Digital dørlås installeret på døre til besætning og personaleområder på Pearl Seaways

Jacob Grønnegaard, Chief Officer ombord på Pearl Seaways, venstre, og Martin Lange, Business Analyst i IT Pax, til højre

Under det seneste ophold i dock blev der installeret nye digitale dørlås i besætnings- og personaleområderne på Pearl Seaways. Pearl er således det første skib i DFDS-passagerflåden for at anvende RFID-teknologi (radiofrekvensidentifikation).

Det nye dørlåsesystem vil blive rullet ud til alle fremtidige passagerbygninger og dørlåseudskiftninger, og vores nye ro-pax-fartøjer, der bliver bygget på GSI-værftet, vil have den nye RFID-teknologi og -system installeret. Systemet overvejes også for passagerkabiner om bord på Crown Seaways og Pearl Seaways, men det afhænger af at udvikle en mobil løsning til åbning af døre og tilsætning af forudbetalt catering.

Personalet på Pearl Seaways har nu haft deres første erfaringer med det nye Visionline-system, og de rapporterer, at mange procedurer nu er meget nemmere at håndtere, og det er lettere at få et overblik og få rapporter om låsen.

Martin Lange, forretningsanalytiker i IT Pax, siger: "Denne teknologi er et skridt i retning af endnu mere digitale interaktioner med vores gæster. I den nærmeste fremtid vil vi kunne støtte vores gæster med et fuldt digital boarding-flow, hvor nøglekort kan leveres i en mobil applikation. "

Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem IT Pax, Teknisk Organisation og personale på Crown Seaways og Pearl Seaways.

Jacob Grønnegaard, Chief Officer ombord på Pearl Seaways, siger: "Det nuværende dørlåsesystem på Crown og Pearl kommer til slutningen af sit liv og er svært at understøtte og vedligeholde. Et nyt dørlåsesystem er påkrævet, da det gamle systems pålidelighed er meget dårlig, hvilket forårsager mange problemer og resulterer i spildte ressourcer. Denne nye teknologi giver mulighed for en moderne måde at håndtere nøgler om bord og giver en mere intelligent styring af adgangsforhold. Derudover er det et stort skridt, der taler ISPS (International Ship and Port Facility Security). "

Den nye digitale dørlåse

7. marts 2019