Solrige udsigter i Middelhavet

Positive tegn efter et hårdt år for DFDS i Tyrkiet.

DFDS 'forretning i Middelhavet voksede to procent i samme periode sidste år.

Denne lille vækst er et positivt tegn i betragtning af den globale indvirkning af Covid-19 i 2020. DFDS forventer at fortsætte dette i 2021.

Tyrkiet følte pandemien som alle andre lande. Lockdowns og fabrikslukninger rammer handel hårdt.

Landets eksport til mange europæiske lande faldt 27% i maj 2020. Tyrkiet begyndte at tilpasse sig, og økonomiens hjul begyndte at dreje igen. Handelsrapporter viste forbedrede resultater den følgende måned.

Den tyrkiske lira begyndte at genvinde sin værdi. Dens import-eksportbalance begyndte at vende tilbage til normal.

DFDS i Middelhavet begyndte at præstere bedre som et resultat. Jernbanelinjer beviste deres betydning under pandemien, da landegrænser kørte med begrænsninger. DFDS var i stand til at operere med minimal menneskelig interaktion.

Ser man fremad, er et reduceret CO2-fodaftryk for DFDS i Middelhavet en realitet. Alle færger der har fået skrubber installeret, som fjerner forurenende stoffer fra udstødningsgasser.

Der er også igangværende bestræbelser på at lette overbelastningen i Trieste, Italien - en af DFDS 'nøgledestinationer fra Tyrkiet.

10. februar 2021