CSR-workshop med fokus på bæredygtighed i praksis

I en workshop i slutningen af juni tilbød Incept Sustainability deltagerne en ny måde at adressere bæredygtighed, der er tættere på, hvad den enkelte kan gøre, med værktøjer til at finde, hvor initiativer er mest nødvendige og værdifulde.

 

I slutningen af juni inviterede leder af CSR Sofie Hebeltoft og startvirksomheden Incept Sustainability DFDS-medarbejdere til et værksted i København om bæredygtighed i praksis for virksomheder.

”Mange mennesker er enige om, at bæredygtighed handler om at gøre vores bedste for miljøet, at bruge vores ressourcer effektivt og håndtere affald på en ansvarlig måde. Det er dog meget mere end det, og det giver meget mening at tænke på bæredygtighed inden for områderne 'social', 'økonomi' og 'miljø', og dette blev præsenteret i workshopmaterialet, ”siger Sofie.


Organisering af bæredygtighedsspørgsmål i tre områder og med 17 FN's bæredygtige udviklingsmål gør det meget lettere at identificere kritiske områder og mulige initiativer. Det er også perfekt til diskussion.

Hun tilføjer: ”Ved at hjælpe Incept med input og feedback om deres undervisning får vi også indsigt i, hvordan en opstart nærmer sig virksomhedernes sociale ansvar. De værktøjer, der leveres i denne workshop, kan pege os mod bæredygtig praksis, der er tilpasset vores strategiske retning. ”

Christina Mørup, Senior Project Manager i Strategi & Rådgivning, deltog i workshoppen. ”Det var meget interessant, da det tog os gennem det større billede af de globale udfordringer, der var foran os, samtidig med at det lykkedes os at sætte det i en kontekst, vi personligt kunne forholde os til,” siger hun.

Lina Barsøe, skibarkitekt i teknisk organisation, tilføjer: ”Det var dejligt, at det var så konstruktivt, og for at forestille sig, hvor mange små handlinger der kan tilføje væsentlig ændring, for eksempel i, hvordan skibene drives ved DFDS.”

30. juli 2019