Fragt op 17% i november

Vi er begyndt at rapportere månedlige færgemængder til fragt og passagerer for at give yderligere indsigt for investorer og offentligheden om udviklingen i volumenudviklingen.

November var en meget travl måned for fragt, især på de britiske ruter. Vores logistikaktiviteter til Storbritannien har ligeledes været meget travle i november. Når vi ser på de høje vækstprocenter i forhold til 2019, skal vi dog huske, at usikkerheden om Brexit bremsede handlen i november 2019.

Nedenfor er tallene og teksten, der blev frigivet som en nyhedsmeddelelse om investorer tidligere i dag.

Færge - fragt: De samlede volumener i november var 18% over 2019 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Volumenvæksten for ruter, der anløber Storbritannien, var 25%.

Nordsøens volumen blev styrket af lageropbygning foran Brexit, især på ruterne mellem Holland og Storbritannien. Mængderne på den engelske kanal blev ligeledes styrket af lagerbygningen. Østersømængderne var over 2019 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Middelhavsmængderne blev øget drevet af ruten mellem det sydlige Tyrkiet og Italien.

Færge - passager: Det samlede antal passagerer i november 2020 var 80% under 2019. Faldet afspejler en fortsat negativ indvirkning fra rejsebegrænsninger relateret til Covid-19, især på de to krydstogtfergeruter. I Østersøen blev antallet af passagerer betydeligt mindre påvirket.

 

11. december 2020