Betydningen af en mangfoldig DFDS

Sofie Hebeltoft, leder af CSR, skitserer det arbejde, der gøres for mangfoldighed i DFDS.

 

Hos DFDS har vi sat mangfoldighed højt på dagsordenen.
Vi er nået langt med at fremhæve kønsforskellen hos DFDS og inden for branchen og de relativt få kvinder i ledelsespositioner.

Vi mener, det er til stor fordel at arbejde videre med dette, men vi kan også drage fordel af at arbejde med andre former for mangfoldighed, såsom alder, etnicitet, religion, uddannelse, personlighed og meget mere.

Kolleger med forskellige perspektiver kan for eksempel være nyttige i problemløsning og beslutningstagning, når viden og forskellige synspunkter deles.

Vi står også over for en potentiel mangel på kvalificeret personale, og derfor er det vigtigt at se potentialet hos alle. Ellers vil vi udelukke os fra en stor pulje af potentielle kolleger.

Arbejde mod mål

I det sidste år har vi arbejdet aktivt med mangfoldighed hos DFDS, herunder:

• Workshops på tværs af virksomheden
• Kerneudvalg med fokus på emnet
• Aktiviteter til stolthed
• Jobdekoder med fokus på kønsfordeling i stillinger
• Identificering af rollemodeller og historier om bedste praksis fra DFDS-steder overalt

På tværs af DFDS har vi sat et mål for en 30/70 kønsopdeling på følgende niveauer:

• Bestyrelsen
• Ledelse (Executive Management Team og næstformænd)
• Ledere
• Medarbejdere generelt

Alle VP'er er i færd med at opstille mål for deres forretningsområder på kort, mellemlang og lang sigt: henholdsvis et, tre og fem år.

Disse mål kan gælde for kønsdiversitet såvel som andre former for mangfoldighed, så uanset hvilke særlige omstændigheder det er, er det muligt at udarbejde en ambitiøs plan. En oversigt over VP's planer og mål vil derefter blive præsenteret for Executive Management Team, som vil hjælpe med at udforme retning af planerne.

Ændring af kønsopdelingen for eksempel sker ikke natten over. I mange tilfælde er det lige så meget en kulturændring som en ledelsesbeslutning.

Det er dog vigtigt, hvorfor vi fortsætter med at arbejde på det og forbedre os som virksomhed for at opfylde vores mål - Vi bevæger os for, at alle skal vokse.


Sofie Hebeltoft, chef for CSR

5. december 2019