DFDS slutter sig til brandsikkerhedsprojekt LASH FIRE

LASH FIRE-projektet sætter de søfarendes perspektiver kerne i løsningen. Fra venstre: Sif Lundsvig og Lena Brandt.

 

Brande på skibe er uhyre farlige. Vores søfarende ved dette bedre end nogen anden, og hos DFDS arbejder vi aktivt med at forbedre brandsikkerheden ombord på vores skibe.

DFDS tilslutter sig nu også LASH FIRE-projektet (lovgivningsmæssig vurdering af sikkerhedsrisici ved brand og innovation i ro-ro-skibsmiljø), der sigter mod at udvikle søfarts brandsikringsløsninger med innovative teknologier, operationer og applikationer.

”Et stort element i LASH FIRE er at fokusere på søfarendes perspektiv. Derfor har vi en specialist, Lena Brandt, der midlertidigt tilslutter sig besætninger for at lære af dem, ”siger Sif Lundsvig, projektleder i Innovation & Partnerships.

Lena er en erfaren navigatør og vil i de kommende måneder fungere som sejladsprojektleder og dækofficer ombord på nogle af vores skibe, når hun samarbejder med søfolk om realiteten af brandrisici, procedurer og systemer om bord.

Lena siger: ”Søfarende har mange ideer til forbedringer, og de ved, hvilke strategier der er realistiske at implementere, og hvilke der kan være i konflikt med virkeligheden og den daglige drift. Målet med projektet er at tage et holistisk syn på brandsikkerheden ombord på vores skibe og håndtere alle de involverede faktorer. Dette kræver en åben og anonym dialog med vores søfarende og at tage sig tid til at absorbere noget af den viden, der stammer fra deres oplevelse på havet. ”

LASH FIRE har modtaget finansiering fra Den Europæiske Unions forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 under tilskudsaftale nr. 814975.

6. februar 2020