DFDS investerer i ballastvandsbehandlingssystemer til flåden

DFDS har indgået aftale med Desmi Ocean Guard om at installere ballastvandsbehandlingssystemer på flåden. Afbilledet er Petunia Seaways.

 

For at overholde den internationale konvention for ballastvandsledelse og støtte havmiljøet har DFDS nu indgået aftale med det danske selskab Desmi Ocean Guard om at installere ballastvandsbehandlingssystemer på flåden. Målet er at forhindre spredning af potentielt invasive vandlevende arter gennem ballastvand fra skibe, der opererer på tværs af regioner.

Systemerne sikrer, at organismer optaget med ballastvandet er neutraliseret og ikke vil medføre problemer for det eksisterende marine liv, hvor ballastvandet tømmes, som for havkrabberne og deres utilsigtede flytning til områder uden naturlige rovdyr.

Fem skibe var allerede udstyret med behandlingssystemer ved udgangen af 2018.
Poul Woodall, direktør for miljø og bæredygtighed, siger: "Naturligvis overvejer vi de virkninger, vores færger kan have på miljøet, herunder det marine liv. Vi er godt på vej til at overholde IMO-konventionen (International Maritime Organization) af 2017 vedrørende ballastvandsledelse. "

10. april 2019