Ny kontrakt med dansk forsvar

Tirsdag den 24. november 2020 underskrev oberstløjtnant Morten Kranker og direktør Bo T. Nielsen for forsvaret og EVP Peder Gellert og direktør Fleet Management Henrik Tidblad for DFDS en aftale. Det betyder, at DFDS skal stille skibe til rådighed til søtransport af militært udstyr efter anmodning fra det danske forsvar. På billedet er (fra venstre) Jesper Hartvig Nielsen, Henrik Tidblad, Peder Gellert, Morten Kranker og Bo T. Nielsen.

Når det danske eller tyske militær deltager i NATO eller andet international militære øvelser og operationer, vil DFDS stille skibe til rådighed til transport af militær udstyr. ENn aftale på dette var underskrevet i dag, Tirsdag den 24. november 2020, af oberstløjtnant Morten Kranker og Bo T. Nielsen for militæret og Peder Gellert og Henrik Tidblad for DFDS. 

Morten Kranker er leder af det danske forsvar's Joint Movement and Transportation Organization (JMTO), der leverer strategisk transport til det danske forsvar. Bo T. Nielsen er direktør for ARK-projektet, en danskTysk samarbejde, der sikrer dansk og tysk militær adgang til, og tilgængelighed af, kapacitet til søtransport i overensstemmelse med nationer' egne forpligtelser over for NATO.

Aftalen, der er indgået efter et offentligt udbud til opgaven, erstatter en tidligere aftale mellem forsvaret og DFDS og løber i alt seks år.

Aftalen dækker i alt syv roll-on roll-off (ro-ro) skibe. Than skibe vil sejle med varer ona dagligt på DFDS' færgeruter og vilje stilles til rådighed for militæret, når og i det omfang det danske forsvar anmoder om det. Når skibene operere for det danske forsvar vil de være underlagt ARK-projektet i JMTO. 

Morten Kranker er meget tilfreds med udsigten til fortsat godt samarbejde om at levere den krævede kapacitet til danske og tyske styrker såvel som NATO. Forsvaret udføre et nummer af opgaver med skibene. Feller eksempel, under den store NATO-øvelse Trident Juncture i 2018, Danmark var ansvarlig for koordinering, planlægning og levering af en række allierede' strategisk søtransport af udstyr til og fra øvelsen. Dette var i samarbejde med Holland og brug af nogle af skibene.

Peder Gellert, administrerende direktør for DFDS' Ferry Division og medlem af koncernledelsen siger: Jeg er både glad og stolt over at fortsætte vores succesrige samarbejde med forsvaret' ARK-enhed og den rolle, som aftalen giver DFDS i en konkurrencedygtig offentlighedprivat partnerskab der sikrer, at skibe og ressourcer er utilised optimalt. 

”Som et resultat af dette samarbejde har det danske forsvar have deltog i et stort antal internationale øvelser, og militære og humanitære operationer med DFDS skibe, herunder den dansk-ledede FN-mission til transportere kemikalier ud af Syrien og Libyen, FN ebola indsats i Østafrika, hvor Danmark har fået stor anerkendelse, samt en række andre vigtige opgaver.

Jeg må også sige, at vores besætninger på skibene og flådestyring har gjort opgaven med at indgå en aftale med militæret betydeligt lettere for os. Din service og sømandskab om bord og af Fleet Management på land - have været af en sådan kvalitet, som militæret, som du ved, har hædret besætningen på Ark Futura med medaljer for deres indsats i forhold til Syrien. Det skal vi alle være stolte af hos DFDS.


Ark Dania
 er et af de syv skibe, der er inkluderet i aftalen mellem DFDS og militær. De andre skibe er: Ark Germania, Suecia Seaways, Magnolia Seaways, Britannia Seaways og Finlandia Seaways. Det sidste skib i aftalen vil være et af flere skibe fra det DFDS flåde, til vælges efter behov.

24. november 2020