Morgendagens digitale infrastruktur

Sea Traffic Management (STM) validering er et EU-finansieret projekt, der forbinder og opdaterer den maritime verden med realtids informationsudveksling.

Det betyder, at data udveksles mellem skibe, rederier og serviceudbydere og gør det muligt for folk om bord og i land at handle i realtid. Dette vil reducere den administrative byrde, give mere præcise ankomster, rigtig damphastighed og mindske risikoen i forbindelse med menneskelige faktorer.

STM er allerede delvist deployeret, og når konceptet er fuldt implementeret inden 2030, forventes det at opnå

  • 50% reduktion i ulykker.
  • 10% reduktion i rejsekostnader og 30% reduktion i ventetid til opdræt.
  • 7% lavere brændstofforbrug og 7% lavere drivhusgasemissioner.

Projektet omfatter mere end 50 partnere fra 13 europæiske lande, og konceptet vil blive valideret i European Maritime Simulator Network og i 13 havnehavne, fire shore-centre og 300 skibe testbede senge i Norden og Middelhavet - og - i den nærmeste fremtid omfatter også DFDS-skibe.

"Dette er verdens største e-navigationsprojekt, og udviklingen bliver endnu mere brugervenlig, når rederier påvirker de operationelle aspekter, og derfor er vi meget glade for, at DFDS tiltræder teamet som tilhørende partner og ser frem til et tæt samarbejde , Siger Magnus Sundström, projektleder for STM Validation Project.

DFDS-fartøjer vil være udstyret med testudstyr, eller eksisterende udstyr vil blive opdateret for at muliggøre en let udveksling af data mellem skibe og landmyndigheder.

"Dette understøtter vores digitale transformation. Vi har brug for en smart og effektiv brug af data for at kunne reducere administrationen om bord. Ved at tage en aktiv rolle i sådanne projekter. Vi får et udtryk for at skabe fremtidige krav og en bedre forståelse af, hvordan informationsstrømmen mellem maritime interessenter kan optimeres. Det er afgørende, at vores interne koncepter, som fx det nye Master Voyage System, trives godt med de eksterne rapporteringsformater og krav, "siger Jakob E Steffensen, projektleder i teknisk organisation.

STM Validation Project vil løbe indtil slutningen af ​​2018.

Læs mere om STM Validation Project her: http://stmvalidation.eu/about-stm/ eller kontakt Mads Bentzen Billesø, Projektleder, Teknisk Organisation.

 

1. december 2017