DFDS udvikler ambitiøs klimaplan

Vi ønsker at blive kliman neutrale i 2050 og sigter mod en relativ reduktion af drivhusgasudledninger (GHG) med tæt på 45% fra 2008 til 2030. Det svarer til en omtrentlig reduktion på 25-35% mellem 2019 og 2030. Disse er de vigtigste mål i DFDS 'nye klimahandlingsplan.

 

I 2019 udsendte DFDS ~ 2 millioner tons CO2. 90% var fra vores skibe. At fortsætte med dette vil have en negativ indvirkning på miljøet og klimaet. Det vil også sætte os i en betydelig økonomisk risiko: kunder vil finde mere klimavenlige leverandører, og omkostningerne i forbindelse med lovgivningsmæssige krav vil stige.

 

DFDS 'svar på dette er en ny strategisk klimahandlingsplan, der vil gøre os kliman neutrale inden 2050. Vi sigter mod en relativ reduktion af drivhusgasemissioner med tæt på 45% fra 2008 til 2030. Det svarer til en omtrentlig reduktion på 25-35% mellem 2019 og 2030.

 

Teammedlemmer fra den tekniske organisation, innovation og partnerskaber, CSR og strategi & rådgivning har støttet ledelsen i udviklingen af denne plan, og Executive Management Team vil spore dens udvikling kvartalsvis.

 

Tre spor, der fører til målstregen
Planen består af to overordnede spor, der dækker tilpasning af tonnage på kort og lang sigt, samt et tredje spor 'at få huset i orden', der dækker alt andet som faciliteter og terminaludstyr.

 

Den kortvarige tilpasningsplan for tonnage består af initiativer, der skal implementeres i løbet af de næste 10 år, hvilket resulterer i næsten 45% reduktion fra 2008 til 2030. Det består bredt af mindre tekniske opgraderinger, herunder løsninger som brugen af de korrekte belægninger på skrogskrog og beslutningsstøttesystemer. Men flåden vil også gennemgå store opgraderinger, såsom ændringer af pærer og propeller.

Den langsigtede tilpasningsplan for tonnage handler om, hvordan vi erstatter fossile brændstoffer med den nye generation af nul-emission brændstof. De nye bæredygtige brændstoffer er vedvarende energi, der opbevares i form af for eksempel ammoniak, brint eller methanol. Opbevaring, håndtering og brug af disse nye brændstoffer er meget forskellig fra, hvordan vi gør tingene i dag. Vi er nødt til at lære meget for at kunne tage de rigtige strategiske beslutninger. Projekter og partnerskaber vil hjælpe os med at lære og dele viden og nå vores mål. Den langsigtede tilpasningsplan for tonnage fokuserer på vores nye generation af skibe.

 

At få huset i orden adresserer de resterende 10% af vores samlede emissioner. Kort sagt, emissioner, der ikke kommer fra vores skibrelaterede aktiviteter. Initiativer som elektriske lastbiler, energiforbrug til bygninger og hybride / elektriske firmabiler vil engagere alle vores kolleger i hele branchen med at hjælpe DFDS med at udvikle måder til at blive mere bæredygtige. Mange af disse initiativer udføres i samarbejde med centrale leverandører for at reducere miljøpåvirkningen.

 

DFDS-direktør Torben Carlsen siger: ”Jeg er meget glad for, at vi nu har denne ambitiøse og omfattende klimahandlingsplan på plads. Det fremgår tydeligt, hvordan vi kan og vil tage ansvar for miljøet. Det vil også hjælpe os med at forblive relevante som tjenesteudbyder om 10, 15, 50 år fra nu. Med støtte fra hver enkelt af vores medarbejdere vil vi være i stand til at gøre denne plan til virkelighed og samtidig fortsætte vores nuværende bestræbelser på at støtte miljøet og lokalsamfundene. ”

 

Mere om dette i de kommende uger

31. august 2020