om reduktion af personale for at bringe terminalen gennem Covid-19-krisen.

Gøteborgs Ro-Ro-terminal i Sverige vil også blive ramt af en Covid-19 reduktion i mængder. Imidlertid står terminalens ledelsesteam over for en udfordrende situation, da forhandlingerne om kortvarig arbejdstilladelse mislykkedes.

”Både Sverige, terminalen og vores mange kunder er i en ekstremt vanskelig situation. For at afbøde konsekvenserne for os og vores kunder og for at bringe terminalen sikkert gennem krisen har vi haft en dialog med vores fagforening Transportarbetarförbundet for midlertidigt at tilpasse personale i terminalen til den lavere arbejdsbyrde og samtidig opretholde fleksibilitet i personalet, vi har brug for at betjene skibe, der er afhængige af vejr og vind, ”siger Björn Wånge, administrerende direktør for Göteborg Ro-Ro.

Betalt korttidsorlov i henhold til den svenske korttidsarbejdstilladelse er positivt modtaget af medarbejdere i mange svenske virksomheder og ses som en mulighed for i fællesskab at hjælpe virksomheder og arbejdspladser gennem krisen uden permanent skade på virksomheden og beskæftigelsen. Medarbejdere får mere end 90% af deres løn under orlov.

”På trods af lange forhandlinger lykkedes det os ikke at nå til en aftale om midlertidig orlov for vores arbejdstagere. Derfor ser vi ingen anden mulighed end at indlede forhandlinger om afslutning på grund af mangel på arbejde. Det er en meget trist situation, som jeg beklager meget, men vi står simpelthen uden alternativer, ”siger Björn.

3. april 2020