Forbedring på trods af pandemien

Torben Carlsens CEO-brev i DFDS 'CSR-rapport for 2020:

Kraften i engagement 

2020 var et ekstraordinært år, der påvirkede os alle. Som transport- og logistikvirksomhed er vi vant til at blive udsat for globale begivenheder og dens indvirkning på vores infrastruktur. Imidlertid påvirkede koronapandemien os med en sådan intensitet og styrke, at jeg personligt ikke har oplevet noget lignende før. Da krisen ramte os hårdest og krævede, at vi lukkede vores passagerforretning og 1/3 af vores medarbejdere, støttede vi os til vores formål at bevæge os for at alle kunne vokse. Vores engagement holdt os fokuseret på at gøre vores yderste for kunder og medarbejdere. Parallelt med dette introducerede vi vores klimahandlingsplan, hvor vi forpligtede os til at blive en klimaneutral virksomhed inden 2050.

 

Bliver klimaneutral inden 2050  

Vores klimahandlingsplan sikrer, at vi prioriterer vores miljømæssige fodaftryk. I en branche med et stort CO2-fodaftryk er vi forpligtet til at finde løsninger, der i sidste ende vil ændre, hvordan vores branche fungerer. Planen forpligter sig til klimaneutralitet inden 2050 ved gradvist at reducere vores fodaftryk. Vi reducerer CO²-udledningen med 45% inden 2030.

 

Innovation til grønne brændstoffer

96% af vores CO²-emissioner kommer fra vores skibe, hvilket gør det til et naturligt omdrejningspunkt i vores grønne overgang. Udfordringen er dog todelt: Fartøjer er designet og bygget til dagens brændstofpåfyldning, og der findes i øjeblikket ikke grønne brændstofalternativer til skibe. For at tackle den første udfordring fokuserer vi på flere projekter, der sigter mod at reducere CO²-emissioner fra vores eksisterende flåde i løbet af de næste ti år samt reducere CO²-emissioner fra vores lastbiler, rejser, biler og bygninger. For at finde alternativer til grønt brændstof tilsluttede vi os to bæredygtige brændstofpartnerskaber i 2020. Et projekt sigter mod at udvikle et produktionsanlæg for brint og e-brændstof i København. Den anden sigter mod at bygge en 100% brintdrevet færge, der kører på elektricitet fra et brintbrændselscellesystem, der kun udsender vand. Flere partnerskaber som disse vil fremskynde innovation og hjælpe os med at overgå og opretholde vores virksomhed og industri i de kommende år.

 

Bevæger sig for medarbejderne at vokse

Det er rodfæstet i vores DNA for at passe vores folk. Da vi opererer på logistiksteder, på terminaler og til søs, er vores folks sikkerhed et særligt fokus for mig. Med udbruddet af pandemien forblev vores folks sikkerhed en topprioritet. Vores mentale sundhed blev et problem med kontoransatte, der arbejdede hjemmefra. For vores mange kolleger uden for kontoret blev hyppig test og oprettelse af sikre arbejdsskiftrutiner hurtigt implementeret.

 

Mangfoldighed og inklusion

Vi skal udvikle forskellige og inkluderende hold i en branche med en lang tradition for at være forskellig på nationaliteter, men mindre på køn. I dag inkluderer vores organisation 23% kvinder, og det er vores ambition at øge antallet til 30% inden 2023. I 2020 lovede seniorledelse i DFDS at gøre DFDS endnu mere forskelligartet og inkluderende. Vi gjorde mangfoldighed og inkludering til et topprioritetsparameter i forfremmelser, rekrutteringer og projekter.

På trods af et udfordrende 2020 er jeg stolt af de fremskridt, vi har gjort inden for bæredygtighed. Vores forpligtelse til at bevæge sig for alle skal vokse er dybt indlejret i vores kultur og gavner både kunder og mennesker. Det hjælper med at gøre os til en værdifuld partner i samfundet.

Til sidst vil jeg gerne takke vores kolleger for deres ekstraordinære engagement i vores virksomhed i udfordrende tider. En særlig tak til kunder og vores eksterne partnere, uden hvem vi ikke ville lykkes. Endelig en tak til aktionærerne og vores bestyrelse for deres fortsatte støtte.

 

Torben Carlsen

President og CEO for DFDS Group

 

Gå til 2020 CSR-rapport 

Endnu et stærkt kvartal for fragt

Med Q4 og helårsrapporten markerer vi afslutningen på et meget specielt og vanskeligt år.
Men selvom vi havde en hård tid i 2020 med koronakrisen og Brexit, var der trøst i nogle områder, som hjalp os med at forblive stærke og modstandsdygtige.

Læs mere om vores 4. kvartal og helårsresultater her

Se resultaterne med yderligere kommentarer til de enkelte BU'er her:

Færge

Samlet fragt
Samlede Q4-godsmængder steg 13,3% sammenlignet med 2019 og steg med 14,7% justeret for en strukturel ruteændring i Østersøen.

Samlet passager
Samlede Q4 passagervolumen faldt 81,2% sammenlignet med 2019 på grund af de stramme rejsebegrænsninger, der var på plads i hele kvartalet.

BU Nordsøen
Fragtvolumen i 4. kvartal steg 15,9% sammenlignet med 2019. Den britiske aktieopbygning forud for Brexit øgede mængderne på de ruter, der anløb Storbritannien, især mellem Holland og Storbritannien.

Østersøen
Q4-godsmængder steg 10,4% sammenlignet med 2019 justeret for en ruteændring. Volumenforøgelsen skyldtes primært en kapacitetsforøgelse mellem Estland og Sverige.

Kanal
Fragtvolumen i 4. kvartal var 17,3% over 2019, da markedet blev styrket af den britiske lagerbygning forud for Brexit.
Q4 passagervolumen faldt 81.1%, da stramme rejsebegrænsninger blev opretholdt i hele kvartalet.

Middelhavet
Fragtvolumen i 4. kvartal steg 4,0% drevet af en generel stigning i handelen mellem Tyrkiet og Europa samt et forbedret aktivitetsniveau blandt kunder i regionen omkring Mersin-havnen i det sydlige Tyrkiet.

Passager
Rejsebegrænsningerne var stramme i hele kvartalet, hvilket førte til et fald i passagervolumener på 93,5%. Begge færger mellem Holland og Storbritannien forblev i kvartalet for at understøtte godsmængder. En af to færger blev anbragt på ruten mellem Norge og Danmark, da godsmængderne er lavere på denne rute.

Logistik
Samlede Q4 logistikmængder steg 2.2% sammenlignet med 2019.

Nordic
Q4-transporterede enheder steg 15.0%, hovedsageligt som følge af tilføjelsen af volumener fra overtagelsen af et finsk selskab i 4. kvartal 2019. Der var en stigning i volumener fra den britiske aktieopbygning i december, men dette blev opvejet af lavere aktivitet i andre områder gennem kvartalet.

Kontinent
4. kvartal transporterede enheder steg 4.8% drevet primært af lagerbygningsvolumener fra Holland og Tyskland til Storbritannien samt forbedret ydeevne for specialfragtoperationer. I Belgien var mængderne lavere end sidste år på grund af et fald i mængder fra sektorer eksponeret for Covid-19, herunder catering inden for bil- og flyselskaber.

Storbritannien og Irland
Q4-transporterede enheder faldt 7,2% drevet af lavere volumener i dele af kølekæde-aktiviteterne, herunder en reduktion i lagervolumener og lavere mængder fisk og skaldyr til cateringbranchen. Skotske akvakulturmængder var over 2019.

 

Rosslare - Dunkerque færgerute lanceret

 

Åben for forretning: Da Optima Seaways forlod Rosslare Europort til Dunkerque lørdag 2. januar, lancerede det officielt DFDS 'nye godstransportrute mellem Irland og Frankrig. Ruten gør det muligt for eksportører og speditører at holde deres transport inden for EU og undgå de toldformaliteter, der gælder for transport, der passerer via den britiske landbro. 

Kl. 14:00 på 2. januar forlod fragtfæren Optima Seaways den irske havn Rosslare til Dunkerque med mere end 120 lastbiler og uledsagede trailere og chauffører om bord. Dette markerede den officielle lancering af DFDS 'nye rute mellem Rosslare i Irland og Dunkerque i Frankrig. Som afbildet ovenfor, Optimen Seaways ankom med held til Dunkerque kl. 15:00 søndag den 3. januar. 

Ruten giver eksportører og transportvirksomheder direkte og papirløs lastbilstransport mellem Irland og andre EU-lande, reducerede omkostninger og mindre ventetid og mulighed forannullere de toldprocedurer, der nu gælder for transport via den britiske landbro. 

Ruten serviceres af tre effektive fragtfærger, der kan rumme op til 120 lastbiler og trailere. Chauffører bliver komfortabelt indkvarteret i deres egne COVID-19-sikre hytter under overfarten. De to chartrede skibe Visby og Kerry og DFDS 'egen Optima Seaways sejler efter en fast tidsplan med seks ugentlige afgange fra hver havn. Sejltiden vil være lige under 24 timer. 

"Ud over at tilbyde et vigtigt alternativ til den britiske landbro for den irske industri, repræsenterer Dunkerque en vigtig strategisk placering med let adgang til Paris-regionen og tæt på den fransk-belgiske grænse og videre adgang til Holland og Tyskland," siger Aidan Coffey, rutedirektør. 

”Vi er meget tilfredse med den store interesse, vi oplever fra kunder på begge sider af ruten. Dette betyder, at afgangene allerede er fuldt bookede. Jeg vil også udtrykke en stor tak til Rosslare Europort og Dunkerque Havn for deres store samarbejde og støtte, der har hjulpet os med at blive klar til drift på meget kort tid. ” 

Yderligere information 

Aidan Coffey, rute Direktør, e-mail:  aicof@dfds.com, direkte linje: + 353  86 068 6495 

Gert Jakobsen, kommunikation, e-mail: Gert.Jakobsen@dfds.com,  +45 24 40 00 43 

 

Partnerskab udvikler autonome køretøjer

Europa-Kommissionen har skitseret det voksende behov for automatiserede køresystemer til tunge erhvervskøretøjer, og der er allerede en række initiativer, der fremmer dette. 

Den ene er AWARD-projektet, som DFDS deltager aktivt i. Det var det for nylig tildelt næsten 20 mio. € finansiering fra Europa-Kommissionen. 

”AWARD-projektet er et spændende partnerskab mellem 29 førende leverandører inden for industrien, der har til formål at udvikle og demonstrere systemer til førerløse tunge køretøjer i havne, lufthavne og transportcentre,” siger Mads Bentzen Billesø, Senior Project Manager i Innovation & Partnerships.

”Det vil bidrage til udviklingen af automatiseret godstransportløsninger i Europa og rundt om i verden. DFDS fører demonstrationsdelen og er stærkt involveret i udvikling af flådestyring og kontroltjenester sammen med Applied Autonomy, en løsning og serviceudbyder til bæredygtig autonom transport, ”siger Mads 

Producenter af tunge køretøjer KAMAG, Kion/ Linde, Terberg og TLD Group vil i løbet af de næste år udvikle autonome køretøjer sammen med førende udbydere af sensor- og autonom kørselsteknologi. Køretøjer har en meget avanceret sensor- og systemopsætning, hvilket gør det muligt for dem at køre under alle vejrforhold. De vil blive demonstreret i ægte logistikoperationer med slutbrugere Avinor, DB Schenker, Rotax og DFDS. 

Fordelene og det at være en del af den autonome fremtid
De automatiserede køresystemer kan forbedre sikkerheden og effektiviteten i godstransport. Optimering af brændstofforbrug og bedre køretøjsudnyttelse er blot nogle af de fordele, der kan forventes, når der anvendes højautomatiske systemer i logistikoperationer, der går fra hub til hub i blandet trafik og i lukkede områder. 

Matt Ellis, Innovation Lead Autonomous, siger: ”Ved at forstå, hvad den autonome fremtid kan medføre og være del af dens udvikling Vi kan hjælpe med at forme det og finde ud af, hvordan vi bruger de bedste dele af det til vores operationer og den indvirkning, det kan have på vores folk. Projektet vil blive rullet ud fra 2021 i 3 år, og vi er ivrige efter at begynde test, når den er klar. Vi holder naturligvis jer opdateret om dette på broen. ” 

”Dette er endnu et tilfredsstillende resultat af vores engagement i partnerskaber. Teknologisk udvikling er et must for DFDS at få succes også i fremtiden, og vi demonstrerer i øjeblikket, hvordan virksomheder med forskellige ekspertiseområder sammen kan opnå teknologiske fremskridt, som vi ikke ville være i stand til at opnå som individuelle virksomheder, ”siger Torben Carlsen, DIREKTØR. 

EasyMile, en leverandør af software og komplette løsninger til førerløs mobilitet og godstransport, koordinerer projektet.

NB: Projektnavnet AWARD er en forkortelse for All Weather Autonomous Real logistikoperationer og demonstrationer. 

DFDS sikrer vigtig transport til Storbritannien

Syv søstre i Newhaven.

Det har den britiske regering gjort aftalte kontrakter værdi engelske pund 77,6 millioner i alt med fire færgeselskaber til sikrefærge kapacitet til transport af vitale varer som medicin og mad i løbet af den første få måneder efter afslutningen af Brexit-overgangsperioden.  

”Overgangsperioden er planlagt til at slutte den 31. december 2020, og medmindre EU og Storbritannien er enige om en handelsaftale inden dette, vil der være toldprocedurer for al transport på tværs af grænser. Regeringens finansiering er at sikre, at mulige flaskehalse forårsaget af dette ikke bringer leveringen af disse vitale varer i fare, ”siger Kell Robdrup, SVP og chef for BU Nordsø Syd. 

For DFDS betyder det, at vi modtager finansiering til sikree tilstrækkelig kapacitet til those vitale varer på Dieppe - Newhaven og Felixstowe - Rotterdam ruter. 

De finansierede ruter er dem, der er tættest på Dover - Frankrigs ruter, hvor regeringen ser den største risiko for forstyrrelse til Trafik. De forventer også, at nogle af førerenledsaget transport skifter til uledsaget transport, hvilket betyder, at ingen chauffør ledsager trailerne, som er en specialitet fra vores Felixstowe - Rotterdam rute. 

"Vi kan alle vær virkelig stolt af det rolle DFDS spiller i at hjælpe regeringen med -en garanti af det levering af disse vitale varerDet gavner folk i hele Storbritannien.

Paletterede mursten fra DK til UK

16. marts var en særlig dag for Immingham, da Shipping Logistics Division for første gang charterede et bulkskib fra sidehavnen fyldt med palleterede mursten fra Thyboron (Danmark) til Immingham (UK). Efter flere uger med forhandlinger med kunden, UK Brick og leverandøren, NRSB, var det givende at være vidne til den første og sidste palle, der blev afladet fra skibet, til tiden og i sin helhed.

Mike Hughes, kommerciel leder, siger: ”Succesen med denne første service vil nu føre til mere regelmæssige strømme. Vi forventer at have en pr. Måned og cirka 20.000 ton produkt om året. Fra vores dedikerede murstenlagersted i Immingham, distribuerer UK Brick produktet til alle områder i Storbritannien. Stenlagringsfaciliteten tilføjede kunden en betydelig værdi under den pludselige COVID-19-låsning, som gjorde det muligt for kunden at kræve en anden service den 27. april, selvom meget af det britiske byggemarked ikke var operationelt. ”

Den gradvise lempelse af nedlukningen har gjort det muligt for byggemarkedet at starte operationerne igen, hvilket allerede har set alt lager fra det første leverede skib, og betydelige lagerniveauer fra den anden service også leveret. Dette har sikret, at den tredje service, der planlægges ankommet den 29. juni, fortsætter som planlagt.

Mike siger: ”Kunden er absolut tilfreds med den service, der leveres af DFDS, og det komplette tilbud fra dør til dør, som inkluderer skibets befragtning. Dette er en virkelig stor og vigtig sejr, endnu mere i disse underlige tider. En stor tak takker alle dem, der er involveret i at udvikle og levere denne nye service, og vi ser frem til at fortsætte med denne nye forretning resten af 2020 og videre. ”

En anden dag på arbejdet

Vi modtog denne video fra Esbjerg Terminal, og selvom den ikke drives af DFDS, giver den en meget interessant udsigt til arbejdet med en tugmaster-driver. Se videoen, og se handlingen fra chaufførens synspunkt.

En stor tak til personalet i Esbjerg Terminal for at have deltaget i videoen, og til Michael Stig og Jesper Hartvig Nielsen for at have leveret optagelser og information.

Frankrig: Nye måder at håndtere told på vil reducere omkostningerne

To Middelhavsruter har ændret deres toldangivelsesprocesser for import til Frankrig og EU. Dette har ført til mere effektive operationer og omkostningsbesparelser.

Al last for at komme ind i EU-havne har brug for en såkaldt "ENS-godkendelse" (Entry Summary Summary Declaration), som er en sikkerhedsvurdering. På ruterne Yalova-Séte og Tunis – Marseille arbejdede de tidligere med eksterne leverandører til administration af ENS-godkendelser, da dette kræver specialviden, som DFDS på det tidspunkt ikke havde.

Da en leverandør annoncerede, at de snart skulle gå ud af drift, måtte DFDS finde en alternativ løsning på kort varsel. Heldigvis har vi på grund af Brexit-forberedelserne og vores nye tyrkiske organisationsintegration opbygget mere intern viden om at gøre ENS-godkendelser direkte. Derfor blev et projektteam bestående af IT, den lokale forretning såvel som gruppetold (indirekte skat) samlet for at finde en løsning på dette.

Samarbejde afgørende for ny løsning
Holdet søgte efter et firma, der kunne foretage ENS-godkendelser direkte og digitalt baseret på en direkte forbindelse fra DFDS-systemer. De valgte til sidst firmaet MGI i Marseille, der tilbyder told- og ICS-deklarationstjenester rundt om i Europa gennem deres partners netværk. (ICS - Import Control System - er det elektroniske sikkerhedserklæringssystem til import til EU.)

”Vi havde allerede indirekte erfaring med dem i både Marseille og Séte, og da deres tilbud også var konkurrencedygtige, var de det indlysende valg,” siger Stephanie Thomas, chef for told og afgifter og medlem af DFDS-gruppens beskatningsteam.

Parallelt med dette afsluttede det tyrkiske IT-udviklingscenter arbejdet med et ICS-modul, der kan samle og indsende alle toldrelaterede oplysninger fra DFDS til tredjepart. Holdet er også gældt til den centrale rolle, som told- og overholdelsesteamet i vores Finance Service Center i Poznan såvel som vores tyrkiske IT-udviklingscenter. Deres hurtige reaktion har været afgørende for projektet. På grund af alt dette samarbejde blev den endelige proces og dataflytning født, der forbinder til French Customs via MGI.

Vellykket go-live
”Begge ruter er siden med succes gået i live med den nye løsning, og udskæring af” mellemmænd ”-leverandører forventes at spare ca. € 100.000 pr. År, når ruterne vender tilbage til fuld kapacitet efter den aktuelle krise. Desuden baner denne løsning også vejen for det næste trin: at sælge toldmæglervirksomhed til vores kunder i Frankrig, ”siger Jimmy Marolle, agenturdirektør Frankrig.

”Told er ofte hverken spændende eller let. I dette tilfælde er det imidlertid et motiverende eksempel på vores organisations evner til at samarbejde og udvikle effektive, omkostningsbesparende produkter og strømme, ”siger Attila Gulyas, projektleder, DIO Freight Ferry.

”IT-teamet vil fortsat undersøge måder til yderligere automatisering og forbedring af processen og dataflowen. Desuden vil vi undersøge, hvad der kan genbruges fra denne løsning i vores Brexit-præparater, ”tilføjer han.

 

Vigtige toldbetingelser
Toldverdenen er fuld af forkortelser og hermed - vi er glade for at lære dig to af dem at give mening om denne artikel:

ENS er et akronym for indgangsoversigtserklæring. ENS er forpligtet af EU-toldmyndighederne til at foretage en sikkerhedsvurdering af al last, der kommer ind i EU-havne.
ICS (Import Control System) er det elektroniske sikkerhedserklæringssystem til import af varer til EU's toldområde.

Udfordrende situation i Göteborgsterminalen

Ro-Ro-terminalen i Göteborg vil blive ramt af tab af forretning under Covid-19-krisen. Da fagforeningen, i modsætning til andre ansatte i Sverige, nægter at tage orlov baseret på den svenske korttidsarbejdstilladelse, har ledelsen intet alternativ til at starte forhandlinger om reduktion af personale for at bringe terminalen gennem Covid-19-krisen.

Gøteborgs Ro-Ro-terminal i Sverige vil også blive ramt af en Covid-19 reduktion i mængder. Imidlertid står terminalens ledelsesteam over for en udfordrende situation, da forhandlingerne om kortvarig arbejdstilladelse mislykkedes.

”Både Sverige, terminalen og vores mange kunder er i en ekstremt vanskelig situation. For at afbøde konsekvenserne for os og vores kunder og for at bringe terminalen sikkert gennem krisen har vi haft en dialog med vores fagforening Transportarbetarförbundet for midlertidigt at tilpasse personale i terminalen til den lavere arbejdsbyrde og samtidig opretholde fleksibilitet i personalet, vi har brug for at betjene skibe, der er afhængige af vejr og vind, ”siger Björn Wånge, administrerende direktør for Göteborg Ro-Ro.

Betalt korttidsorlov i henhold til den svenske korttidsarbejdstilladelse er positivt modtaget af medarbejdere i mange svenske virksomheder og ses som en mulighed for i fællesskab at hjælpe virksomheder og arbejdspladser gennem krisen uden permanent skade på virksomheden og beskæftigelsen. Medarbejdere får mere end 90% af deres løn under orlov.

”På trods af lange forhandlinger lykkedes det os ikke at nå til en aftale om midlertidig orlov for vores arbejdstagere. Derfor ser vi ingen anden mulighed end at indlede forhandlinger om afslutning på grund af mangel på arbejde. Det er en meget trist situation, som jeg beklager meget, men vi står simpelthen uden alternativer, ”siger Björn.

Ark Dania i kontakt med kajen

Ekstreme vindforhold forårsagede kontakt og skader over vandlinjen, da Ark Dania ankom Esbjerg. Foto af Peter Therkildsen.

 

På trods af slæbebådstøtte kom Ark Dania desværre lidt for tæt på kajen ved ankomsten til Esbjerg i dag under ekstreme vindforhold. Som det fremgår af billedet, forårsagede kontakten nogle skader på skroget over vandlinjen.

Skaden er nu blevet vurderet af værftet og klassificeringssamfundet, og planen er at reparere skibet, mens det er i havn.

”Vi forventer, at hun vil være i stand til at rejse fredag den 14. februar. Heldigvis har Fleet Management været i stand til at chartre godsfærgen Misida for at erstatte Ark Dania indtil fredag. Misida forlader Vlaardingen i dag og skal i Immingham for Ark Dania & #8217; s planlagte afgang i morgen. Det betyder, at vi kun mister dagens sejlads fra Esbjerg til Immingham, ”siger Kell Robdrup, SVP, BU North Sea South, som allerede har informeret kunderne om forsinkelsen, hvilket vil medføre, at kunderne planlægger at forlade Esbjerg i dag.


Ark Dania beskadigede over vandlinjen, da han ramte kajen i Esbjerg.

Kolleger fejrer milepæl med DSV Estland

Fra venstre: Jaan Lepp, CEO, DSV Estland; Peeter Ojasaar, RD DFDS; Jaak Roosa, chef for skandinaviske operationer, DSV; Liivo Blei, driftsleder, DSV; Tarmo Bachmann, GM fragtsalg, DFDS.

Selvom jul og nytår var ved at lukke ned, havde vores kolleger, der arbejder Paldiski - Kapellskär-ruten, også andre ting at fejre.

Den største klient på ruten, DSV Estland, havde nået en imponerende 100.000 lm på ruten i 2019, og det krævede en fejring.

Peeter Ojasaar, rutedirektør, siger: ”For at fejre denne fantastiske milepæl besluttede vi at bestille skræddersyet kage og tage den til vores kundes hovedkontor i Tallinn for at vise vores taknemmelighed og påskønnelse af et godt og frugtbart samarbejde.”

Jaan Lepp, administrerende direktør for DSV Estland, der trækker sig ud af denne stilling efter 30 år i branchen, sagde tak for meget godt og gensidigt fordelagtigt samarbejde gennem årene og udtrykte håb om, at dette vil fortsætte i mange år fremover.

Juletilbehør til godskørere

Godskørere til kanalsejladser nød gratis jule måltider om bord

 

Mens mange af os forberedte og nød juleaften sammen med vores familier, var godschauffører stadig på veje og skibe, og sørgede for, at varer ankom og handelsstrømme.

Som en lille godbid til chauffører, der krydsede kanalen på vores Dover til Calais og Dunkirk ruter, var de i stand til at nyde et gratis julemåltid ombord ved sejlads fra 21. til 24. december.

Traditionel julet kalkun, serveret med svin i tæpper, stegt pastinaknødder i honning, batoner af gulerødder, Brussel spirer og sprøde stege kartofler i en smagsfuld jus.

Der blev fulgt et udvalg af festlige dessertbegivenheder, herunder hakket tærter og hjemmelavede klassiske desserter, alle serveret i det eksklusive ombord-driver-område, Road Kings.

Dave Lewis, Food & Beverage manager, siger: ”Lastbilchauffører står over for lange og variable arbejdstider, lange afstande og stramme tidsplaner. Vi anerkender året rundt, hvor vigtig god mad og hvile er, og det er især dejligt, at vi er i stand til at tilbyde alle vores godskunder en gratis julemiddag for dem at nyde den festlige ånd om bord på vores skibe. & #8221;

 

Kilde: Chartered Institute of Logistics and Transport

DFDS og Karlshamns havn forpligter sig til fremtiden

Per-Henrik Persson, rutedirektør for Klaipėda - Karlshamn: & #8220; Kontrakt underskrevet mellem DFDS og Karlshamns havn formaliserer partnerskab for de næste 10 år. & #8221;

 

I december blev der underskrevet en vigtig aftale mellem DFDS og Karlshamns havn for udvikling af vores fremtidige forretning sammen.

Underskrifterne formaliserer et partnerskab for de næste 10 år i Karlshamn, der inkluderer gensidigt engagement i at muliggøre en fortsat udvikling og vækst af DFDS-færgefart i havnen. Havnen i Karlshamn vil nu lancere investeringer for at imødekomme større skibe og volumenvækst.

”Vi er selvfølgelig meget tilfredse med at have denne kontrakt. Vi ser dette som en bekræftelse af et godt partnerskab, og at Port of Karlshamn ses som en strategisk logistikknudepunkt for DFDS A / S og udviklingen af dets netværk i Østersøen, ”siger Mats Olsson, administrerende direktør i Port of Karlshamn.

”Nu lancerer vi investeringer på i alt 150 mio. SEK - ca. 14 mio. EUR - hvilket er den største i mange år. Udvidelsesprogrammet inkluderer for eksempel en tredje ro-ro-kaj, udvidelse af en anden, udgravning, udvidelse af parkeringsarealer og køområder for ledsagede og uledsagede køretøjer. Vi vil have en vis samfinansiering fra EU, som signaliserer, at Karlshamns Havn og DFDS-ruten Karlshamn - Klaipėda betragtes som et vigtigt led i samhandelen mellem Sverige og nabolandene i det østlige Østersø. ”

Per-Henrik Persson, rutedirektør for Klaipėda - Karlshamn, siger: ”Det omfattende nybygningsprogram på DFDS inkluderer to ro-pax-skibe beregnet til Østersøruterne, en samlet investering på ca. 1,75 mia. Med en længde på 230 meter, en godskapacitet på 4.500 banemeter og kapacitet til at transportere 600 passagerer vil disse skibe være en meget velkommen tilføjelse i Østersøen.

”Havn i Karlshamns indsats og investering er meget positive. Det vil sikre vores mulighed for en fortsat udvikling af en rute, der er af strategisk betydning for handel og DFDS. Vi har et meget godt samarbejde med havnen, og vi ser frem til at udvikle vores gensidige forretning i lang tid fremover. ”

 

Kilde: Shippax.com

Immingham byder Tableau velkommen

Tableau-træning i Immingham
At have ajourført og letlæselig information er et must i den travle forsendelsesverden, vi alle arbejder i, så teamet i Immingham besluttede, at det var tid til at hoppe ombord med den nyeste teknologi og dykke ned i den vidunderlige verden af Tableau (DFDS-dataene visualiseringsværktøj).

Claire Grange, Finance Business Partner, siger: ”DFDS Seaways PLC hilste for nylig Marta Grytka og Iga Kotra fra Business Intelligence-teamet til at præsentere Tableau-systemet og vise, hvor let det kan være at integrere dens funktioner i vores daglige arbejdsliv. I løbet af to dage præsenterede Marta og Iga Tableau-systemet til de kommercielle teams og gav træning i, hvordan man opretter vores egne dashboards, der kan bruges til at dele information med alle vores interne og eksterne kunder, så vi kan levere data på en hurtig, nem og præsentabelt format. ”

Administrerende direktør Andrew Byrne siger: ”Vi driver en meget kompleks virksomhed med mange modstridende prioriteter, så det er kritisk for vores succes at have nøjagtige, pålidelige og letlæselige oplysninger. Tableau vil hjælpe os med at overføre de store mængder data, vi har, til information, som vi kan bruge internt og eksternt til at træffe bedre forretningsbeslutninger, som vil hjælpe os med at nå vores WIN23-mål. En stor tak til Marta og Iga for at hjælpe os med at komme i gang med Tableau ”.

Kan et skib faktisk sluge dette?

Mennesker, der ikke arbejder i DFDS, ville sandsynligvis ikke tro, at denne enorme brodel faktisk kunne indlæses på et skib og sejlede over vandet fra Vlaardingen til Immingham.

44 meter lang, 2,9 meter bred og vejer 68 bruttoton (inklusive lastbiler, der transporterer lasten), var disse dele i en vægtklasse i en helt anden afdeling end den sædvanlige last.

Vores kolleger ved imidlertid, at det kan, og tog entusiastisk udfordringen op. Efter flere ugers forberedelse blev seks specielle transportbelastninger sendt af Gardenia Seaways på ruten Rotterdam-Immingham på én masse. Brodelene bruges til konstruktion af en bro til kryds 7 på M4 af Huntercombe.

På grund af dimensioner uden for mål kunne lastbiler kun køre og komme ind i Vlaardingen Terminal om aftenen under eskort.

”Med stor last som denne skaber manøvrering i løbet af dagen en masse praktiske udfordringer i trafikken. At gøre det om aftenen betyder, at færre biler på vejen påvirkes af transporten, hvilket sikrer en sikrere og lettere eskorte til at lede dens bevægelse. Der er også mindre trafik på vores terminal på det tidspunkt. ”Siger Ger van der Vliet, Shipping Logistics Manager.

”Tak til alt personale på terminalerne i Rotterdam og Immingham, agenturer og besætningen ombord på Gardenia Seaways for det professionelle teamstøtte og samarbejde. Job godt udført ”.

Ferries salgskonference: Samarbejde, samarbejde, samarbejde

DFDS Win23-strategi opstiller ambitiøse mål om en årlig driftsgevinst på mindst 5,5 mia. I 2023. Denne ambition hviler meget på skuldrene fra vores salgsstyrke, og med dette i tankerne havde Peder Gellert inviteret 70 salgskolleger fra 13 placering til Ferry Sales Conference 2019, der fandt sted over to dage i Gent i slutningen af oktober.

Hvordan salg skal gøre deres del af jobbet var det centrale spørgsmål på konferencen, og efter to intense dage med netværk, læring og diskussion var det enkle svar: 'samarbejde'. Eller mere detaljeret, inspireres af bedste praksis og kolleger, forbedrer salget gennem samarbejde - som Kasper Damgaard, VP for BU Metal & Forest og Client Engagement udtrykte det.

Vægten på samarbejde formede alle konferenceaktiviteter, herunder et "Future of Selling-workshop", som & #8211; med ekstern assistance & #8211; behandlet ændringer i kundeadfærd og brancher.

Selv underholdningen fungerede som antændelse til bedre samarbejde. Den danske tv-stjerne Jan Hellesøe udfordrer deltagerne med en lektion om, hvor opmærksomme vi skal være, når vi kommunikerer med vores kunder og hinanden.

Samarbejde var også selve grunden til at invitere vores kunde Outokumpu til konferencen. Outokumpu er en global fabrikant af rustfrit stål, hvis senior manager for europæisk transport talte om bæredygtighed og digitalisering og paradigmerne, der former industriens fremtid på alle niveauer - en præsentation, der scorede højest blandt deltagerne. Outokumpu understregede også vigtigheden af den generelle sikkerhed i transporten og konkluderede heldigvis, at DFDS betragtes som en pålidelig partner, der kan tilpasse sig kontinuerligt svingende økonomiske indikatorer.

”Tættere partnerskaber med kunder vil være et mål for salgsstyrken i fremtiden i vores mål om at være endnu mere proaktive og innovative i samarbejdet med kunderne.”

”Det var en frugtbar konference, der gav os en klar idé om det job, vi har foran os for at opfylde vores Win23-mål, og hvordan vi kan gøre det. Jeg var imponeret over det engagement, jeg følte blandt alle, og takker arrangørerne fra hovedkvarteret og Sam de Wildes lokalteam for en meget velorganiseret konference, ”siger Peder Gellert.


På Ferrys salgskonference i Gent i 2017 præsenterede Jelle Van Koevorden Smart Gate-terminalen i Gent.

Jelle van Koevorden bliver administrerende direktør for færgen i Belgien

Jelle van Koevorden bliver Ferry Division's nye administrerende direktør for Belgien fra 1. januar.

Som MD vil han være ansvarlig for agenturet, der betjener Gent - Göteborg, Zeebrugge - Gøteborg og Zeebrugge - Immingham - Norge godsruter samt Gent terminalen. Hans ansvar vil også omfatte vores multimodale aktiviteter i Belgien med jernbaneforbindelser til Trieste, Barcelona, Lyon og Le Boulou, samt containerbådtjeneste i Gent - Antwerpen og Gent – Rotterdam.

Terminalen i Gent vil fortsat blive styret af Raf de Wit, terminaldirektør, som vil rapportere til Jelle.

Jelle rapporterer til Morgan Olausson, VP og chef for BU North Sea North.

”Jeg er meget glad for, at Jelle har accepteret denne udfordring. Han er ekstremt godt forberedt på jobbet, da han var forretningsudviklingschef fra 2016 og senere General Manager Commercial i Gent. Disse job har givet ham værdifuld erfaring med vores kunder og markeder. Jeg tror, vi er ekstremt heldige, at vi har været i stand til at udfylde en nøgleposition på så kort varsel med en intern kandidat, der også deltager i vores talentudviklingsprogram, Horizon,

Jelle van Koevorden (31) blev født i Tiel, Holland og studerede i Antwerpen og Besançon. Han uddannede sig i Logistikledelse og afsluttede kurser på kandidatniveau i Logistik & Transport (Maritime Law & Supply Chain Management). Efter praktikophold i skibsfartsindustrien og internationale logistikvirksomheder blev han ansat i DFDS som forretningsudviklingschef i 2016. Han bor sammen med sin kone og barn i Bazel, Belgien

Morgan Olausson siger: ”Vær venlig med at lykønske Jelle med hans nye rolle og ansvar. Jelle og Raf vil være et stærkt team, der kan sikre den fortsatte vækst af vores forretning i Belgien. Jeg stoler på, at du alle sammen kommer med mig til at byde Jelle velkommen til ledelsesteamet, og at I alle vil støtte ham i hans nye rolle. ”

Jelle erstatter Sam de Wilde, som forlader DFDS i slutningen af året til et nyt ledelsesjob i Antwerpen, hvor han bor.

Video, der viser RDF-eksportproces

Andusia Recovered Brændstoffer har produceret en video, der forklarer eksportprocessen for affald afledt brændstof (RDF).

Hver uge, i en 36-ugers periode fra midten af slutningen af september til maj det næste år, håndterer DFDS Immingham omkring 1000 tons affaldsafledt brændstof (balfet affald) til kunden, Andusia. Balerne består af forarbejdet husholdningsaffald, der forbrændes på et EfW (Energy from Waste) -anlæg. Den overskydende varme bruges til at generere elektricitet og fjernvarme til Oslo i Norge.

”Tilbage i juni besøgte Andusia Immingham med at filme vores færger til en video, der viser hele forsyningskæden fra affaldsindsamling i Leeds i Storbritannien til levering på EfW-anlægget i Norge. Videoen giver en god introduktion til eksportprocessen ”siger Mike Hughes, forretningsudviklingschef.

Ny intermodal forbindelse fra Istanbul til Köln

Vores terminal i Trieste vil sikre, at vores kunders varer får en jævn overgang mellem tog og færge

Vores samarbejde med transportfirmaet Ekol viser sig at være meget godt for vores kundeservice. Som et resultat af vores aftale med Ekol om transport af trailere i Middelhavet kan DFDS nu skabe en direkte forbindelse mellem Istanbul-regionen i Tyrkiet og Köln i Tyskland. Ekol vil fortsætte med at bruge denne forbindelse og dermed give volumener for at gøre opstartfasen glat.

Giancarlo De Marco Telese, Intermodal Operations Manager, siger: ”Dette blev muligt, da forbindelsen mellem Trieste og Köln skiftede fra 'Ekol kun' til 'åben' for alle kunder hos DFDS og Kombiverkehr (jernbanepartneren i projektet). Med dette kan kunder hurtigt nå det nordlige Tyskland. Det er lettere for vores kunder at planlægge transport, da de kun kommunikerer med DFDS, og det reducerer ledtiden sammenlignet med alternative løsninger. Toget kører otte rundrejser om ugen med en ugentlig kapacitet på 512 enheder, og det tager kun 20 timer at køre mellem Köln og DFDS Trieste terminal i Italien. ”

Sammen med München og Ludwigshafen er Köln den tredje direkte forbindelse med Tyskland, hvilket beviser, at intermodal transport er et livligt marked, da flere og flere kunder indser merværdien ved at flytte enslige enheder med jernbane.

DFDS tester transport af RDF-baller via jernbane

DFDS ser altid på innovative måder at flytte gods på, men hvad nu hvis vi kunne reducere vores kulstofaftryk på samme tid?

”Dette er hvad vi forsøger at opnå med RDF-baller, der er placeret på steder, der normalt er for langt væk i Storbritannien og for dyre i transport til at bringe til Immingham. Vi tester i øjeblikket muligheder for at bruge skinnehovederne, der er forbundet til Immingham Terminal til dette, ”siger Mike Hughes, forretningsudviklingschef.

”Hvis vi er i stand til at udnytte disse mængder, vil det både øge den flyttede tonnage for kunden og eksporttonnagen for DFDS, da RDF-ballerne i øjeblikket vil forlade ikke-DFDS-porte placeret nær RDF-behandlingsstederne.”

GB Railfreight leverede deres nyligt malede 'stolthed' lokomotiv og to jernbanevogne, mens Westfields Plant & Management Services (beliggende på Immingham dock) samledes rundt for at få en grab og en maskine til at prøve aflæsning / losning af RDF-baller. Denne test synes muligvis ikke så spektakulær. Dette sker dog ikke noget sted i England, så DFDS kan være i forkant med at tilbyde denne specifikke løsning og skabe en enorm gevinst for de tre involverede parter (DFDS, Geminor og GB Railfreight).

”Selvom dette kun var en test, kan vi nu finde ud af, hvordan vi går fremad. Der er gået meget tid og kræfter på bare at komme til dette trin, og der vil stadig være meget hårdt arbejde for at finde den ideelle jernbanevogn, der kan transportere det maksimale antal baller sikkert mens det er effektivt med læsning og losning, ”Siger Mike.

”For at opnå en omkostningseffektiv løsning ville vi være på udkig efter 1500 tons pr. Rejse, hvilket svarer til omkring 55 lastbiler med RDF. Dette er en virkelig spændende tid for RDF-markedet, hvor eksporttonnagen har været temmelig statisk i de sidste 12 måneder, og vi konkurrerer med andre havne for at sikre mængder. At kunne tilbyde en ny løsning som denne kunne bare være svaret på at øge kapaciteten for havn / terminal og ruter. Jeg er meget tillid til de involverede hold, og vi har alle store ambitioner om at få det til at fungere. ”


Lastningen blev udført af Westfields Plant & Management Services

Massiv generator og transformer via Kiel til Klaipėda

Genindlæsning af den mindre 133-ton generator ved hjælp af to kraner fra pram til vejtog. Dette vogntog havde en længde på 34,7 m, en bredde på 3,95 m og en samlet vægt på 206 tons

I sidste uge havde vores kolleger på ruten Kiel - Klaipėda nogle tunge løft at gøre. Tirsdag arrangerede de transporten af en 133-ton generator fra Kiel til Klaipeda om bord på Regina Seaways og dagen efter en 206-ton transformer på Victoria Seaways.

Generatoren blev leveret fra Heldesleben i Tyskland og transformeren fra Tyrkiet, begge til at blive brugt til en udvidelse af elnettet i Litauen. De blev transporteret til Kiel med pram og genindlæst på vogntog, der kørte enhederne om bord på færgerne.

På grund af begge enheds massive vægt var Port of Kiel nødvendigt at bestille en ekstern kran til understøttelse af deres egen kran med at løfte enhederne fra pram til vejtog som vist på billedet.

”Det var en fantastisk demonstration af vores evne til at sende enheder med unormale dimensioner og vægte,” siger Ramona Boradshiew, Supervisor, Cargo Sales.

”En stor tak til kaptajnerne i Regina Seaways og Victoria Seaways, Alvydas Macius og Kristijanas Kiseliovas samt alle andre involverede parter - havnekontorer, stevedores og skibe - som hjalp til med at afslutte den særlige transport med stort samarbejde og engagement .”


Aflæsning af den 206-ton transformator med det 334 ton og 59 meter lange vejtog i Klaipėda. Dette vejtog er imponerende af dets dimensioner, inklusive 4,55 meter bredde

Nordbound Göteborg - Zeebrugge færge udnytter tomme Stora Enso Container Units

Et problem blev til en gevinst, da Stora Enso Container Units bruges begge veje, åbner for nye nordgående volumen.

 

Det er altid godt at se udfordringer og problemer, der bliver til muligheder og vinder hos DFDS. På denne måde opstod der et problem med returflyvningen for de tomme Stora Enso Container Units (SECUs), der er tilpasset til at transportere papirruller fra Göteborg til Zeebrugge, og blev tidligere sendt tom til Göteborg.

Men sind og hænder var ikke inaktive. Den nye rute mellem Zeebrugge og Göteborg giver DFDS og kunderne en unik løsning til at indlæse de tomme nordgående SECU'er med alle former for palletiseret last, papir, stål og anden industriel last, to til tre fulde trailere og op til 80 tons.

"Vi tilpasser nu lageret i Göteborg, ikke kun til stålspoler, specialfragt og RDF-håndtering, men også fragtdæk fra SECU til trailere og landeveje", siger David Wallgren, driftschef for Shipping Logistics & Special Cargo i Færge division.


"Vi håber, at denne opsætning vil tiltrække nyt volumen til ruten. Vi ved, at løsningen er meget effektiv, og det hjælper forpagterne og industrikunderne at lette ubalancen i korridoren, mens vi undgår at sende tomme enheder. "

Logistik og Færge tilslutter Tata Steel i Ijmuiden for at dele og lære

Inde i Tata's autonome stålværk

Sidste år, nogle af vores DFDS Metal team kolleger besøgte Volvo Cars i Göteborg.

I år mødtes DFDS Metal teammedlemmer fra både Logistik og Færge med Tata Steel i den hollandske havn i Ijmuiden.

Tata Steel er Europas næststørste stålproducent. De fremstiller stål i Storbritannien og Holland og har produktionsanlæg i hele Europa.

Niclas Bohlin, industriens salgskompetent for Europa, siger: "Under vores en-dags-session gik vi ind i det, vi ser udfordringer i vores respektive virksomheder, og vi diskuterede spørgsmål som sikkerhed og innovation for at sikre, at vi fortsat tilbyder logistikløsningerne at vores kunder har brug for nu og i morgen. "

Autonome stållager optimerer lagerpladsen og reducerer skader på lasten
Mødet indeholdt også et besøg i Tata's nye autonome stålværk.
"Det er et rigtigt sikkert sted, da operatører ikke er tilladt i operationsområdet. Tata optimerer opbevaring via computerplanlægning og forbereder udgående fragt om natten for bedre at kunne håndtere indgående last i løbet af dagen. Lageret er forbundet til fabrikken via en autonome jernbaneforbindelse, og alle disse processer resulterer i, at mindre last bliver beskadiget og ting kører mere glat, "siger Niclas.

Betydningen af at arbejde med flere niveauer af kundeorganisationen
"At kende kunderne på flere niveauer end blot logistik betyder, at vi får en bedre forståelse af deres udfordringer og er bedre rustet til at arbejde mere effektivt og sikkert. Når vi også deler viden med vores kunders kolleger i drift, salg og it, bygger vi tillid begge veje, hvilket igen gør os bedre i stand til at udvide vores virksomheder sammen, "siger Niclas.

Første sejlads på den nye Sète - Pendik rute afsluttet

I juni annoncerede vi tilføjelsen af Sète-Pendik-ruten til vores frankrigs-tyrkiske rutenet. I går afsluttede vores fragtferie UND Ege den første sejlads på ruten og ankom til Sète med 170 enheder om bord. Som du kan se nedenfor, blev hun lykkeligt hilst velkommen af Peder Gellert Pedersen, EVP & Færdsafdelingschef, hans kone Carina Pedersen, Kemal Bozkurt, VP for Operations for BU Med, og Jimmy Marolle, Rute direktør.

Kemal siger: "Vi vil have to ugentlige sejladser mellem Sète og Pendik, med færger UND Ege og UN Karadeniz, der opererer på ruten. I alt har vi fire ugentlige sejladser mellem Tyrkiet og Frankrig "

"Denne rute giver mange muligheder og potentiale for vækst på grund af de eksisterende intermodale faciliteter. Det vil gøre det muligt for vores kunder at bruge tog til Centraleuropa og forbinde til vores DFDS-netværk i Nordeuropa, hvilket udgør en mere samlet transportløsning i hele Europa.

"Det lille Sète-team blev assisteret af tre kolleger fra kontoret i Pendik. De har alle gjort et godt stykke arbejde, der arbejder gennem et hårdt arbejde på en travl dag ", siger Kemal.

 


Tid til et hurtigt gruppebillede med UND Ege i baggrunden for at færdiggøre sin første sejlads på ruten. Fra venstre: Carina Pedersen, Kemal Bozkurt, Peder Gellert Pedersen og Jimmy Marolle


UND Ege losede 170 enheder og lastede 110 i Sète

 


Kemal Bozkurt, kaptajn Ismail Besikci og Peder Gellert Pedersen